Význam slova "čuď" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 44 výsledkov (1 strana)

 • čudáčka -y -čok ž.;

 • čudácky príd. i prísl.: č-e spôsoby;
  č. sa správať;

 • čudáctvo -a -tiev s.

 • čudák -a mn. -ci m. čudný, zvláštny človek: stal sa z neho č. a samotár;

 • čudesne prísl.: č. krásny

 • čudesný príd. kniž. veľmi zvláštny, veľmi čudný, podivný: č-é piesne, č-á krajina, č. sen;

 • čudeso -a obyč. mn. čudesá -dies s. kniž. čudo, div, zázrak

 • cúdiť -i nedok. osievaním čistiť (obilie, mak ap.): c. zrno od pliev i fraz. kniž. oddeľovať hodnotné, podst. od menejcenného, nepotrebného

 • cudne prísl.: c. klopiť oči;

 • čudne, čudno prísl. i vetná prísl.: č. sa tváriť;
  je mi č. na žalúdok

 • cudnosť -i ž.

 • čudný príd.

  1. vzbudzujúci počudovanie, (po)divný, zvláštny: č. človek, č-á reč, otázka

  2. vzbudzujúci podozrenie, divný, záhadný: akýsi č. pocit;

 • cudný príd. v pohlavnom živote zdržanlivý, mravný, čistý; hanblivý; svedčiaci o tom: c-á panna, žena;
  c-á láska čistá;
  c. pohľad;

 • čudo -a čúd s.

  I. niečo čudné, div (význ. 1): veľké č.;
  zízal na mňa ako na dáke č., rozprával o č-ách cudzích krajín

  II. vetná prísl. hovor. obyč. so záporom: nie č., že zablúdil;
  (ne)bolo by č., keby ...

 • čudovať sa nedok. pociťovať a prejavovať prekvapenie, diviť sa: ľudia sa č-jú, že ...;
  niet sa čomu č.;
  (ne)č-jem sa vám vaše konanie ma (ne)prekvapuje

  č-uj sa svete ako vsuvka má význ. predstavte si

 • cudzí príd.

  1. patriaci inej osobe, inému kolektívu (napr. rodine, obci, národu, štátu), op. vlastný: c. majetok, c-ia práca, c. názor, vplyv;
  c-ie slovo, op. domáce;
  c. jazyk;
  c. štátny príslušník cudzinec;
  c. výrobok zahraničný

  2. neznámy; nezvyčajný: ten človek mi je c.;
  cestovať po c-ích krajoch;
  povedať c-ím hlasom neprirodzeným

  3. nezodpovedajúci povahe niekoho, niečoho, vzdialený: dobyvačná politika je nám c-ia;
  zmysel pre spravodlivosť mu nebol c.

  4. nemajúci (citový) vzťah k niekomu, ľahostajný: sú si citove c.

  5. nepatriaci do daného prostredia, nesúrodý: zobudil sa na akýsi c. zvuk;
  odb. c-ie teleso (v organizme ap.)

  jesť c. chlieb, žiť na c-om chlebe byť závislý od niekoho;
  chváliť sa, pýšiť sa c-ím perím neodôvodnene si privlastňovať zásluhy, prednosti iného;
  žiť, zabávať sa, žartovať na c. účet, na c-ie konto na úkor iného;
  z c-ho krv netečie škoda iného nás nemrzí;
  v c-om oku vidí smeť a vo svojom brvno nevidí nevidí vlastné chyby;

 • cudzina -y ž. krajiny za hranicami vlastného štátu, zahraničie, op. vlasť, domov: ďaleká c., dovoz z c-y

 • cudzinec -nca m.

  1. príslušník cudzieho štátu, národa, cudzozemec: prílev c-ov

  2. neznámy, cudzí človek: stal sa c-om vo vlastnom dome;

 • cudzinecký príd.: c. ruch, c-á légia

 • cudzinka -y -niek ž.;

 • cudzo prísl.: c. sa správať, cítiť niekde, c. pozerať;
  c. znieť;

 • cudzojazyčne prísl.;

 • cudzojazyčnosť -i ž.

 • cudzojazyčný príd. súvisiaci s cudzím(i) jazykom (-mi): c-á literatúra pís. v cudzích jazykoch;
  c-é prostredie v kt. sa hovorí cudzím jazykom;

 • cudzokrajne prísl.: pôsobiť c.;

 • cudzokrajnosť -i ž.

 • cudzokrajný príd. pochádzajúci z cudzích krajov, exotický: c-á rastlina;

 • cudzoložne prísl.: c. splodený

 • cudzoložnica -e -níc ž.

 • cudzoložník -a mn. -ci m. kto sa dopustil, dopúšťa cudzoložstva;

 • cudzoložný príd. kt. sa dopúšťa, dopustil cudzoložstva: c-á žena;
  c. styk v cudzoložstve;

 • cudzoložstvo -a -tiev s. mimomanželská súlož

 • cudzopasiť nedok.

  1. živiť sa z organizmu iného druhu, parazitovať: hlísty c-ia v črevách

  2. pejor. žiť z práce iných

 • cudzopasnícky príd. i prísl.;

 • cudzopasníctvo -a s.

 • cudzopasník -a m.

  1. mn. N a A -y cudzopasný živočích al. rastlina, parazit

  2. mn. živ. -ci pejor. kto žije z práce iných, príživník;

 • cudzopasný príd.

  1. živiaci sa z organizmu iného druhu, parazitný: c. hmyz, c-é rastliny

  2. pejor. žijúci z práce iných, príživnícky: c-é vrstvy

 • cudzorodo prísl.;

 • cudzorodosť -i ž.

 • cudzorodý príd. kt. (svojimi odlišnými vlastnosťami) nepatrí niekde al. pochádza z iného prostredia: c. prvok, živel, c-é teleso;

 • cudzosť -i ž.

 • cudzota -y ž. cudzosť: mať pocit c-y;
  zavládla medzi nimi c. odcudzenosť

 • cudzozemec -mca m. človek z inej krajiny, cudzinec;

 • cudzozemský príd. pochádzajúci z cudzej krajiny, zahraničný, cudzí, op. domáci, tuzemský: c. tovar, c-é platidlá

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV