Význam slova "pan" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • pán -a D a L -ovi, pred menom al. titulom -u/-ovi V pane mn. -i m.

  1. kto niekomu rozkazuje, vládca, vladár; vo feud. príslušník šľachty a privilegovaných vrstiev: feudálny p., p. Zvolenského zámku;
  vzbury sedliakov proti p-om

  2. obyč. mn. predstaviteľ vrchnosti, vrchnosť: radný p., mestskí p-i

  3. v min. príslušník vyšších spoloč. vrstiev: vyštudovať za p-a, hrať sa na p-a;
  žiť si, bývať ako p. dobre

  4. kto v istom prostredí rozkazuje, má moc: ľud je tu p-om;
  p. domu

  5. v min. zamestnávateľ, chlebodarca: slúžiť, pracovať u dobrého, zlého p-a;
  fabrickí p-i

  6. vlastník, majiteľ: kto je p-om záhrady? zmeniť p-a

  7. (zdvorilé) označenie dospelej muž. osoby: prišiel nejaký mladý p., starší p., je to slušný p.

  8. označenie al. oslovenie muž. osoby s uvedením mena, titulu ap.: (Vážený) p. Slovák, p. doktor, p. majster

  9. súčasť (starších) titulov a oslovení: p. veľkomožný;
  dôstojný p. kňaz

  10. náb. Boh, Kristus: P. Boh, P. Ježiš;
  usnúť v P-u umrieť;
  tu odpočíva v P-u ... je pochovaný ...

  11. páni moji v plat. cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. prekvapenie, zarazenie: p., tam bolo ľudí!

  aký p., taký krám človeka charakterizujú aj jeho veci, práca ap.;
  ja p., ty p., kto bude kozy, svine pásť? a) treba robiť i podradnú robotu b) obidvaja máme rovnakú hodnotu;
  dvom p-om (nemožno) slúžiť (nemožno) robiť viac vecí naraz;

 • pána, pánabeka cit. vyj. rozlič. citové postoje, napr. údiv, zarazenie: p., to bol oheň!

 • panáčik -a/-čka mn. -y m. zdrob.;

  panáčik -a/-čka mn. -ovia m. expr.

 • panáčkovať nedok. (o štvornohých zvieratách) stavať sa na zadné nohy: psík p-je

 • panák -a mn. -y m. neživ.

  1. figúr(k)a v podobe muž. postavy: drevený, gumový, slamený p.

  2. snopy uložené na poli v kužeľovitom útvare, mandeľ: obilie uložené do p-ov;

  panák -a mn. -ci m. živ. pejor. fičúr: mestský p., módny p.;

 • panama -y -nám ž.

  1. pletivo z listov juhoamer. trstiny: klobúk z p-y

  2. text. bavlnená tkanina s plátnovou väzbou: košeľa z p-y;

 • panamerický príd. týkajúci sa celej Ameriky: p-á konferencia

 • panamový príd.

 • pánbohchráň, pánbochráň čast. expr. vyj. zápor. hodnotiaci postoj k výrazu, vete, nie, božechráň, bohchráň: ja neprotestujem, p.!

 • pánbohvie, pánbohhovie čast. hovor. expr. bohvie, nevedno: byt dostaneme p. kedy

 • pánbožko, v kresť. chápaní pís. Pánbožko -a mn. -ovia m. zdrob. expr. k Pán Boh: P. vie, čo sa stalo;

 • pánča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec, páňa -aťa mn. -atá -ňat s. pejor. panské dieťa: mestské p-a;

 • pánčatko, páňatko -a -tiek s. zdrob.

 • pancier -a L -i mn. -e m.

  1. stredoveký kovový ochranný oblek: rytiersky p.

  2. ochranný oceľový kryt: tankový p.

  3. zrohovatená povrchová vrstva kože niekt. živočíchov: p. korytnačky;

 • pancierik -a m. zdrob.

 • pancierový príd.: p-á skriňa;
  p-é auto obrnené;

 • pančovať nedok. hovor. kaziť nápoj riedením (vodou): p. víno

 • pančucha -y -čúch obyč. mn. ž. pletené oblečenie na nohy: vlnené, hodvábne p-y;

 • pančucháče -ov m. pomn. hovor. pančuchové nohavice

 • pančuchový príd.: p-é nohavice;

 • pančuška -y -šiek ž. zdrob.: detské p-y;

 • pančuškový príd.: detské p-é nohavičky

 • pandrava -y -ráv ž. larva chrústa;

 • pandúr -a m. v Uhorsku ozbrojený úr. sluha, dráb, hajdúch: stoliční p-i;

 • pandúrsky príd.

 • panebože cit. povzdychnutie, bože: p., kedy sa to už skončí

 • panel -a/-u L -i mn. -y m.

  1. prefabrikovaný stav. dielec: stenový p., žliabkový p.

  2. stena, tabuľa na vystavovanie exponátov al. graf. materiálu: výstavný p.

  3. slang. panelová diskusia

  4. doska s meracími, kontrolnými a ovládacími prístrojmi: ovládací p., prístrojový p.

  5. prístrojový mechanizmus v podobe dosky: slnečný p.;

 • panelák -a m. hovor. panelový dom;

 • panelákový príd.: p. byt

 • panelár -a m. kto vyrába panely

 • paneláreň -rne ž. výrobňa stav. panelov

 • panelček -a m. zdrob.

 • panelový príd.: p-á budova, p-á technológia;
  p-á diskusia diskusia odborníkov (pred verejnosťou);

 • panenka [-ňe-] -y -niek ž.

  1. zastaráv. dievča: švárna p.

  2. hovor. P. Mária Panna Mária

 • panenskosť -i ž.: p. prírody;

 • panenský [-ňe-] príd.

  1. týkajúci sa panny, typický pre pannu (význ. 1): p-á nevinnosť;
  p. veniec symbol panenstva, pren. panenstvo

  2. kt. je v pôv. stave, nedotknutý: p-á pôda, zem neobrábaná;
  p-á príroda;
  p-á zeleň mladá, jarná;
  p. olej lisovaný za studena;

  panensky prísl.: p. čistý;

 • panenstvo -a s. stav panny, panenskosť

 • panghart, pankhart -a mn. -i/-y m. hrub.

  1. dieťa nemanželského pôvodu

  2. nadávka (dieťaťu): ty p. nepodarený;

 • panghartský, pankhartský príd.

 • pani G D L -ej A -iu I paňou mn. -ie -í -iam -ie -iach -iami ž.

  1. v min. žena vznešeného pôvodu al. vyššieho spoloč. postavenia: hradná p., čachtická p.;

  2. v min. zamestnávateľka: slúžka a jej p.

  3. vlastníčka, majiteľka: auto zmenilo p-iu;
  domáca p. a) majiteľka domu, bytu al. žena, kt. vedie domácnosť b) hostiteľka

  4. označenie vydatej al. (staršej) dospelej ženy: vošla jedna p.;
  nech sa páči, mladá p.;
  pomôž tej p-ej!

  5. hovor. manželka: jeho p. nie je doma

  6. neskl. mn. N i -ie označenie al. oslovenie ženy s uvedením mena, titulu ap.: p. Komorová, navštíviť p. doktorku;
  p-i učiteľky, p-ie učiteľky

  7. súčasť (starších) titulov a oslovení: veľkomožná p., milostivá p.

  byť svojou p-ou byť nezávislou;
  expr. jedna p. povedala je to asi vymyslené;

 • panic -a m. muž bez pohlavnej skúsenosti: je ešte p.;

 • panička -y -čiek ž. zdrob. k 4 obyč. pejor.: mestské p-y

 • panickosť -i ž., panictvo -a s. panický stav

 • panický1 [-ň-] príd.: p-á hanblivosť;

  panicky1 prísl.: p. sa začervenať;

  panický2 [-n-] príd.: p. strach;

  panicky2 prísl.: p. sa správať

 • panika [-n-] -y -ník ž. zmätok spôsobený obyč. masovým zdesením: vyvolať, šíriť p-u, ľudí sa zmocnila p.;

 • panikár [-n-] -a m. kto spôsobuje paniku al. jej podlieha;

 • panikárčiť, panikáriť -i nedok. hovor. robiť, vyvolávať paniku: prestaň p., veď sa nič nestalo!

 • panikárka -y -rok ž.;

 • panikársky príd. i prísl.;

 • panikárstvo -a s. šírenie paniky, podliehanie panike

 • pank, pôv. pís. punk -u m. (angl.) anarchistické hnutie mládeže (pôv. na Západe) zacielené proti jestvujúcim javom

 • pankáč -a m. hovor. prívrženec hnutia punk s nápadným výzorom a anarchistickými sklonmi;

 • pankáčka -y -čok ž.;

 • pankáčsky príd.: p-a skupina

 • pánko -a mn. -ovia m.

  1. často iron. al. pejor. pán (význ. 7): plešivý, šedivý p., ulízaný p., mestskí p-ovia

  2. v min. úctivé oslovenie: milostivý p.;
  ako sa majú, mladý p.?

 • pankreas -u m. anat. podžalúdková žľaza;

 • pankreatický príd.

 • panna -y panien ž.

  1. žena bez pohlavnej skúsenosti: to dievča je ešte p.;
  stará p. staršia nevydatá žena;
  P. Orleánska franc. stredoveká hrdinka Jeanne d'Arc

  2. rozpráv. bytosť: lesná, morská p.

  3. náb. P. Mária Ježišova matka;
  slzičky P-y Márie, bot. klinček slzičky Dianthus;

 • panoptický príd.: p-é postavičky

 • panoptikum -ka -tík s. zbierka rozlič. zaujímavých predmetov (napr. voskových figúr, modelov);

 • panoráma -y -rám ž. široký rozhľad, celkový pohľad; obraz šírej krajiny: zo Slavína sa otvára krásna p. na Bratislavu;
  namaľovať p-u Tatier;

 • panoramatickosť -i ž.

 • panoramatický príd.: p. výhľad, p-á snímka;
  p. film zachytávajúci krajinu pod veľmi širokým uhlom;

  panoramaticky prísl.;

 • panovačne prísl.: správať sa p.;

 • panovačnosť -i ž.

 • panovačný príd. kt. sa usiluje ovládať iných, pánovitý: p. človek, p-á povaha;

 • panovať nedok.

  1. vládnuť (význ. 1, 3): za p-nia Márie Terézie;
  doma p-la žena rozhodovala

  2. kniž. byť všeobecne rozšírený al. platný, bežný: p-úci spoločenský poriadok, v staroveku p-lo otroctvo

  3. kniž. byť, vládnuť (význ. 5): v izbe p-l vzorný poriadok, v parku p-lo ticho

 • pánovito, pánovite prísl.;

 • pánovitosť -i ž.

 • pánovitý príd. panovačný: p. človek, p-é vystupovanie;

 • panovníčka -y -čok ž.;

 • panovnícky príd.: p. dvor, p. rod

 • panovník -a mn. -ci m. osoba, kt. je na čele monarchie (kráľ, cisár), vladár, vládca: absolutistický p., korunovácia p-a;

 • panský

  I. príd.

  1. týkajúci sa pánov (význ. 1): p. dom, p-é lúky

  2. expr. kt. je na vyššej spoloč. a životnej úrovni: mať p. život dobrý;
  mať p. plat vysoký

  p-á láska na zajačom chvoste priazeň pánov je nestála, nespoľahlivá;

  pansky prísl.: žiť si (po) p., (po) p. sa obliekať

  II. panské s. majetok (najmä pozemkový) feudála: vyháňať na p., robiť na p-om

  pánsky príd. týkajúci sa pána (význ. 7), mužský, op. dámsky: p. oblek, p. krajčír

 • pansláv -a mn. -i m. panslavista; z hľadiska vládnucich vrstiev v Uhorsku v 19. – 20. stor. každý uvedomelý Slovák, Slovan;

 • panslavista -u m. stúpenec panslavizmu, pansláv;

 • panslavistický príd.: p-é idey

 • panslavistka -y -tiek ž.;

 • panslavizmus -mu m. v 19. – 20. stor. hnutie usilujúce sa o spojenie slovanských národov;

 • panslávsky príd.

 • panština -y ž. hovor. pejor. panské spôsoby, správanie, povýšenosť: sekať, strúhať p-u

 • panstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. moc, vláda, nadvláda: p. Turkov na Slovensku, oslobodiť sa z koloniálneho p-a

  2. hromad. často pejor. páni: príde veľké p., nech sa páči, p.

  3. za feud. veľká majetkovo-správna územná jednotka, feud. majetok: Makovické p.

 • pánt -a/-u m.

  1. vodorovne upevnená žŕdka (v kuríne pre sliepky): sliepky sedia na p-e

  2. obyč. mn. kovové páky, na kt. sú zavesené dvere al. obloky v zárubni: mosadzné p-y, zvesiť dvere z p-ov;

 • pantať sa -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! nedok. expr. motať sa (význ. 2), pliesť sa: p. sa okolo nôh, popod nohy

 • panteista -u m. stúpenec panteizmu;

 • panteistický príd.: p-é učenie

 • panteizmus -mu m. učenie stotožňujúce prírodu, svet al. všetko, čo jestvuje, s Bohom (božstvom);

 • panteón -u m.

  1. antický chrám zasvätený všetkým bohom

  2. budova, sieň na pochovávanie al. na pamiatku najvýznamnejších osobností národa: Parížsky p.

 • pántik -a m. zdrob.

 • pantomíma -y -mím ž. div. útvar, v kt. sa dej vyj. mimikou, nemohra;

 • pantomimický príd.: p-é predstavenie

 • panva -y -í/-niev ž.

  1. plytká nádoba (s rúčkou) na praženie, panvica: teflonová p.

  2. geogr. miskovitá zníženina zemského povrchu: juhoruská p.

  3. oblasť, v kt. sú náleziská úžitkových nerastov, najmä uhlia: handlovská hnedouhoľná p., ostravská p.

  4. anat. široké kosti v dolnej časti drieku, panvová dutina: úzka, široká p.;

 • panvica -e -víc ž. panva (význ. 1): vyprážať na p-i

 • panvička -y -čiek ž. zdrob. k 1, 4

 • panvový príd.: anat. p-é kosti;

 • panychída -y -chíd ž.

  1. súčasť pohrebných obradov v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi: slúžiť p-u za niekoho

  2. smútočná slávnosť

 • lúpaný príd. zbavený vrchnej vrstvy, kôry, obalu ap.: l. hrach

 • ošípaná -ej ž. domáce zviera chované na mäso a masť, sviňa: chov o-ých

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ťapa, kks, zoož, seã ã, afiã, cnr, veã ã, souš, is, cãƒâ ãƒâ, parã, dpn, selä, dmt, hoi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV