Význam slova "ťaj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 28 výsledkov (1 strana)

 • taj -u m. tajomstvo: preniknúť do t-ov prírody, vesmíru;

 • ťaj, ťáj, ťajaj cit. vyj. nadšenie, nevôľu, údiv ap., ej, jaj, ajaj: ť., ale ma vyhrialo!

 • tajbrejk, pôv. pís. tiebreak -u m. (angl.) šport. v tenise skrátená hra pri nerozhodnom výsledku setu, keď sa každé podanie počíta ako hra, skrátená hra: vyhrať v t-u

 • tajfún -a m. orkán vo východoázijskej oblasti;

 • tajfúnový príd.

 • tajga -y tájg ž. hustý sibírsky les;

 • tajgový príd.

 • tajiť -í -a nedok.

  1. (čo), v zápore i tajiť sa (s čím) skrývať pred pozornosťou iných, zatajovať: t. zločin, t. chorobu, net. sa s chorobou;
  t. svoje zámery;
  nemám (ti) čo t.;
  ani sa s tým net-í;
  načo t., darmo t. treba priznať;
  všetko t. pred súdom

  2. iba v spoj. tajiť dych zadržiavať, zastavovať

  3. obsahovať, skrývať: vec t-í v sebe nebezpečenstvo

  // tajiť sa:

  1. (o dychu) byť zadržiavaný: dieťaťu sa t-l dych od prekvapenia

  2. skrývať sa: t-í sa v ňom veľká sila

 • tajne prísl.: t. dúfať, t. pripravovaný plán

  II. tajný m. hovor. príslušník tajnej polície

 • tajnička -y -čiek ž. heslo, poučenie ap., kt. sa zistí vylúštením krížovky

 • tajnosť -i ž.

  1. stav niečoho skrývaného, zatajovaného, tajomstvo: zachovať, držať všetko v t-i

  2. niečo skrývané, zatajované, tajomstvo: prezradiť t., nemať pred nikým nijaké t-i

  3. niečo známe iba blízkym ľuďom: zasvätiť okolie do svojich t-í

 • tajnostkár -a m. človek, kt. rád udržiava veci v tajnosti;

 • tajnostkárka -y -rok ž.;

 • tajnostkársky príd. i prísl.;

 • tajnostkárstvo -a s.

  1. vlastnosť tajnostkára

  2. tajenie, zatajovanie

 • tajný

  I. príd.

  1. skrývaný pred pozornosťou iných, zatajovaný: t. úmysel, plán, t-á láska

  2. známy iba zasväteným, kompetentným, op. verejný: t-á organizácia, t-á schôdzka, t-á polícia, t-á vysielačka, t-á zbraň;
  t-é hlasovanie;
  t-á cirkev št. mocou nepovolená činnosť príslušníkov kat. cirkvi na Slovensku v r. 1948 – 1989

  v najtajnejšom kúte, záhybe srdca v intímnej citovej sfére;

 • tajomne prísl.: t. pôsobiť;

 • tajomníčiť -i nedok. hovor. vykonávať funkciu tajomníka: t. na okresnom úrade

 • tajomníčka -y -čok ž.;

 • tajomnícky príd.: t-a funkcia;

 • tajomníctvo -a s. funkcia, úrad tajomníka

 • tajomník -a mn. -ci m.

  1. úradník al. funkcionár vybavujúci najmä agendu: t. ministra, riaditeľa;
  t. redakcie, vedecký t.;
  tlačový t.

  2. vysoká polit. al. štátna funkcia v niekt. organizáciách al. štátoch: generálny t. OSN;
  t. okresného výboru, t. odborovej organizácie;
  štátny t. člen vlády al. námestník ministra; v USA minister zahraničia;

 • tajomnosť -i ž.

 • tajomný príd. plný tajomstiev, tajuplný, záhadný; mystický: t-á sila, moc;
  t-á postava;
  t. úsmev;

 • tajomstvo -a -tiev s.

  1. niečo neznáme, nepreskúmané: t. prírody, t. (vzniku) života

  2. niečo skrývané pred verejnosťou, čo sa musí udržať v tajnosti: úradné, štátne, vojenské t., výrobné t., listové t.;
  t. úspechu;
  prezradiť, odhaliť t.

  verejné t. všeobecne známa vec

 • tajuplne prísl.;

 • tajuplnosť -i ž.

 • tajuplný príd. tajomný: t-é zvuky, slová, t-á atmosféra;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV