Význam slova "ik" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 165 výsledkov (2 strán)

 • ikebana -y -bán ž.

  1. orientálny spôsob úpravy okrasných rastlín; takto upravené rastliny

  2. špeciálna nádoba určená na takúto úpravu

 • ikernáč -a mn. N a A -e m. ikernačka (ryba majúca ikry)

 • ikernačka -y -čiek ž. odb. rybia samica

 • ikona -y ikon ž.

  1. posvätný obraz maľovaný na drevenej al. kovovej tabuli (vo vých. cirkvách), kt. má pôvod v byzantskom umení: východoslovenské, ruské i-y

  2. inform. grafický symbol na obrazovke počítača, s ktorého pomocou možno rýchlo vykonávať rozličné operácie;

 • ikonickosť -i ž.

 • ikonický príd. obrazný: i. ráz, znak;

 • ikonka -y -niek ž. zdrob. k 2

 • ikonový príd.;

 • ikra -y ikier obyč. mn. ž. rybie vajíčko: klásť i-y;
  nasadiť i-y do rybníka

 • báčik -a mn. -ovia, báči -ho (maď.), báčino -a mn. -ovia m. zastaráv. uj(k)o (význ. 2);

 • batôžik, batôžtek -a, batôžok -žka m. zdrob.

 • blondiačik -a m. zdrob.

 • bôčik -a m. tučné mäso z boku brava: údený b.

 • bodliačik -a m. zdrob.

 • bôžik -a mn. -ovia m.

  1. pohanský boh: domáci b-ia;
  b. lásky amor

  2. jeho soška, modla: b. zo slonoviny

 • cedáčik -a m. zdrob.: c. na čaj

 • cengáčik -a m. zdrob.

 • červiačik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • chlpáčik -a mn. -ovia, neživ. N a A -y m. zdrob.

 • chrobáčik -a mn. N a A -y m. zdrob. k chrobák;

 • chudáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.;

 • chumáčik -a m. zdrob.: snehové ch-y

 • ciciačik -a mn. -y, živ. -ovia m. zdrob. expr.

 • čížik -a mn. N a A -y m. drobný spevavý vták, číž, zool. Carduelis

 • človiečik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

  1. človek drobnej postavy

  2. malé dieťa: príchod malého č-a na svet

  nikde (nevidno) ani č-a nik nie je nablízku

 • črviačik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • driečik -a m. zdrob.

 • drúčik -a m. zdrob.

 • druháčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • dubáčik -a m. zdrob.

 • fanúšik -a mn. -ovia m. nadšený prívrženec, obdivovateľ nejakého športu, klubu ap.: futbalový f.;

 • fliačik -a/-čka m. zdrob.

  1. k 1, 2

  2. obyč. mn. fliačky, fliačiky kuch. cestovina v podobe štvorčekov: šunkové f.

 • fráčik -a, fráčok -čka m. zdrob.

 • frniačik -a m. zdrob. oslab.

 • gulášik -a m. zdrob. expr.

 • háčik -a m.

  1. zdrob. k hák (význ. 1, 2): zavesiť niečo na h.;
  krajč. druh dvojdielneho zapínadla; časť tohto zapínadla;
  bot. zahnutý osteň

  2. časť udice: chytať ryby na h.

  3. zahnutá ihlica na zhotovovanie výrobkov z priadze ap.: háčkovať s veľkým h-om

  4. hovor. mäkčeň

  5. hovor. (skrytý) problém: v tom je ten h., má to jeden, svoj h.;

 • hľadáčik -a m. opt. zariadenie na pozorovanie fotografovaného objektu

 • hlaváčik -a m. chránená jarná rastlina so žltými kvetmi, bot. Adonis vernalis

 • hlúčik -a m. skupinka, hŕbka, húfik: h. detí;
  postávať v h-och

 • hlupáčik -a mn. -ovia m. zdrob. zjemn.

 • hrbáčik -a mn. -ovia m. zdrob. i zjemn.

 • hriešik -a, hriešok -ška m. zdrob. expr.

 • jarabáčik -a mn. N a A -y m. zdrob.: vtáčik – j.

  nevidieť, niet tu ani vtáčika – j-a nikoho živého

 • jedináčik -a mn. -ovia m. jediné dieťa (bez súrodencov): ostal j.

 • klobúčik -a m. zdrob.

 • kľúčik -a m. zdrob.

 • kočikáreň -rne ž. miestnosť na odkladanie kočíkov

 • koláčik -a m. zdrob.: medový k., k-y s tvarohom; deti si robia z hliny k-y

 • koňačik -a m. zdrob. expr.

 • korbáčik -a m.

  1. zdrob. ku korbáč

  2. obyč. mn. korbáčiky -ov výrobok zo spletených pásikov ovčieho syra

 • kosáčik -a m. zdrob.

 • košikár -a m. odborník na výr. košov a iných pletených predmetov; predavač takýchto výrobkov;

 • košikárka -y -rok ž.;

 • košikársky príd.: k. tovar;

 • košikárstvo -a s. košikárske remeslo

 • kováčik -a mn. N a A -y m. škodlivý poľný hmyz, zool. Agriotes

 • kozáčik -a/-čka m. rus. ľud. tanec

 • krížik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2: zlatý k.;
  hud. (notový) k. znak zvýšenia tónu o poltón

  2. hovor. 10 rokov veku: už dovŕšil šiesty k. má 60 rokov

  3. obyč. mn. krížiky výšivka s uhlopriečne uloženými stehmi;

 • krôčik -a m. zdrob.

  prvý k. prvý pokus, začiatok

 • lalôčik -a m. zdrob.: ušný l.;

 • lampášik -a m. zdrob.

 • letáčik2 -a m. zdrob. expr.

  letáčik1 -a/-čka mn. N a A -y/-čky m. expr. vták; lietajúci tvor;
  obyč. v spoj. niet, nevidieť ani vtáčika, ani l-a nijakého živého tvora

 • lúčik -a m. zdrob.

 • lupáčik -a m. pečivo z mastného cesta: sladké l-y

 • luskáčik -a m. zdrob.

 • máčik -a/-čka m. zdrob. expr.

 • majáčik -a m. zdrob.: m. na krídle lietadla

 • masliačik -a m. zdrob.

 • maznáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • mesiačik -a m.

  1. zdrob. expr. k 1, 2

  2. polmesiacovitý útvar na nechte

  3. čo má podobu polmesiaca: rumové m-y (pečivo);
  zemiaky pokrájať na m-y;

 • miláčik -a mn. -ovia m.

  1. milovaný, obľúbený človek, obľúbenec: m. obecenstva, rodiny

  2. hypok. dôverné, nežné oslovenie

 • mráčik -a/-čka m. zdrob. k 1, 2: nikde ani m-a;

 • mrzáčik -a/-čka mn. -ovia m. zdrob. zjemn.

 • naháčik -a mn. -ovia m. zdrob. nahé dieťa

 • neboráčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • nováčik -a/-čka mn. -ovia m.

  1. začiatočník v nejakej činnosti; neskúsený človek: n. súboru, bola v kolektíve n-om

  2. vojak, kt. nastúpil zákl. voj. službu: nástup, prísaha n-ov;

 • ňucháčik -a m. zdrob.

 • ňufáčik -a m. zdrob.;

 • obláčik -a/-čka, obláčok -čka m. zdrob.

 • oblôčik -a/-čka m. zdrob.

 • oblúčik -a/-čka m. zdrob.;

 • okamžik -u m. kniž. al. zastaráv. okamih: bol to iba o.

 • osúšik -a m. zdrob.

 • Otčenášik -a m. zdrob. expr.

 • padáčik -a m. zdrob.

 • pagáčik -a m. zdrob.

 • pampúšik -a m. zdrob.: ručičky ako p-y malé a tučné

 • panáčik -a/-čka mn. -y m. zdrob.;

  panáčik -a/-čka mn. -ovia m. expr.

 • paroháčik -a mn. N a A -y m. zdrob. expr.

 • pasáčik -a/-čka mn. -ovia/-čkovia m. zdrob. expr. k 1

 • pavúčik -a/-čka mn. N a A -y/-čky m. zdrob.

 • pekáčik -a m. zdrob.

 • pichliačik -a m. zdrob.

 • plaváčik -a m. zdrob.

 • plecháčik -a m. zdrob.

 • plecniačik -a m. zdrob.

 • plúžik -a, plúžok -žka m. zdrob.

 • pĺžik -a mn. N a A -y m.

 • posmievačik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • posúšik -a m. zdrob.

 • potôčik -a/-čka m. zdrob.

 • pripináčik -a m. pripínací klinček

 • prváčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • pstrúžik -a m. zdrob.

 • púčik -a m.

  1. i púčok -čka zdrob. k 1: ružový p.

  2. bot. mladý vegetačný vrchol so základmi stonky, listov al. kvetov

  II. cit.

  1. napodobňuje krátky ostrý zvuk, napr. pri streľbe: puk, puk, ozvalo sa z lesa

  2. naznač. prudký pohyb, dopadnutie sprevádzané takým zvukom: zobral kladivo a p. po klinci

 • ráčik -a m.

  1. zdrob. k rak

  2. druh hádanky

 • rôčik -a/-čka m. zdrob. expr. k 1

 • roháčik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. hádankársky útvar

 • rypáčik -a m. zdrob.

 • sáčik -a, sáčok -čka m. subšt. vrecko, vrecúško; sáčikový, sáčkový príd. vreckový, vrecúškový

 • sedliačik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.;

 • semenáčik -a m. zdrob.

 • šik neskl. príd. i prísl. hovor. ladný, vkusný; ladne, vkusne: tie šaty sú š.;
  byť š. oblečený

  šík -u m. usporiadaný rad, zomknutý útvar (vojakov, cvičencov): bojový š.;
  pochodovať v š-och;

  kniž. bojovať v prvom š-u na čele

 • opak. šikúvať -a

 • širáčik -a m. zdrob.

 • školáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • škrabáčik -a m. zdrob.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: decentraliz, to, tvk, oks, afaq, ä ula, abipecs, pph, choã, pww, mtk, pqn, pcu, zpf, čopi
Slovník skratiek: pje, nj, ros, z12, o65, ãƒâ ãƒâ pp, zsy, špú, l91, ttfn, , sbo, bce, tgj, vto
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV