Význam slova "ps" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 72 výsledkov (1 strana)

 • pšenica -e -níc ž.

  1. obilnina s klasmi červenohnedých zŕn, bot. Triticum

  2. tieto zrná ako zákl. pri výr. múky: vrece p-e;

 • pšeničný príd.: p-á múka

 • pšenný, pšenový príd.: p-á kaša

 • pšeno -a s.

  1. vys. tráva s lesklými steblami, bot. Milium

  2. hovor. zrno prosa; kaša z tohto zrna;

 • pseudodemokracia -ie ž. pejor. predstieraná, formálna demokracia

 • pseudohistorický príd. zdanlivo historický: p. román

 • pseudokultúra -y -túr ž. pejor. zdanlivá, falošná kultúra

 • pseudoľudovosť -i ž.

 • pseudoľudový príd. predstierajúci, napodobňujúci ľudovosť: p-é umenie;

 • pseudonym -u/-a m. krycie umel. meno: herecký, básnický p.

 • pseudoumenie -ia s. pejor. nepravé, predstierané umenie

 • pseudoveda -y -vied ž. pejor. nepravá, falošná veda, paveda

 • psí príd.

  1. týkajúci sa psa, patriaci psovi: p. štekot, psia búda

  2. pripomínajúci niečím psa: p. pohľad pokorný;
  psia vernosť, poslušnosť úplná

  3. expr. zlý: psie počasie, p. život

  expr.: to je tvoja psia povinnosť to musíš urobiť;
  vyjsť na p. tridsiatok;
  p. hlas do neba nejde zlomyseľník nedosiahne svoje, neuveria mu;

 • psiareň -rne ž. miesto, kde sa chovajú psy, psinec

  expr. zima ako v p-i veľká

 • psíča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s. mláďa psa; malý pes

 • psica -e psíc ž. planá horská tráva, bot. Nardus

 • psičkár -a m. hovor. kto chová psa (obyč. v mestskom byte);

 • psičkárka -ky -rok ž.;

 • psičkársky príd.

 • psík -a mn. -y/-ci A -y/-ov, psíček -čka mn. -čky/-ovia A -čky/-ov m. zdrob.;

 • psina -y psín ž.

  1. psí zápach: cítiť tu p-u

  2. hovor. expr. zábava, žart: robiť si z niekoho p-u;
  zajtra bude u nás p.

 • psinček -a m. druh jemnej trávy, bot. Agrostis

 • psinec -nca m. psiareň

  expr. zima ako v p-i veľká

 • psinka -y ž. infekčná choroba psov

 • psisko -a psísk s., v jedn. i m. zvel.

 • psota -y psôt ž. expr. núdza, bieda, chudoba: žiť v p-e

  vyjsť na p-u schudobnieť

 • psovitý príd. podobajúci sa na psa: p-é šelmy

 • psovod -a m. kto má na starosti psa (poľovného, policajného)

 • psovský príd. psí: expr. p-á práca ťažká, namáhavá;

  psovsky prísl. ako pes: p. oddaný;
  expr. p. žiť

 • pst, psst cit. vyj. výzvu zachovať ticho: p., ani slova!

 • pštros -a mn. N a A -y m. veľký afr. nelietajúci vták s dlhým krkom, zool. Struthio

  pchať → hlavu do piesku ako p.;

 • pštrosí príd.: p-ie perá

  publ. p-ia politika obchádzajúca pálčivé problémy

 • pštrosíča -aťa mn. -ence/-atá -čeniec/-čat s. mláďa pštrosa

 • pstruh -a mn. N a A -y m. ryba so štíhlym bodkovaným telom žijúca v horských bystrinách, zool. Trutta;

 • pstruhový, pstruží príd.: p. rybník;

 • pstrúžik -a m. zdrob.

 • psuť nedok. hovor. expr. kaziť (význ. 1 3): p. robotu;
  p. niekomu dobré meno;
  p. mládež

  // psuť sa kaziť sa

 • psychiater -tra m. odborník v psychiatrii;

 • psychiatria -ie ž.

  1. lek. odbor zaoberajúci sa duš. chorobami

  2. hovor. psychiatrická klinika: leží na p-ii;

 • psychiatrička -y -čiek ž.;

 • psychiatrický príd.: p-á klinika;

  psychiatricky prísl.

 • psychický príd.: p. stav, p. vývoj, p-é poruchy;

  psychicky prísl.: p. nestály

 • psychika -y ž. súhrn duš. javov: p. dieťaťa, ženy;

 • psychoanalytický príd.

 • psychoanalytik -a mn. -ci m. odborník v psychoanalýze;

 • psychoanalýza -y ž. metóda skúmania psychických javov a liečenia neuróz ap., kt. vychádza z podvedomých motívov ľudského správania;

 • psychológ -a mn. -ovia m.

  1. odborník v psychológii

  2. kto vie posúdiť duš. vlastnosti, povahu ľudí: lekár musí byť aj p.;

 • psychológia -ie ž.

  1. veda o duš. javoch: sociálna, pedagogická p.

  2. myslenie, jeho spôsob; duš. vlastnosti: p. žiakov, p. umelca, p. národa;

 • psychologička -y -čiek ž.;

 • psychologický príd.: p. smer, p-é laboratórium;
  p. román, film opisujúci najmä duš. stavy osôb;

  psychologicky prísl.

 • psychologizovať nedok. v umel. diele (nadmerne) používať psych. prvky

 • psychopat -a m. kto trpí psychopatiou;

 • psychopatia -ie ž. ľahšia duš. úchylka, nenormálnosť;

 • psychopatický príd.

 • psychopatka -y -tiek ž.;

 • psychoterapeut -a m. odborník v psychoterapii;

 • psychoterapeutický príd.;

  psychoterapeuticky prísl.

 • psychoterapeutka -y -tiek ž.;

 • psychoterapia -ie ž. lek. liečba s použitím psychologických prostriedkov a metód;

 • psychotest -u m. psych. test na zistenie psychických vlastností osobnosti

 • psychotronička -y -čiek ž.;

 • psychotronický príd.: p-á liečba

 • psychotronik -a mn. -ci m. odborník v psychotronike;

 • psychotronika -y ž. vedný odbor skúmajúci nepoznané, ale reálne jestvujúce väzby medzi vedomím, energiou a hmotou prejavujúce sa v telepatii, bioterapii, ľud. liečiteľstve, prútikárstve ap.;

 • psychotropne prísl.: látka pôsobí p.

 • psychotropný príd. pôsobiaci na duš. činnosť, duš. stav: p-é látky; liek má p. účinok;

 • psychóza -y -chóz ž.

  1. ťažšia duš. porucha

  2. hromadná psychická reakcia prejavujúca sa v nekritickom správaní: davová, masová p.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dpc, met, odt, dto, mn, nm, wiiw, ďa, ã ã eco, ape, cwf, hzf, vto, šaft, pmk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV