Hľadaný výraz "w" v Technickom slovníku

Nájdených 55 výsledkov (1 strana)

 • W3

  - World Wide Web, celosvetová sieť, najčastejšie používaná služna internetu, inrormácie vo forme html dokumentov

 • W3C

  - World Wide Web Consortium Medzinárodné konzorcium zamerané na tvorbu štandardov pre web. Definuje štandardy aby rôzne web technológie mohli navzájom komunikovať, resp. aby boli kompatibilné.

 • W8

  - z anglického Wait, počkajte

 • wait

  - doba čakania

 • waiting

  - doba čakania

 • wake on LAN

  - spustenie, zapnutie počítača diaľkovo zo siete

 • Wallpaper

  - Obrázok na plochu operačných systémov

 • WAN

  - Wide Area Network Počítačová sieť spájajúca geograficky vzdialené počítače, lokálne počítačové siete LAN, alebo siete iného typu.
  - Wide area network výraz označujúci sieť rozsahu oveľa väčšieho ako LAN, rozsah môže byť napríklad územie štátu alebo veľkého mesta.

 • WAN Wide area network

  - Rozsiahla sieť, ktorá sa rozkladá na veľkom území. Napr. ak ma spoločnosť pobočky po celom Slovensku môže ich mať prepojené týmto typom siete.

 • WAP

  - Wireless Application Protocol Protokol využívaný pre bezdrôtové spojenie. Najpopulárnejšie využitie v súčasnosti: pripojenie na Internet cez mobilný telefón GSM.

 • warning

  - varovanie

 • warranty

  - záruka

 • WAV

  - Koncovka/Prípona zvukového súboru wave.

 • wave

  - vlna, typ zvukového súboru

 • wave table

  - tabuľka zvukov hudobných nástrojov

 • waveform

  - Metoda ,ktorou sú zaznamenane a reprodukovane zvukove informácie vo Windows.

 • waveform audio

  - Forma digitálneho zvuku spracovaná a uložená tak, aby ho bolo možné spracovávať a používať na počítači. Prípona súborov je .wav

 • wavetable

  - Typ zvukového generátora, ktorý obsahuje digitalizované zvuky skutočných nástrojov z , ktorých sa potom skladá výsledné zvuky.

 • way

  - cesta, smer

 • web site

  - www stránky, internetovské sídlo

 • WebCrawler

  - Vyhladavací stroj pre web stránky.

 • Webmaster

  - Označenie osoby, ktorá priamo vytvára, alebo spravuje www stránku. Názov sa tiež používa aj v emailovej adrese tejto osoby webmaster@firma.sk .

 • weight

  - hmotnosť

 • weld

  - spojiť

 • WfW

  - Windows for Workgroup

 • whetstone

  - výkonový test počítača pri operáciách s číslami s pohyblivou desatinnou čiarkou

 • While

  - Pomocou tohto cyklu sa môžu v programe vykonať príkazy ľubovolne často v závislosti od hodnoty výrazu. V praxi sa používa pri uplatnení podmienky.

 • white

  - biely

 • White space

  - Neviditeľný znak ako napr. medzera, koniec riadku, odstavca.

 • whole

  - celý, úplný

 • width

  - šírka

 • wildcart

  - divoká karta, žolík; * a ? nahrádzajú znaky pri hľadaní reťazca

 • WiMAX

  - Worldwide Interoperability for Microwave Access Bezdrôtová technológia prenosu dát. Umožňuje rýchly prenos multimediálnych (video) dát, riešiaci problém poslednej míle.

 • Win16

  - Skupina programovacích rozhraní (API) vo Windows operačných systémoch. API pre 16-bitové verzie operačného systému Windows. Obsahuje softwarové nástroje pre vývojárov-programátorov pre tvorbu softwaru na platforme Windows.

 • Win32

  - Skupina programovacích rozhraní (API) vo Windows operačných systémoch. API pre 32-bitové verzie operačného systému Windows - Windows NT, Windows 95, Windows 2000. Obsahuje softwarové nástroje pre vývojárov-programátorov pre tvorbu aplikácií na platforme Windows.

 • Win32 pre 64-bitové Windows

  - Skupina programovacích rozhraní (API) vo Windows operačných systémoch. API pre 64-bitové verzie operačného systému Windows, počnúc verziou Windows XP . Obsahuje softwarové nástroje pre vývojárov-programátorov pre tvorbu softwaru na platforme Windows.

 • WinAPI

  - Názov pre API v operačnom systéme Windows. Programovacie rozhranie poskytujúce programovacie nástroje pre využívanie programovateľných funkcionalít operačného systému Windows.

 • Winsock

  - Program, ktorý zaisťuje štandartnú komunikáciu medzi Windows a Internetom.

 • wire

  - drôt

 • wireless

  - V informačných technológiách a telekomunikáciách označenie pre bezdrôtový prenos dát. Existuje veľa technických štandardov pre bezdrôtový prenos dát od prenosu dát medzi IT zariadeniami v malej vzdialenosti až po diaľkové prenosy v rámci planéty. Príklady technológií: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, UWB, 3G.

 • Wizard

  - Program, alebo časť programu slúžiaca na vysvetlenie, ukázanie, zjednodušenie vypĺňania formulárov, pripadne nastavenie nastavení.

 • WLL

  - z angl. Wireless Local Loop - bezdrôtová miestna slučka

 • word

  - slovo

 • work

  - práca

 • Workstation

  - pracovná stanica

 • WPR

  - z angl. Wall Probing Radar - radar pre sondovanie múrov

 • WRC

  - z angl. World Radiocommunication Conference - Svetová rádiokomunikačná konferencia

 • write

  - záznam, zápis

 • write error

  - chyba pri zápise

 • WTF?

  - z anglického What The F'?, čo to má znamenať?

 • www

  - world wide web web, internet
  - World Wide Web, celosvetová sieť, najčastejšie používaná služna internetu, inrormácie vo forme html dokumentov

 • WYSIWYG

  - What You See Is What You Get - to čo vidíš, to aj dostaneš; program na tvorbu dokumentov, s dokumentom pracujete v podobe v akej ho vytlačíte, nie zo zdrojovým kódom

 • WYSIWYG Editor

  - Program na tvorbu www stránok bez nutnosti poznať html jazyk.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã opa, kna, pwp, gk, å tr, ant, eri, ths, kte, bib, xpf, keä, mer, lkl, msa