Hľadaný výraz "ps" v Slovníku cudzích slov

nájdených 581 výsledkov (5 strán)

 • PS

  - Palestínske autonómne samosprávne územia, skrátený názov Palestína. Skratka štátu.
  - značka pre pikosekundu

 • PS2

  - Druh konektora, najbežnejšie sa pripája myš určená pre tento port.

 • PSA

  - skratka pre private storage aid - pomoc súkromným skladom
  - Skratka učebného predmetu Práca s audiovizuálnou technikou

 • pša mac

  - v spišskom nárečí - psia mať

 • psalidontia

  - "psalidoncia, ""nožničkový skus"", horné rezáky prečnievajú cez rezáky dolnej čeľuste"
  - psalidoncia, ''nožničkový skus'', horné rezáky prečnievajú cez rezáky dolnej čeľuste'
  - psalidoncia, nožničkový skus, horné rezáky prečnievajú cez rezáky dolnej čeľuste

 • psalmódia

  - spev žalmov v gregoriánskom chorále

 • psaltérium

  - kniha žalmov

 • psamit

  - usadená hornina

 • psammoadenoma

  - psamoadenóm, nezhubný žľazový nádor obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammocarcinoma

  - psamokarcinóm, nádor obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammocystadenoma

  - psamokystadenóm, nezhubný dutinový nádor zo žľazové tkaniva obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammoma

  - psamóm, nezhubný nádor mozgových plien obsahujúci drobné zvápenatené telieska

 • psammotherapia

  - psamoterapia, využívanie piesočnatých zábalov na liečebné účely

 • psamofilný

  - žijúci na piesočnatých pôdach

 • psamofyt

  - rastlina žijúca na piesočnatej pôde

 • psamón

  - organizmy obývajúce piesočnaté oblasti; piesočnaté dno

 • PSB

  - Skratka učebného predmetu Poštová prevádzka a preprava

 • PSC

  - Skratka učebného predmetu Psychiatria

 • PSD

  - Skratka učebného predmetu Psychológia predaja

 • PSE

  - Palestínske autonómne samosprávne územia, skrátený názov Palestína. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Prírodovedný seminár

 • psefit

  - hrubozrnná hornina, napr. rôzne zlepence

 • psellismus

  - pselizmus, koktavosť, porucha výslovnosti

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný

 • pseudesis

  - pseudézia, pretvárka, predstieranie, únik do choroby

 • pseudesis,

  - pseudézia, pretvárka, predstieranie, únik do choroby

 • pseudo-

  - prvá časť zložených slov s významom nepravý, napodobnený, lživý, falošný, kvázi

 • pseudoabscessus

  - pseudoabsces, nepravý absces, nahromadenie hnisu v preformovaných dutinách

 • pseudoacholia

  - pseudoachólia, nepravá achólia

 • pseudoaesthesia

  - pseudoestézia, nepravé, domnelé, falošné vnemy

 • pseudoalternans

  - pseudoalternujúci, falošne striedavý

 • pseudoamitóza

  - neštandardné mitotické delenie jadra bunky

 • pseudoanaemia

  - pseudoanémia, nepravá chudokrvnosť, nápadná bledosť bez zníženia obsahu hemoglobínu v krvi

 • pseudoangina

  - pseudoangína, nepravá angína, príznaky pripomínajúce anginu pectoris bez dokázateľných zmien vencovitých tepien srdca

 • pseudoankylosis

  - pseudoankylóza, nepravá ankylóza

 • pseudoapoplexia

  - "cerebra
  - cerebra

 • pseudoappendicitis

  - pseudoapendicitída, nepravý zápal červovitého výbežku (napr. appendicopathia oxyurica)

 • pseudoarthritis

  - pseudoartritída, nepravý zápal kĺbov

 • pseudoarthrosis

  - pseudoartróza, pakĺb, nepravý kĺb, hojenie zlomenín nepravým kĺbom, fragmenty sú spojené svalkom a zostávajú trvalo pohyblivé

 • pseudoascites

  - pseudoascites, nepravá, zdanlivá vodnateľnosť brucha pri nadmernej obezite

 • pseudoataxia

  - pseudoataxia, zdanlivo nekoordinované pohyby

 • pseudoblepsia

  - pseudoblepsia, zrakový klam

 • pseudobradycardia

  - pseudobradykardia, zdanlivo spomalená srdcová činnosť pri veľkom tepovom periférnom deficite

 • pseudobulbaris

  - pseudobulbárny, súbor príznakov pri obojstrannom postihnutí kortikobulbárnych dráh, vedúci k podobným poruchám ako pri bulbárnom postihnutí jadier hlavových nervov

 • pseudocancerosis

  - pseudokanceróza, kožné ochorenie podobné rakovine

 • pseudocausalgia

  - nepravá kauzalgia, pálčivá bolesť bez poškodenia periférneho nervstva

 • pseudocavitas

  - pseudokavita, pseudokavitácia, uvoľňovanie plynov viazaných v roztokoch v podobe bubliniek

 • pseudocholesteatoma

  - pseudocholesteatóm, nepravý nádor stredoušia vznikajúci z dystopie dlaždicového epitelu

 • pseudocrisis

  - pseudokríza, prechodný, dočasný pokles horúčky

 • pseudocrouposus

  - pseudokrupózny, pablanový

 • pseudocyanosis

  - pseudocyanóza, zdanlivá cyanóza pri zmnožení toxicky zmeneného hemoglobínu v krvi alebo pri ukladaní cudzích látok v koži

 • pseudocyesis

  - pseudokyéza, zdanlivé tehotenstvo, súbor príznakov imitujúcich tehotenstvo

 • pseudocystis

  - pseudocysta, nepravá alebo rozpadová dutina, ktorá nemá vlastnú výstelku

 • pseudodementia

  - pseudodemencia, nepravá, zdanlivá demencia

 • pseudodiphteria

  - pseudodiftéria, ochorenie podobné záškrtu

 • pseudodiverticulosis

  - pseudodivertikulóza močového mechúra, prítomnosť viacerých pseudodivertikulov v zhrubnutej stene močového mechúra

 • pseudodiverticulum

  - nepravý divertikul, získaný divertikul, ktorý sa liší od vrodeného tým, že nemá vlastnú svalovú stenu

 • pseudodominancia

  - typ dedičnosti, ktorý vzniká pri krížení recesívneho homozygota s recesívnym heterozygotom.

Pozri výraz PS v synonymickom slovníku slovenčiny.