Hľadaný výraz "ic" v Nárečovom slovníku

Nájdených 114 výsledkov (1 strana)

 • - V rómštine - Včera

 • bačic

  - v spišskom nárečí - badať

 • bačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - páčiť sa

 • bambušic

  - v spišskom nárečí - buntovať, znepokojiť

 • biľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maľovať

 • bľiščic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - leštiť

 • bľiščic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lesknúť sa

 • brušic

  - v šarišskom nárečí - brúsiť

 • buľic

  - v šarišskom nárečí - plakať

 • buntošic

  - v šarišskom nárečí - skoro vstávať

 • cečic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tiecť

 • ceľic

  - v šarišskom nárečí - teliť

 • cigaňic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - klamať, cigániť

 • cišic

  - v šarišskom nárečí - tíšiť

 • dagdze zapotrošic

  - v abovskom nárečí - stratiť nevedno kde

 • dožičic

  - v šarišskom nárečí - dopriať

 • driľic

  - v šarišskom nárečí - sotiť

 • driľic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strkať sa, drgať sa

 • dušic

  - v šarišskom nárečí - dusiť

 • džavčic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nariekať (malé dieťa)

 • dzeľic

  - v šarišskom nárečí - deliť

 • hardušic

  - v šarišskom nárečí - dusiť

 • honošic še

  - v šarišskom nárečí - honosiť sa

 • hrančic

  - v šarišskom nárečí - opekať chlieb

 • hrožic

  - v šarišskom nárečí - hroziť

 • huzdzuľic še

  - v abovskom nárečí - byť nespokojný, vrtieť sa

 • kedvešic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - predvádzať sa

 • kekešic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vystrájať

 • košic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kosiť

 • kotvašic

  - v šarišskom nárečí - dymiť

 • kotvašic še

  - v spišskom nárečí - mrviť sa

 • krešic

  - v šarišskom nárečí - oživovať

 • krešľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kresliť

 • krišic

  - v šarišskom nárečí - oživovať, kriesiť

 • krušic

  - v spišskom nárečí - mrviť

 • kurčic

  - v spišskom nárečí - krčiť

 • kviľic

  - v šarišskom nárečí - kvíliť

 • leňic

  - v šarišskom nárečí - plznúť

 • ľičic

  - v šarišskom nárečí - liečiť

 • luščic

  - v šarišskom nárečí - lúskať,luštiť

 • meržic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mrzieť

 • mišic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - miesiť

 • mraźic

  - v šarišskom nárečí - mraziť

 • mučic

  - v šarišskom nárečí - mučiť

 • nacešic

  - v šarišskom nárečí - natešiť

 • nakaršic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - natrúsiť

 • naražic

  - v šarišskom nárečí - naraziť

 • nedžavuľic teľo

  - v abovskom nárečí - nehovoriť toľko

 • ničic

  - v šarišskom nárečí - ničiť

 • nošic

  - v šarišskom nárečí - nosiť

 • obačic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zbadať

 • obačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - spamätať sa

 • obačic śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - spamätať sa

 • obaľic

  - v šarišskom nárečí - obaliť

 • obešic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obesiť

 • obľečic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obliecť

 • obrušic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - osopiť sa

 • ochmaľic

  - v spišskom nárečí - omráčiť

 • očiĺic

  - v šarišskom nárečí - očistiť

 • odgužľic

  - v šarišskom nárečí - odviazať

 • odpečic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - stratiť

 • odzeĺic

  - v šarišskom nárečí - oddeliť

 • ohlašic

  - v šarišskom nárečí - ohlasiť

 • ohrančic

  - v šarišskom nárečí - pripiecť

 • okišľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - okysliť

 • opuščic

  - v šarišskom nárečí - opustiť

 • orošic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - spotiť sa

 • ošaľic

  - v šarišskom nárečí - oklamať, podviesť

 • ošaľic še

  - v šarišskom nárečí - zblazniť sa

 • pačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - páčiť sa

 • peňic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mať nervy

 • piščic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pískať

 • plaźic

  - v šarišskom nárečí - plaziť

 • pocešic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - potešiť

 • pokurčic

  - v šarišskom nárečí - pokrčiť

 • prebačic

  - v spišskom nárečí - prepáčiť

 • pučic

  - v šarišskom nárečí - mliaždiť

 • puščic

  - v šarišskom nárečí - pustiť

 • puśčic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pustiť

 • rozdžamdžic

  - v šarišskom nárečí - rozmliaždiť

 • rozgužľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - rozuzliť

 • roztľapčic

  - v šarišskom nárečí - rozdrviť, rozpučiť

 • šaľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - balamutiť, klamať

 • skaržic

  - v šarišskom nárečí - žalovať

 • skurčic

  - v spišskom nárečí - skrčiť

 • šližic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mrholiť

 • služic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - slúžiť

 • starčic

  - v spišskom nárečí - stačiť

 • sterčic

  - v spišskom nárečí - strčiť

 • sušic

  - v spišskom nárečí - smädiť

 • tišic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tisíc

 • učic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - učiť sa

 • ukušic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - uhryznúť

 • užic sebe

  - v spišskom nárečí - užiť si

 • vičiľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vyčistiť, upratať

 • vidriľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vytlačiť

 • vikirľic

  - v šarišskom nárečí - vyhnať

 • vipuščic

  - v šarišskom nárečí - vypustiť

 • vitučic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - stučnieť

 • vožic

  - v spišskom nárečí - voziť

 • vražic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čarovať

 • zadegoňic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zašpiniť sa

 • zadriľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zatlačiť

 • zagužľic

  - v šarišskom nárečí - zaviazať

 • zahardučic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zahrdúsiť

 • zahlušic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zabiť

 • zakušic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zahryznúť

 • zamišic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zamiesiť

 • zamiśic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zamiesiť

 • zapaľic

  - v šarišskom nárečí - zapáliť

 • zapotrošic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - stratiť

 • zapuščic

  - v šarišskom nárečí - zapustiť

 • zbačic

  - v spišskom nárečí - zbadať

 • zmorščic

  - v šarišskom nárečí - urobiť grimasu