Hľadaný výraz "t" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 506 výsledkov (5 strán)

 • TAA

  - Skratka učebného predmetu Technológia a spoločenská výchova

 • TAB

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie biológie

 • TAC

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie chémie

 • TACD

  - skratka pre Transatlantic Consumer Dialogue - Transatlantický spotrebiteľský dialóg

 • TACIS

  - skratka pre Technical Assistance to the Common-wealth of Independent States and Georgia - Technická pomoc pre SNŠ a Gruzínsko

 • TACs

  - skratka pre total allowable catches - celkový povolený výlov

 • TAD

  - Skratka učebného predmetu Technológia pradenia

 • TAE

  - Skratka učebného predmetu Technika aplikácie elektrotechniky

 • TAF

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie fyziky

 • TAG

  - Skratka učebného predmetu Tanečná gymnastika

 • TAH

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy a hospodárska korešpondencia

 • TAI

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie

 • TAJ

  - Skratka učebného predmetu Taliansky jazyk

 • TAK

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy a korešpondencia

 • TAL

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy sociálnej práce

 • TAM

  - Skratka učebného predmetu Teória a metodika animačných činností

 • TAN

  - Skratka učebného predmetu Technika administrácie - stenotypistika

 • TAO

  - Skratka učebného predmetu Technická optika

 • TAP

  - Skratka učebného predmetu Tanec s partnerom

 • TAR

  - Skratka učebného predmetu Tvarovanie skla

 • TARIC

  - skratka pre Tarif Intégré de la Communauté - integrované tarify Spoločenstva (EÚ)

 • TAS

  - Skratka učebného predmetu Technológia sadzby

 • TAT

  - Skratka učebného predmetu Traťové stroje a zariadenia

 • TAU

  - Skratka učebného predmetu Ťažba a úpravníctvo

 • TAV

  - Skratka učebného predmetu Tanečná výchova

 • TAY

  - Skratka učebného predmetu Technické aplikácie elektrotechniky

 • TAZ

  - Skratka učebného predmetu Technológia zariadení

 • TBA

  - Skratka učebného predmetu Technika a tvorba životného prostredia

 • TBC

  - Skratka učebného predmetu Tanečná akrobacia

 • TBI

  - Skratka učebného predmetu Technická aplikácia biológie

 • TBJ

  - Skratka učebného predmetu Technika vodenia jednoduchých bábok a prednes

 • TBK

  - Skratka učebného predmetu Technológia brúsenia drahých kameňov

 • TBL

  - Skratka učebného predmetu Technológia bielizne

 • TBP

  - Skratka učebného predmetu Technika vodenia bábok a prednes

 • TBR

  - Skratka učebného predmetu Tvorba životného prostredia

 • TBT

  - skratka pre technical barrier to trade - technická prekážka obchodu

 • TBZ

  - Skratka učebného predmetu Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

 • TC

  - Ostrovy Turks a Caicos, skrátený názov Turks a Caicos. Skratka štátu.

 • TCA

  - Ostrovy Turks a Caicos, skrátený názov Turks a Caicos. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Technológia správ

 • TCB

  - Skratka učebného predmetu Technika v automobiloch

 • TCC

  - Skratka učebného predmetu Tanečná činnosť

 • TCD

  - Čadská republika, skrátený názov Čad. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenia z odievania

 • TCDC

  - skratka pre Technical Cooperation among Developing Countries - Hospodárska a technická spolupráca rozvojových krajín

 • TCE

  - Skratka učebného predmetu Technická chémia

 • TCF

  - Skratka učebného predmetu Technológia frézovania

 • TCG

  - Skratka učebného predmetu Technológia čipkárstva

 • TCH

  - Skratka učebného predmetu Technológia chovu hydiny

 • TCI

  - skratka pre Temporary Committee on Inquiry - Dočasný výbor pre poškodenie
  - Skratka učebného predmetu Technológia služieb cestovných kancelárií

 • TCJ

  - Skratka učebného predmetu Technológia prípravy pokrmov - cvičenia

 • TCK

  - Skratka učebného predmetu Technické kreslenie

 • TCL

  - Skratka učebného predmetu Technológia opráv chladiarenských zariadení

 • TCM

  - Skratka učebného predmetu Technológia materiálov

 • TCN

  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenie z prípravy jedál

 • TCO

  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenia obuvnícke

 • TCP

  - Skratka učebného predmetu Technika prostredia

 • TCQ

  - Skratka učebného predmetu Technológia a praktické technologické cvičenia - finálna výroba

 • TCR

  - Skratka učebného predmetu Technika cestovného ruchu

 • TCS

  - Skratka učebného predmetu Technológia skla

 • TCT

  - Skratka učebného predmetu Tlačová technika

 • TCU

  - Skratka učebného predmetu Technológia sústruženia

 • TCV

  - Skratka učebného predmetu Technické cvičenia

 • TCW

  - Skratka učebného predmetu Technické cvičenie

 • TCX

  - Skratka učebného predmetu Teória cestovného ruchu

 • TCY

  - Skratka učebného predmetu Tanec spoločenský

 • TCZ

  - Skratka učebného predmetu Technológia a kameňorez

 • TD

  - Čadská republika, skrátený názov Čad. Skratka štátu.

 • TDA

  - Skratka učebného predmetu Tvorivá dramatika

 • TDE

  - Skratka učebného predmetu Textilný dizajn

 • TDG

  - Skratka učebného predmetu Technická diagnostika

 • TDJ

  - Skratka učebného predmetu Tvorba a riadenie projektov

 • TDK

  - Skratka učebného predmetu Technická dokumentácia

 • TDM

  - Skratka učebného predmetu Technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok

 • TDO

  - Skratka učebného predmetu Technologická dokumentácia

 • TDP

  - Skratka učebného predmetu Technologická dokumentácia (protokoly)

 • TDR

  - Skratka učebného predmetu Tvarovanie dreva

 • TDS

  - Skratka učebného predmetu Tvorivá dramatika špecializácia

 • TDV

  - Skratka učebného predmetu Technológia odievania

 • TDX

  - Skratka učebného predmetu Taliansky jazyk v podnikateľskej praxi

 • TDY

  - Skratka učebného predmetu Teória a dejiny kultúry

 • TDZ

  - Skratka učebného predmetu Technický dizajn

 • TEA

  - Skratka učebného predmetu Technika administratívy

 • Teagasc

  - skratka pre Irish Agriculture and Food Development Authority - Írsky štátny ústav pre rozvoj agropotravinárskeho sektoru

 • TEB

  - Skratka učebného predmetu Teória šitia

 • TEC

  - Skratka učebného predmetu Technológia

 • TED

  - Skratka učebného predmetu Teória dizajnu

 • TEE

  - Skratka učebného predmetu Technická výchova - elektrotechnika

 • TEF

  - Skratka učebného predmetu Tvorivé čítanie

 • TEG

  - Skratka učebného predmetu Technická grafika

 • TEH

  - Skratka učebného predmetu Technická výchova

 • TEI

  - Skratka učebného predmetu Technické a ekonomické informácie

 • TEJ

  - Skratka učebného predmetu Technika jazdy

 • TEK

  - Skratka učebného predmetu Technológia keramiky

 • TEL

  - Skratka učebného predmetu Telekomunikačná technika

 • TEM

  - Skratka učebného predmetu Textilný materiál

 • TEN

  - Skratka učebného predmetu Textilné návrhárstvo

 • TEO

  - Skratka učebného predmetu Technológia odevov

 • TEP

  - skratka pre Transatlantic Economic Partnership - Transatlantické ekonomické partnerstvo
  - Skratka učebného predmetu Technológia polymérov

 • TEQ

  - Skratka učebného predmetu Technické a technologické vzdelávanie

 • TER

  - Skratka učebného predmetu Technická výchova - modelárstvo

 • TES

  - Skratka učebného predmetu Technická výchova - ľudové remeslá

 • TET

  - Skratka učebného predmetu Tepelná technika

 • TEU

  - Skratka učebného predmetu Technológia úpravníctva

 • TEV

  - Skratka učebného predmetu Telesná výchova

 • TEW

  - Skratka učebného predmetu Technológia pletených a netkaných textílií

 • TEX

  - Skratka učebného predmetu Textilná technológia

 • TEY

  - Skratka učebného predmetu Teória jazdy

 • TEZ

  - Skratka učebného predmetu Telekomunikačné zariadenia

 • TF

  - Francúzske južné a antarktické územia, skrátený názov Francúzske južné územia. Skratka štátu.

 • TFG

  - Skratka učebného predmetu Technológia - flexografia

 • TFL

  - Skratka učebného predmetu Technológia liekových foriem

 • TFM

  - Skratka učebného predmetu Techniky a technológie trikového filmu

 • TFO

  - Skratka učebného predmetu Technická fotografia

 • TFP

  - skratka pre total factor productivity - celkový ukazovateľ produktivity
  - Skratka učebného predmetu Tvorba projektov

 • TFR

  - Skratka učebného predmetu Teória fotografie

 • TFT

  - Skratka učebného predmetu Telekomunikačná technika a prenosová technika

Naposledy hľadané výrazy: