Význam slova "tvor" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 10 výsledkov (1 strana)

 • tvor -a mn. -y živ. i -ovia m. živá bytosť (osoba al. zviera): živý t.;
  rozumné t-y ľudia;
  človek je spoločenský t.;

 • tvorba -y ž.

  1. tvorenie, utváranie: t. buniek, krviniek, kryštálov;
  t. zákonov, cien

  2. umel. al. ved. činnosť; jej výsledky: literárna, filmová t.;
  t. koncepcie;
  vybrať z t-y Hviezdoslava

 • tvorca -u mn. -ovia m. kto tvorí, pôvodca, autor: umelecký t., človek je t-om hodnôt;
  náb. T. všetkého Boh;

 • tvorček -a mn. -y živ. i -ovia m. zdrob. expr.

 • tvoriť nedok.

  1. sústavnou činnosťou dávať vznik niečomu, utvárať: t. (si) pojmy, predstavy, t. odborné názvy;
  (schopnosť organizmu) t. bunky, krvinky

  2. byť pôvodcom umel. al. ved. diela: literárne t., t-enie novej koncepcie;
  t. postavu na javisku stvárňovať

  3. utvárať priestorovú ohraničenosť, vymedzovať: t. rámec niečomu;
  priamky tvoria (ostrý) uhol

  4. byť niečím, predstavovať: t. podstatu, jadro niečoho, t. výnimku;
  základ našej potravy t-ia bielkoviny

  // tvoriť sa vznikať, robiť sa: na vode sa t-ia vlny, kolesá;
  pri teplote 0 °C sa t-í ľad

 • tvorivo prísl.: t. uvažovať;

 • tvorivosť -i ž. tvorivá schopnosť; jej výsledky: ľudová t.

 • tvorivý príd. schopný tvoriť, kreatívny; zameraný na tvorbu; umožňujúci tvorbu: t. umelec;
  t-é schopnosti, t-é myslenie, t. prístup, t-é plány;
  t-á dovolenka;
  odb. t-á dielňa seminár, akcia s vyústením do praktickej tvorivosti;

 • tvorkyňa -e -kýň ž.

 • tvorstvo -a s. súhrn tvorov: človek – pán, koruna t-a;
  všetko (živé) t. na zemi;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV