Hľadaný výraz "pan" v Slovníku cudzích slov

nájdených 276 výsledkov (3 strán)

 • PAN

  - Panamská republika, skrátený názov Panama. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Pantomíma
  - šimpanz
  - v starogréckej mytológii boh plodovej sily, lesov a stád, rád naháňal ľuďom strach, odtiaľ výraz panický strach

 • pan(h)idrosis

  - pan(h)idróza, potenie po celom tele

 • pan-

  - predpona s významom všetko, celý

 • panacea

  - všeliek, metóda používaná na všetko
  - domnelý alchymistický všeliek; zázračný liek na všetky choroby

 • panagglutinatio

  - panaglutinácia, stav, keď za všetkých okolností nastáva aglutinácia

 • panalgia

  - panalgia, bolesť celého tela

 • panama

  - hladká mäkká tkanina s rovnomernou väzbou; slamený klobúk

 • panangiitis

  - panangiitída, zápal všetkých vrstiev cievnej steny

 • panarícium

  - hnisavý zápal prstov ruky
  - hnisavý zápal kožného a podkožného tkaniva prstov

 • panaritium

  - panaricium, hnisavý zápal prstov ruky

 • panarteriitis

  - panarteriitída, zápal všetkých vrstiev tepnovej steny

 • panarthritis

  - panartritída, zápal viacerých kĺbov, zápal všetkých častí kĺbu

 • panašovanie

  - dvoj- alebo viacfarebné pruhovanie alebo škvrnitosť zelených častí rastlín

 • panbronchitis

  - panbronchitída, zápal mnohých priedušiek

 • pancaki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ryža

 • pancardialis

  - pankardiálny, týkajúci sa celého srdca, všetkých vrstiev srdca

 • pancarditis

  - pankarditída, zápal všetkých vrstiev srdca

 • paňčašíla

  - päť zásad mierového spolužitia vyslovených roku 1955 indickým premiérom Néhrúom: nacionalizmus, internacionalizmus, demokracia, sociálny blahobyt, viera v Boha

 • pančenláma

  - spolu s dalajlámom duchovná hlava Tibetu

 • panchart, parchant

  - nemanželské dieťa; posledný riadok odstavca prevedený na prvý riadok ďalšej stránky, kde zostáva samotný

 • panchondritis

  - panchondritída, mnohopočetný zápal chrupavčitého tkaniva

 • panchromatický

  - citlivý na všetky druhy svetelného žiarenia

 • pancier

  - kryt tela niektorých druhov živočíchov, najmä hmyzu; brnenie

 • pancierniček

  - malá sladkovodná ryba pochádzajúca z Južnej Ameriky, u nás chovaná v akváriach

 • panciernik

  - druh roztoča

 • pancre(at)ozyminum

  - pankreatozymín, cholecystokinín, cholecystokinín-pankreozymín, peptid produkovaný sliznicou hornej časti tenkého čreva, vyvolávajúci kontrakciu žlčníka a sekréciu pankreatickej šťavy bohatej na enzýmy

 • pancreas

  - pankreas, slinivka brušná, podžalúdková žľaza

 • pancreat(ic)ocholecystoanastomosis

  - pankreat(ik)ocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie pankreasu so žalúdkom

 • pancreat(ic)oduodenalis

  - pankreat(ik)oduodenálny, týkajúci sa pankreasu a dvanástnika

 • pancreat(ic)oenteroanastomosis

  - pankreat(ik)oenteroanastomóza, umelé spojenie vývodu pankreasu s črevom

 • pancreat(ic)ogastroanastomosis

  - pankreat(ik)ogastroanastomóza, umelé spojenie pankreasu so žalúdkom

 • pancreat(ic)ohepaticus

  - pankreat(ik)ohepatický, týkajúci sa pankreasu a pečene

 • pancreat(ic)ojejunoanastomosis

  - pankreat(ik)ojejunoanastomóza, chirurgické spojenie pankreasu s lačníkom

 • pancreat(ic)olienalis

  - pankreat(ik)olienálny, týkajúci sa pankreasu a sleziny

 • pancreatalgia

  - pakreatalgia, bolesť pankreasu

 • pancreatectomia

  - pankreatektómia, operačné odstránenie pankreasu alebo jeho častí

 • pancreathelcosis

  - pankreathelkóza, hnisavý zápal pankreasu

 • pancreaticus

  - pankreatický, týkajúci sa pankreasu

 • pancreatitis

  - pankreatitída, zápal pankresu

 • pancreatocystotomia

  - pankreatocystotómia, preťatie cysty pankreasu

 • pancreatoduodenectomia

  - pankreatoduodenektómia, odstránenie (časti) pankreasu a priľahlého úseku dvanástnika

 • pancreatofibrosis

  - pankreatofibróza, stlačenie vývodov pankreasu fibrotickými procesmi s obmedzením vonkajšej sekrécie

 • pancreatogenes

  - pankreatogénny, vychádzajúci z pankreasu

 • pancreatographia

  - pankreatografia, röntgenové znázornenie pankreasu pomocou kontrastnej látky
  - pankreatografia, röntgenové znázornenie pankreasu pomocou kontrastnej látky

 • pancreatolithectomia

  - pankreatolitektómia, chirurgické odstránenie kameňov z vývodov pankreasu

 • pancreatolithiasis

  - pankreatolitiáza, kamienky v pankrease

 • pancreatolithos

  - pankreatolit, kameň vo vývode pankreasu

 • pancreatolithotomia

  - pakreatolitotómia, chirurgické odstránenie kamienkov z vývodu pankreasu

 • pancreatolysis

  - pankreatolýza, deštrukcia tkaniva pankreasu proteolytickými hormónmi

 • pancreatonecrosis

  - pankreatonekróza, miestne odumretie (časti) pankreasu

 • pancreatopathia

  - pankreatopatia, chorobné procesy pankreasu (všeobecne)

 • pancreatoscopia

  - pankreatoskopia, endoskopické vyšetrenie vývodu pankreasu (je súčasťou endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie)

 • pancreatotomia

  - pankreatotómia, preťatie pankreasu

 • panču

  - v spišskom nárečí - oslovenie:pane, pán môj

 • pancytopenia

  - pancytopénia, pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v periférnej krvi
  - pokles množstva krviniek v krvi, napr. pri leukémii

 • panda

  - prísne chránená dlhosrstá medvedíkovitá šelma žijúca v lesoch himalajskej oblasti

 • pandán

  - proťajšok, doplnok, pendant; tropický strom alebo ker s voňavými kvetmi a dlhými listami

 • pandántiv, pendentív

  - konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule

 • pandemia

  - pandémia, rozšírenie infekčného ochorenia na veľkom území
  - nákaza rozšírená na väčšej časti sveta, veľká epidémia
  - pandémia, rozšírenie infekčného ochorenia na veľkom území

 • pandemónium

  - v starovekom Grécku súhrn zlých duchov, démonov; sídlo démonov, chrám určený všetkým nadpozemským silám, ich vláda

 • pandermit

  - vodnatý boritan vápenatý, nerast

 • pandiculatio

  - pandikulácia, naťahovanie sa (pri zívaní)

Pozri výraz PAN v synonymickom slovníku slovenčiny.