Význam slova "slu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • sľub -u m. vyjadrenie záväzku niečo urobiť, dať, dodržať ap.: slávnostný, manželský, poslanecký s., s. prezidenta;
  prázdny s. nedodržaný, nesplnený;
  s. vernosti;
  dodržať s., spoliehať sa na s-y, skladať s.;
  cirk. rehoľné s-y

  dať s. sľúbiť

  s-y sa sľubujú, blázni sa radujú sľubom nemožno bezvýhradne veriť;

 • sľúbiť -i dok.

  1. dať sľub: s-la, že odíde;
  s-li si vernosť

  2. zaviazať sa dať: s. pracovníkom prémie, dieťaťu darček, s. peniaze;

 • sľubne prísl.: s. sa rozvíjať

 • sľubný príd. vzbudzujúci nádej, nádejný: s. začiatok, s-á úroda, s-é dielo;

 • nedok. sľubovať

  s. hviezdy z neba nesplniteľné

  // sľúbiť sa prisľúbiť prítomnosť, účasť ap.: s. sa na večeru;

 • nedok. sľubovať sa

 • sľubový príd.: s-á formula

 • sluch -u m. zmysel na vnímanie zvuku; orgán tohto zmyslu: mať dobrý s., napínať, zbystriť s.;

 • slucha -y slúch obyč. mn. ž. spánky

 • slúchadielko -a -lok s. zdrob.

 • slúchadlo -a -diel s. časť telef. al. rádiového prístroja slúžiaca na počúvanie: membrána s-a;
  zdvihnúť, položiť s.;

 • slúchadlový príd.: s. preklad;

 • sluchovo prísl.: s. postihnutá osoba

 • sluchový príd.: s. vnem, orgán, s-á chyba, s-é cvičenie;

 • slučí príd.

 • slučka -y -čiek ž.

  1. oko na povraze, drôte ap.: robiť, uvoľniť s-u

  2. pasca, nástraha: pripraviť s-u, chytiť sa do s-y

  3. vec podobná slučke: s. písma;

 • slučkový príd.: s-á priadza, výšivka, technika

 • sľuda -y sľúd ž. štiepny minerál v podobe tenkých lístočkov;

 • sľudový príd.: s-á tabuľka

 • sluha -u mn. -ovia m.

  1. osoba, kt. niekomu slúži: verný, hotelový s.;
  cirk. s. Boží kňaz

  2. pomocný pracovník na súde, v úrade ap. v niekt. krajinách: mestský s.;

 • sluhovský príd.: s. plat, s-á izba;

  sluhovsky prísl.;

 • sluhovstvo -a s.

  1. k sluha

  2. pejor. dobrovoľná podriadenosť niekomu, prisluhovačstvo

 • šluk -u m. hovor. šluknutie: potiahnuť si pár š-ov

  dať si š-a zafajčiť si

 • sluka -y slúk ž. sťahovavý bahenný vták, zool. Scolopax;

 • sľukár -a m. hovor. člen Slovenského ľudového umeleckého kolektívu;

 • sľukárka -y -rok ž.;

 • sľukársky príd.

 • dok. šluknúť, šluknúť si -e -ú -kol

 • šlukovať nedok. hovor. vdychovať dym pri fajčení do pľúc;

 • šlus cit. hovor. expr. koniec, dosť: povedal som a š.!

 • slušať -í -ia iba 3. os. nedok. svedčať, pristať: šaty mu s-ia, účes jej nes-í

  // slušať sa patriť sa: to sa nes-í;
  neos.: žiť, ako sa s-í;
  s-í sa mu prísť

 • slušivo prísl.: s. pristrihnuté vlasy

 • slušivý príd. slušiaci (obyč. o oblečení): s-á uniforma, s. kostým;

 • slušne prísl.: s. sa pozdraviť;
  vie s. po nemecky;
  s. zarábať;

 • slušnosť -i ž.

 • slušný príd.

  1. vyhovujúci pravidlám spoloč. správania, zdvorilý, poriadny: s-é vystupovanie;
  s. človek;
  to nie je s-é

  2. vyhovujúci kvalitou, primeraný, dobrý: s-á strava, s. podnik

  3. vyhovujúci veľkosťou, značný: s. plat, s-á suma;

 • služba -y -žieb ž.

  1. vykonávanie práce za plat, zamestnanie: zodpovedná s., s. strážnika, vstúpiť do s-y

  2. iba mn. služby organizované práce pre obyvateľstvo: komunálne s-y, dobudovať sieť s-ieb

  3. prechodné vykonávanie urč. povinností: základná vojenská s., odbaviť si ročnú s-u

  4. činnosť inštitúcie zacielená na vymedzené spoloč. potreby; orgán, kt. ju vykonáva: lekárska, poradenská, informačná s.;
  spravodajská, tajná s.

  5. práca, skutok v prospech niekoho, niečoho, poskytnutie pomoci ap.: vzájomná, neoceniteľná s.;
  s. vede, vlasti;
  ponúkať svoju s-u;
  s-y Božie (ev.) náb. obrady, bohoslužby

  6. pravidelné vykonávanie povolania al. inej činnosti; osoba, kt. povolanie, činnosť vykonáva: denná, nočná s.;
  kňazská s.;
  privolať, zobudiť s-u

  7. práca sluhu al. slúžky: ísť do s-y k statkárovi

  8. obyč. mn. zamestnanie v štátnej al. ver. správe: diplomatické s-y, pracovať v školských s-ách

  byť v s-e, mať s-u slúžiť

  vypovedať s-u prestať fungovať;

 • službička -y -čiek ž. zdrob. expr. pomoc, poslúženie (obyč. v maličkosti)

 • službičkovať nedok. pejor. prisluhovať

 • službukonajúci príd. kt. práve koná službu: s. strážnik, dôstojník, lekár

 • opak. k 1, 2, 4, 7, 8 slúžievať -a

 • slúžiť -i nedok.

  1. pracovať ako sluha (význ. 1) al. slúžka: s. u sedliaka, na majeri

  2. pracovať v prospech niekoho, niečoho, pomáhať: verne s. veliteľovi, s. vlasti, dobrej veci;
  s. vrchnosti prisluhovať

  3. konať voj. službu: s-l u delostrelcov

  4. byť v službe, mať službu (význ. 3, 4, 6): s-i ako dozorný;
  s. v nemocnici, v pohotovostnej službe

  5. dobre fungovať: nohy mu ešte s-ia;
  auto nechce s.

  6. byť užitočný, prospievať: čerstvý vzduch mu s-i

  7. byť použ., mať úlohu, funkciu: pivnica s-la ako úkryt, spev s-i na rozveselenie

  8. konať náb. obrady: s. omšu sláviť omšu, celebrovať;

 • slúžka -y -žok ž. dievča al. žena najatá na prácu v domácnosti al. na statku: panská s., hľadať s-u;

 • služné s. peniaze vyplácané vojakom zákl. služby

 • slúžny m. hist. v býv. Uhorsku vyšší správny úradník

 • služobne prísl.: s. starší pracovník;

 • služobnica -e -níc ž. cirk.: s. Pána Panna Mária;

 • služobníčka -y -čok ž.;

 • služobnícky príd. i prísl.: s-e postavenie;
  s. ponížený;

 • služobníctvo -a s. hromad. služobníci

 • služobník -a mn. -ci m. kto oddane slúži;
  pejor. kto prisluhuje: s. spravodlivosti;
  s-i režimu;
  cirk. s. Boží kňaz;

 • služobný príd.: s. pomer, postup;
  s-á cesta pracovná;
  s-é roky;
  s-á čeľaď;

 • slúžtička -y -čiek ž. zdrob. expr.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: slu, bit, funkčné, gágá, kreácia, ig, vyvrt, čakanka, lojalita, sychravý, váhavý, ocitnúť sa, baliť, prerokova, silt
Pravidlá slovenského pravopisu: rysovať, eva, smiať sa, zodpovedný, neznámy, dosiahnuť, bi, nieže, lau, persona, ka, apel, zvazovat, spätosť, kvôli
Ekonomický slovník: zzg, Ã¥ eps, zpb, rob��, tluč, ztx, dhk, koä, tpj, szx, sbp, alb, iia, čs, cjo
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV