Význam slova "un" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • unáhlene prísl.: konať u.;

 • unáhlenosť -i ž.

 • unáhlený príd. prenáhlený, nepremyslený: u-é závery;

 • nedok. k 3 – 5 unášať -a

 • únava -y ž. stav organizmu spôsobený spotrebovaním síl, vyčerpanosť: telesná, duševná ú., jarná ú., zaspať od ú-y;
  odb. ú. materiálu porušenie jeho statickej pevnosti;

 • unavene, unaveno prísl.;

 • unavenosť -i ž.

 • unavený príd. pociťujúci únavu, ustatý; svedčiaci o tom: u-í kopáči;
  u-é oči;

 • unaviť dok. spôsobiť únavu, vyčerpať, vysiliť: cestovanie u-í, u. si oči čítaním;
  u. poslucháčov (dlhou prednáškou);

 • únavne prísl.: pôsobiť ú.;

 • únavnosť -i ž.

 • únavný príd. vyvolávajúci únavu, unavujúci, vysiľujúci, namáhavý: ú-á práca, cesta, prednáška;

 • nedok. unavovať

  // unaviť sa spôsobiť si únavu, vyčerpať sa, ustať: u. sa pri práci;

 • nedok. unavovať sa

 • únavový príd.: ú-é látky

 • unavujúci príd. únavný, vyčerpávajúci, namáhavý: u-e pohyby, u. prednes;

 • unavujúco prísl.: u. dlhý (pochod)

 • unca -e ž. angl. váhová jednotka (28,35 g)

 • unfér, pôv. pís. unfair neskl. príd. hovor.

  1. neslušný, nečestný

  2. surový, neprípustný (v športe): u. hra, zákrok

 • uňho G zámena on (živ.) s predl. u

 • únia -ie ž. spojenie organizácií, polit. strán al. štátov; takto vzniknutý útvar, zväz: odborová ú.;
  kresťanskodemokratická ú.;
  colná ú.;
  Európska ú.;
  Severoamerická ú. USA;

 • uniesť unesie unesú dok.

  1. i nedok. mať schopnosť niesť: (ne)u-ie kufor kníh, výťah u-ie tri osoby

  2. i nedok. zvládnuť, zniesť (ako ťarchu, záväzok ap.): u. (finančné) náklady, nemôže u. toľko povinností

  3. odniesť (význ. 1), vziať: prúd u-l člnok

  4. násilím odviesť, odvliecť: u. dieťa, u. lietadlo

  5. ovládnuť (význ. 4), strhnúť: dať sa u. hnevom;
  u-ený krásou prostredia;

 • unifikácia -ie ž. zjednotenie, zjednocovanie: u. výrobkov, u. plánov, zákonov;

 • unifikačne prísl.

 • unifikačný príd.;

 • uniforma -y -riem ž. jednotné oblečenie armády, príslušníkov rozlič. organizácií ap., rovnošata: vojenská, železničiarska u., lesnícka u., nosiť u-u

 • uniformita -y ž. uniformnosť, rovnakosť: u. v obliekaní;
  u. panelových stavieb;
  u. názorov

 • uniformne prísl.;

 • uniformnosť -i ž.

 • uniformný príd. prísne, stroho jednotný, rovnaký: u. ráz, u. vývin;

 • uniformovane prísl.;

 • uniformovanosť -i ž.

 • uniformovaný príd. oblečený do uniformy, nosiaci uniformu: u-á stráž, u. vrátnik;

 • únik -u m. uniknutie, unikanie: ú. od zodpovednosti;
  niet, nebolo ú-u, pokus o ú.;
  ú. pary, plynu

  ú. → mozgov;

 • nedok. unikať

  unikát -u m. jediný exemplár: vzácny, svetový u.;

 • unikátne prísl.;

 • unikátnosť -i ž.

 • unikátny príd. jedinečný (význ. 1), jediný: u. kus (nábytku);

 • uniknúť -e -ú -kol dok.

  1. rýchlo sa vzdialiť z dosahu niečoho al. niekoho nepríjemného; vyhnúť sa, ujsť, utiecť: u. prenasledovateľom;
  (o vlások) u. nebezpečenstvu, smrti

  2. (o látkach) vyjsť, dostať sa z uzavretého priestoru: netesným otvorom u-l plyn

  3. nebyť spozorovaný, ostať nepovšimnutý: u. pozornosti;
  z prednášky mu veľa u-lo

  4. byť (pre niekoho) stratený, neuskutočniť sa, ujsť: u-l mu zisk, zárobok;

 • únikovosť -i ž.

 • únikový príd.: ú-á téma;
  ú-é cesty, ú-é tendencie;

 • unikum -ka s. unikátny jav, unikátna vec: svetové u.

 • úniový príd.

 • unisono [-izó-] prísl.

  1. hud. jednohlasne (význ. 2): spievať u.

  2. hovor. zhodne, rovnako; jednomyseľne: reagovať (na výzvu) u.

 • unitárny príd. jednotný: u. štát s jednou sústavou najvyšších št. orgánov nepripúšťajúci suverenitu jeho jednotlivých častí

 • univ. skr. univerzitný

 • univerzálne prísl.;

 • univerzálnosť -i ž.

 • univerzálny príd. všeobecný (význ. 1); všestranne použiteľný, všestranný: u-a platnosť;
  u. liek, u. prístroj;
  práv. u. dedič kt. dedí celý majetok;

 • univerziáda -y -ziád ž. (medzinár.) preteky, súťaž vysokoškolákov: zimná, letná u.;
  matematická u.;

 • univerziádny príd.

 • univerzita -y -zít ž.

  1. najstarší typ vys. školy poskytujúci vzdelanie najmä v spoloč., mat., prír. a tech. vedách: bratislavská u., ekonomická, technická u.

  2. kurz náročných prednášok pre dospelých: večerná u., u. tretieho veku;

 • univerzitný príd. k 1: u-é štúdium, u. profesor, u-á knižnica

 • univerzum -za s. kniž. celý svet; vesmír, kozmos

 • únos -u m. unesenie (význ. 4): ú. dieťaťa, lietadla

 • únosca -u mn. -ovia m. kto uskutočnil únos: ú-ia lietadla;

 • únoskyňa -e -kýň ž.

 • únosne prísl.: u. zaťažiť niečo;

 • únosnosť -i ž.

  1. k únosný

  2. tech. rozsah namáhania, ktoré je konštrukcia schopná zniesť bez porušenia

 • únosný príd. kt. možno uniesť (význ. 2); vyhovujúci istým podmienkam, vhodný: hospodársky ú. projekt;
  to nie je (politicky) ú-é;

 • unožiť dok. tel. napnutou nohou urobiť pohyb nabok;

 • únožmo prísl. tel. s unožením: met ú.

 • nedok. unožovať

 • unudene prísl.: tváriť sa u.;

 • unudenosť -i ž.

 • unudený príd. pociťujúci nudu, zunovaný nudou; svedčiaci o tom, znudený: u-é publikum;
  u. výraz tváre;

 • unúvať -a nedok. obťažovať, ustávať: prepáčte, že vás stále u-m;
  dieťa u-a matku otázkami domŕza

  // unúvať sa: veľmi sa neu-l (s odpoveďou);
  neu-j(te) sa! zdvorilé odmietnutie

 • šunôčka -y -čok, šunčička -y -čiek ž. zdrob. expr.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: uod, kol, huã, kmeã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, pkã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, co, bakã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, psãƒâ ãƒâ, mk, zb, ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â useã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã, lavãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, pkãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, asã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã v
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV