Hľadaný výraz "epi" v Lekárskom slovníku

Nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • epi

  - na, nad, zhora, pri, u

 • epibiosis

  - epibióza, rast jedného organizmu na inom organizme, epibiotický rast

 • epiblepharon

  - epiblefarón, zvláštna vrodená kožná riasa umiestená paralelne pred okrajom viečka, pri vnútornom očnom kútiku

 • epibranchialis

  - epibranchiálny, ležiaci na povrchu žiabier

 • epicanthus

  - epikantus, kožná riasa pri vnútornom očnom kútiku

 • epicardium

  - epikard, osrdcovník, tenká priesvitná blana, ktorá je viscerálnym listom perikardu

 • epicolicus

  - epikolický, ležiaci pri hrubom čreve

 • epicondylitis

  - epikondylitída, zápalové ochorenie epikondylu

 • epicondylus

  - epikondyl, hrbolček, výčnelok kondylu, na ktorý sa upínajú väzy a svaly, miesto častých zlomenín

 • epicranialis

  - epikraniálny, týkajúci sa epikrania

 • epicranium

  - "sval, aponeuróza a koža pokrývajúca lebečné kosti

 • epicranius

  - skalpový

 • epicrisis

  - epikríza, zhrnutie, konečná správa, súd o prebehnutej chorobe

 • epicystostomia

  - epicystostómia (sectio alta), chirurgické otvorenie močového mechúra a zavedenie drénu pre odtok moča z mechúra brušnou stenou

 • epicystotomia

  - epicystotómia, chirurgické suprapubické (nad ohanbovou kosťou) otvorenie močového mechúra

 • epidemia

  - epidémia, hromadný výskyt infekčnej choroby v určitej oblasti a v určitom časovom období

 • epidemicus

  - epidemický, týkajúci sa hromadného rozšírenia infekčnej choroby

 • epidemiologia

  - epidemiológia, náuka o príčinách, vzniku a zákonitostiach šírenia infekčných chorôb, ich prevenciou a likvidáciou

 • epidermalis

  - epidermálny, pokožkový

 • epidermis

  - pokožka

 • epidermisatio

  - epidermizácia, vytvorenie novej pokožky (po poškodení), reprodukcia pokožky

 • epidermodysplasia

  - epidermodysplázia, abnormálny vývoj pokožky

 • epidermoidum

  - epidermoid, epidermoidná cysta (atheroma)

 • epidermolysis

  - epidermolýza, chorobné uvoľnenie pokožky (od spodiny)

 • epidermomycosis

  - epidermomykóza, zápalové ochorenie pokožky vyvolané plesňami

 • epidermophytia

  - epidermofýcia, kožné ochorenie najčastejšie na nohách, na chodidlách a medzi prstami, ktorého pôvodcom je epidermofyt a trichofýcie

 • Epidermophyton

  - epidermofyt, druh plesne spôsobujúce kožné ochorenie

 • epididymectomia

  - epididymektómia, chirurgické odstránenie nadsemenníka

 • epididymis

  - nadsemenník

 • epididymitída

  - zápal nadsemenníka

 • epididymitis

  - zápal nadsemenníka

 • epididymoorchidectomia

  - epididymoorchidektómia, operačné odstránenie nadsemenníka a semenníka

 • epididymoorchitis

  - epididymoorchitída, súčasný zápal nadsemenníka a semenníka

 • epididymotomia

  - epididymotómia, chirurgický rez nadsmemnníka

 • epididymovasectomia

  - epididymovazektómia, chirurgické odstránenie nadsemenníka a časti semenovodu

 • epididymovasostomia

  - epididymovazostómia, vytvorenie anastomózy medzi nadsemenníkom a smenovodom

 • epiduralis

  - epidurálny, ležiaci nad tvrdou mozgovou plenou

 • epiduritis

  - epiduritída, hnisavý zápal, väčšinou abscedujúci, tvoriaci dutinu vyplnenú hnisom, v epidurálnom priestora

 • epifascialis

  - epifasciálny, ležiaci na (pri) fascii

 • epigastralgia

  - epigastralgia, bolesť v nadbrušku

 • epigastricus

  - epigastrický, nadbruškový, ležiaci v nadbrušku

 • epigastrium

  - nadbruško, nadbrušie (regio epigastrica)
  - časť brucha nad žalúdkom

 • epigastrius

  - epigastrius, podvojný jedinec, ktorého obidve polovice sú zrastené v nadrušku

 • epigastrocele

  - epigastrokéla, hernia, prietrž v oblasti nadbrušku

 • epiglotis

  - hrtanová príklopka

 • epiglotitída

  - zápal hrtanovej príklopky

 • epiglotticus

  - príchlopkový, patriaci, vzťahujúci sa k hrtanovej príchlopke

 • epiglottidectomia

  - epiglotidektómia, chirurgické odstránenie hrtanovej príchlopky

 • epiglottis

  - hrtanová príchlopka, elastická chrupka potiahnutá sliznicou, uzatvárajúca pri prehĺtaní vchod z hltana do hrtana

 • epiglottitis

  - epiglotitída, zápal hrtanovej príchlopky

 • epignathus

  - epignatus, parazit zakotvený v lebečnej spodine a vyčnievajúci ako neforemná hmota ústami autozita

 • epilatio

  - epilácia, odstraňovanie vlasov, chlpov
  - depilácia, epilácia, odstránenie vlasov, chlpov

 • epilatorius

  - epilačný, zbavujúci chĺpkov, odstraňujúci chĺpky

 • epilemma

  - epilema (endoneurium), riedke väzivo medzi jednotlivými nervovými vláknami

 • epilepsia

  - "epilepsia, ""padavá choroba"", padúcnica, ochorenie vyznačujúce sa opakovanými záchvatmi (grand mal - veľké záchvaty, petit mal - malé záchvaty) a poruchami vedomia rôzneho stupňa, prípadne s kŕčmi"

 • epileptiformis

  - epileptiformný, podobný padúcnici, zrovnateľný s epilepsiou

 • epileptogenes

  - epileptogénny, vzniknutý z epilepsie

 • epileptoides

  - epileptoidný, pripomínajúci, podobný epilepsii

 • epiloia

  - epiloia, súbor príznakov pri tuberóznej skleróze

 • epimandibularis

  - epimandibulárny, ležiaci na dolnej čeľusti

 • epimembranosus

  - epimembranózny, nachádzajúci sa na blane

 • epimenorrhoea

  - epimenorea, častá menštruácia s nepravidelnými intervalmi

 • epimyocardialis

  - epimyokardiálny, ležiaci pri srdcovom svale

 • epimysium

  - väzivový obal svalu

 • epinephrectomia

  - epinefrektómia, chirurgické odstránenie nadobličky

 • epinephrinum

  - epinefrín, hormón vylučovaný dreňou nadobličky (adrenalín)

 • epinephriticus

  - epinefritický, nadobličkový

 • epinephritis

  - epinefritída, zápal nadobličky

 • epinephrocytus

  - epinefrocyt, bunka nadobličky

 • epinephros

  - epinefros, nadoblička

 • epineurium

  - epineurium, väzivo obaľujúce periferny nerv

 • epiorchium

  - epiorchium, vnútorný list serózneho obalu (lamina visceralis) zrastený s povrchom semenníka

 • epipharyngealis

  - epifaryngeálny, nosohltanový

 • epipharyngitis

  - epifaryngitída, zápal nosohltana

 • epipharynx

  - epifarynx, nosohltan, nazálny úsek hltanu

 • epiphora

  - epifora, slzenie, fyziologické pri plači, nadmerné pri zvýšenej tvorbe sĺz alebo pri poruche odtoku slzovodom

 • epiphrenicus

  - epifrenický, ležiaci na bránici

 • epiphysealis

  - "epifyzárny, týkajúci sa konca dlhých kostí

 • epiphyseolysis

  - epifyzeolýza, odlúčenie (mechanické alebo traumatické) epifýzy, koncovej časti kosti od diafýzy, strednej časti dlhej kosti

 • epiphyseosis

  - epifyzeóza, zvápenatenie epifýzy v detskom veku

 • epiphysis

  - epifýza, výrastok, hrboľ, samostatne osifikujúci koniec dlhej kosti, šuškovité teliesko, časť medzimozgu

 • epiphysitis

  - epifyzitída, zápal epifýzy

 • epiplocele

  - epiplokéla, hernia, výdutina, výčnelok obsahujúci časti predstierky

 • epiploenterocele

  - epiploenterokéla, hernia, vydutina obsahujúca časti predstierky a črevnej kľučky

 • epiploicus

  - epiploický, predstierkový, týkajúci sa predstierky

 • epiploitis

  - epiploitída, zápal predstierky

 • epiplomerocele

  - epiplomerokéla, stehnová hernia, prietrž, vydutina obsahujúca časti predstierky

 • epiploomphalocele

  - epiploomfalokéla, pupočná hernia, prietrž obsahujúca časti predstierky

 • epiploon

  - predstierka, široká riasa pobrušnice zvyšujúca jej vstrebávaciu plochu

 • epiplopexis

  - epiplopexia, chirurgické spevnenie predstierky

 • epiplorrhaphia

  - epiplorafia, chirurgické zošitie predstierky

 • epiploscheocele

  - epiploscheokéla, skrotálna, miešková hernia, prietrž obsahujúca časti predstierky

 • epipygus

  - podvojný jedinec, jeden znetvorený plod je prirastený v krížovejkrajine k druhému, dobre vyvinutému autozitu

 • episclera

  - episkléra, jemná väzivová, najpovrchnejšia vrstva očného bielka

 • episcleralis

  - episklerálny, uložený nad sklérou, susediaci zvonku so sklérou

 • episcleritis

  - episkleritída, zápal episkléry

 • episiohaematoma

  - epiziohematóm, krvný výron do veľkých pyskov, ženských vonkajších pohlavných orgánov

 • episioperineorrhaphia

  - epizioperineorafia, chirurgické zošitie vulvy a hrádze pri hernii, prietrži maternice

 • episiorrhagia

  - epiziorágia, krvácanie z vulvy, ženských vonkajších pohlavných orgánov (veľké a malé pysky, presieň pošvy)

 • episiorrhaphia

  - "epiziorafia, zošitie natrhnutej alebo nastrihnutej hrádze

 • episiostenosis

  - epiziostenóza, zúženie vulvy (veľké a malé pysky, presieň pošvy)

 • episiotomia

  - epiziotómia, chirurgické nastrihnutie vulvy pri pôrode

 • episodicus

  - epizodický, podružný, vedľajší

 • episoma

  - epizóm, geneticky aktívna determinanta, ktorá sa môže replikovať v cytoplazme nezávisle od chromozómu (u niektorých baktérií) alebo se môže replikovať spolu s chromozómom, do ktorého je integrovaná

 • epispadia

  - epispádia, vrodený defekt močovej trubice, ktorá končí na dorzálnej strane penisu

 • epispasticus

  - epispastický, priťahujúci, dráždiaci

 • episplenitis

  - episplenitída, zápal púzdra sleziny

 • epistasis

  - epistáza, vzťah nadradenosti alel jedného génu nad alelami génu iného

 • epistaxa

  - krvácanie z nosa

 • epistaxis

  - krvácanie z nosa

 • episternalis

  - episternálny, nachádzajúci sa na hrudnej kosti, nad ňou

 • epistropheus

  - epistrofeus, čapovec, druhý krčný stavec (axis)

 • epitel

  - výstelka

 • Epitelizácia

  - vznikanie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste

 • epitendineum

  - epitendineum, epitenonium, spojivové tkanivo obklopujúce šľachu

 • epitenonium

  - epitendineum, epitenonium, spojivové tkanivo obklopujúce šľachu

 • epithalamus

  - epitalamus, časť talamu pri zadnom okraji III. mozgovej komory

 • epithelialis

  - epitelový, výstelkový, patriaci k epitelu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tã ã ë, grm, ã as, dzf, lka, tlí, šáfik, nisa, ela, xof, npidp, tke, hat, meh, abe