Význam slova "kat" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • kat -a m. profesionálny vykonávateľ trestu smrti: mestský k. (v min.);

  hľadí ako k. zlostne;
  byť sám sebe k-om zaviniť si zlo;
  neučenýmajster hotový k.;

 • katafalk -u m. podstavec na vystavenie rakvy pred pohrebom

 • kataklizma -y -ziem ž. geol. prevrat vo vývine zemskej kôry;

 • katakombový príd.

 • katakomby -komb ž. pomn. podzemné chodby (pôv. ako pohrebiská prvých kresťanov): rímske k.;
  parížske k., skrývať sa v k-ách;

 • katalóg -u m. súpis vecí, osôb usporiadaný podľa istého kritéria: autorský, čitateľský k., obchodný k.;

 • katalogizácia -ie ž. katalogizovanie;

 • katalogizačný príd.: k. lístok, k-é pravidlá

 • katalogizovať nedok. zavádzať do katalógu; zostavovať katalóg: k. obrazy, knihy, platne

 • katalógový príd.: k-é číslo

 • katalytický príd.: k-é účinky

 • katalýza -y -lýz ž. urýchľovanie chem. pochodov katalyzátorom;

 • katalyzátor -a m.

  1. látka, kt. reguluje rýchlosť chem. reakcií a sama do nich nevstupuje, pren. kniž. kto al. čo urýchľuje istý proces

  2. tech. mechanizmus na autách chrániaci pred škodlivosťou výfukových plynov

 • katan -a m. pejor. tyran, ukrutník, trýzniteľ: správa sa ako k.;

 • katanský príd.

 • katapult -u m.

  1. zariadenie na prudké odštartovanie lietadla na krátkej dráhe (napr. na lodi)

  2. mechanizmus na vystrelenie pilota z lietadla

 • katapultovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť do činnosti pomocou katapultu: k. lietadlo

  // katapultovať sa vystreliť sa pomocou katapultu (význ. 2): pilot sa z horiaceho lietadla k-l

 • katar -u m. zápal sliznice: pľúcny, črevný k., chronický k.;

 • katarový príd.: k-é ochorenie

 • katarzia -ie ž. kniž. vnútorná duševná očista, pocit úľavy po zbavení sa niečoho ťaživého; povznášajúci a očisťujúci účinok z prežitého umel. diela ap.: prejsť k-ou

 • kataster -tra L -i mn. -e m.

  1. úr. súpis a podrobný nákres pozemkov podľa obcí

  2. súhrn pozemkov patriacich k 1 obci, chotár: k. obce;

 • katastrálny príd.: k-a mapa;
  k-e územie

 • katastrofa -y -rof ž. náhle veľké nešťastie, pohroma: prírodná, živelná k., odvrátiť k-u;
  hovor. expr. to je k. nečakaná nepríjemnosť;

 • katastrofálne, katastroficky prísl.

 • katastrofálny, katastrofický príd.

  1. ku katastrofa: k-a neúroda;
  publ. k-ický scenár pripravujúci katastrofu

  2. expr. obrovský, hrozný: k-y neúspech, omyl;

 • katechéta -u m. učiteľ náboženstva;

 • katechetický príd.: k-á služba, k. text

 • katechétka -y -tok ž.;

 • katechétsky príd.

 • katechéza -y ž. cirk. výchova detí, mládeže a dospelých vo viere, najmä vyučovaním kresť. náuky: venovať sa k-e;
  snúbenecká k. poučenie kat. snúbencov pred sobášom, katechizmus;

 • katechizácia -ie ž. cirk. uskutočňovanie katechézy; ohlasovanie Kristovho učenia

 • katechizmus -mu m.

  1. zákl. učebnica kresť. náboženstva;

  2. star. poučenie kat. snúbencov pred svadbou, snúbenecká katechéza: chodiť na k.

 • katechumen -a m. cirk. kto sa ako dospelý al. ako staršie dieťa pripravuje na prijatie krstu (v kat. cirkvi): príprava k-ov na krst;
  účastník konfirmačnej prípravy (v ev. cirkvi);

 • katechumenický príd.: k-á príprava

 • katechumenka -y -niek ž.;

 • katedra -y -dier ž.

  1. v učebni stôl pre učiteľa: stáť pred, za k-ou

  2. vedecko-pedagogický útvar pracovníkov podľa vedného odboru (na vys. škole): k. fyzikálnej chémie, zasadnutie k-y, vedúci k-y

  3. miesto vysokoškol. profesora (v niekt. krajinách): prísť o k-u

  4. cirk. pápežský učiteľský úrad: hovoriť z k-y robiť záväzné rozhodnutia vo veciach viery;

 • katedrála -y -rál ž. biskupský sídelný chrám: baroková k.;

 • katedrálny, katedrálový príd.: k-ny chrám, k-ová atmosféra

 • katedrový príd.: k-á schôdzka

 • kategória -ie ž.

  1. skupina ľudí, vecí, javov ap. so spoločnými vlastnosťami: vekové k-ie športovcov

  2. najvšeobecnejší zákl. pojem: k. času, priestoru;
  logické k-ie;

 • kategoriálne prísl.

 • kategoriálny príd.;

 • kategorickosť -i ž.

 • kategorický príd. vylučujúci inú možnosť, jednoznačný, bezpodmienečný, rozhodný: k-é odmietnutie, k-á výzva;
  kniž. k. imperatív bezpodmienečný príkaz;

  kategoricky prísl.: k. žiadať, vyhlásiť;

 • kategorizácia -ie ž. zaraďovanie, zaradenie do kategórií: cenová k. tovaru

 • katéter -tra L -i mn. -e m. lek. tenká rúrka zavádzaná do dutých orgánov, cievka

 • katión -a/-u m. fyz. ión s kladným elektr. nábojom, op. anión

 • katóda -y -tód ž. fyz. záporná elektróda, op. anóda;

 • katódový príd.

 • katolicizmus -mu m. náboženstvo a svetonázor hlásaný kat. cirkvou

 • katolíčka -y -čok ž.;

 • katolícky príd. i prísl.: k-a cirkev, k. obrad;
  pokrstený (po) k.;

 • katolíctvo -a s.

  1. príslušnosť ku kat. cirkvi

  2. hromad. katolíci

  3. katolicizmus

 • katolík -a mn. -ci m. príslušník kresť. cirkvi, ktorej hlavou je pápež;

 • katovať nedok. expr. mučiť, týrať, trýzniť: mor k-je ľudí

  // katovať sa

  1. trápiť sa, sužovať sa: k. sa nad svojím osudom

  2. namáhať sa, moriť sa: k. sa s robotou

 • katovský príd.: k-á sekera

 • kaťuša -e -í ž. voj. raketomet používaný v 2. svetovej vojne Červenou armádou

 • dusíkatý príd. obsahujúci dusík: d-é zlúčeniny

 • rožkatý príd. majúci rožky, špicatý: r-é výrastky

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV