Význam slova "kar" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 118 výsledkov (1 strana)

 • kar -u m. pohrebná hostina: pozvať na k.

 • kára -y kár ž. ručný dvojkolesový vozík: ťahať k-u i pren. niesť zodpovednosť (za niekoho);

 • karabína -y -bín ž. ľahká krátka puška;

 • karabínka -y -nok ž.

  1. zdrob. ku karabína

  2. kovové oko na pripínanie al. zavesovanie: horolezecká, rybárska k.;

 • karabínkový príd.: k-á karička

 • karafa -y -ráf ž. fľaša so širokým dnom a zužujúcim sa hrdlom: k. na víno

 • karafiát -u m. subšt. klinček, klinec (šľachtený)

 • karambol -u m.

  1. hovor. zrážka (dopr. prostriedkov): byť svedkom k-u, zapríčiniť k.

  2. (pri biliarde) náraz gule na dve ostatné; druh biliardovej hry

  mať k. havarovať

 • karamel -u L -i m. pálený cukor;

 • karamelový príd.: k. krém, puding

 • karanténa -y -tén ž. izolácia chorých al. podozrivých z choroby s cieľom zamedziť šírenie nákazy; zariadenie na takúto izoláciu: vyhlásiť k-u;
  byť v k-e;

 • karanténny príd.: k-e opatrenie, k-a stanica

 • kararský príd. ku Carrara: k. mramor

 • karas -a mn. N a A -y m. sladkovodná ryba podobná kaprovi, zool. Carassius

 • karát -u m.

  1. jednotka rýdzosti zlata

  2. jednotka hmotnosti drahých kameňov a perál (0,2 g);

  kárať, správ.

  1. karhať, napomínať

  2. trestať

 • karate neskl. s. jap. spôsob zápasu a obrany údermi a kopmi;

 • karatista -u m. kto pestuje karate ako šport;

 • karatistka -y -tiek ž.

 • karátový príd.

 • karavan -u m. obytný automobil; obytný príves k automobilu;

 • karavána -y -ván ž. skupina cestujúcich v púšti na ťavách ap.: obchodná k.;

  kniž. → psy brešú, ale k. ide ďalej

 • karavanista -u m. kto jazdí na karavane

 • karavanovať nedok. pestovať (rodinnú) turistiku na karavane

 • karbid -u m. chem. zlúčenina uhlíka s iným kovovým prvkom

  expr. → kvapká mu na k.;

 • karbidový príd.: k-é svetlo acetylénové

 • karbol -u m. roztok fenolu vo vode použ. ako dezinfekčný prostriedok: zápach k-u;

 • karbolín -u m. dechtový olej použ. na impregnáciu dreva ap.

 • karbolový príd.: kyselina k-á fenol

 • karbón -u m.

  1. geol. útvar mladších prvohôr, v kt. vzniklo čierne uhlie

  2. zvyšok po spaľovaní

 • karbonátka -y -tok ž. kuch. fašírka

 • karburátor -a m. časť spaľovacieho motora, kde sa tvorí výbušná zmes;

 • karburátorový príd.: k. plyn

 • karcinogén -u m. lek. látka vyvolávajúca nádorové bujnenie, kancerogén;

 • karcinogénny príd.

 • karcinóm -u m. lek. zhubný rakovinový nádor

 • kardinál -a m. vys. cirk. hodnostár, člen pápežského poradného zboru;

 • kardinálne prísl.: k. sa mýliť

 • kardinálny príd. kniž. hlavný, základný, podstatný: k. problém, rozdiel;

 • kardinálsky príd.: k-a hodnosť

 • kardiocentrum -tra -tier s. lek. ústredné pracovisko zaoberajúce sa diagnostikou a liečením chorôb srdca

 • kardiograf -u m. prístroj na zaznamenávanie činnosti srdca

 • kardiogram -u m. záznam o činnosti srdca

 • kardiológ -a mn. -ovia m. odborník v kardiológii;

 • kardiológia -ie ž. vedný odbor skúmajúci choroby srdca;

 • kardiologička -y -čiek ž.;

 • kardiologický príd.: k-á poradňa

 • kardiovaskulárny príd. lek. týkajúci sa srdca a ciev: k-e choroby

 • karé neskl. s. mäso z chrbtovej časti (brava)

 • karfiol -u m. zelenina pestovaná pre guľovité dužinaté kvetenstvo, bot. Brassica oleracea botrytis;
  jedlo z nej: rozobrať k. na ružičky;
  varený k.;

 • karfiolový príd.: k-á polievka

 • karhať nedok. s výčitkou, dôrazne napomínať: k. žiaka (za nepozornosť), rodičia nás často k-li

 • karhavo prísl.

 • karhavý príd. kt. karhá: k-é slová;

 • karí neskl.

  I. s. zmes ind. jemného korenia žltohnedej farby: ryža na k., korenie k.

  II. príd. kt. má príchuť korenia karí

 • karička -y -čiek ž.

  1. zdrob. ku karika: kľúč na mosadznej k-e

  2. východoslovenský tanec v kruhu

 • kariéra -y -riér ž. úspešný postup v rozlič. životných oblastiach: umelecká, politická k., túžiť po k-e

  robiť k-u rýchlo postupovať v postavení, hodnostiach ap.;

 • karierista -u m. kto bezohľadne robí kariéru;

 • karieristický príd.: k. postoj;

  karieristicky prísl.

 • karieristka -y -tiek ž.;

 • karierizmus -mu m. pejor. bezohľadné úsilie po kariére;

 • kariérový, kariérny príd.: k. postup;
  k-ny diplomat kt. prešiel všetkými stupňami diplomatických funkcií

 • karika -y -rík ž. hovor. obruč, obrúčka, krúžok: hák so železnou k-ou;

 • karikatúra -y -túr ž. kresba (al. lit., hud. výtvor) zveličujúca (-i) charakteristické črty niekoho al. niečoho obyč. s cieľom vyvolať komický al. satirický dojem: politická k., dobové k-y, kresliť k-y;

 • karikaturista -u m. tvorca karikatúr;

 • karikaturistický príd.

 • karikaturistka -y -tiek ž.;

 • karikatúrny príd.: k. prístup

 • karikovať nedok.

  1. zobrazovať karikatúrou: k. postavu, herca, k-nie ľudských slabostí

  2. zosmiešňovať napodobňovaním: k. niečie prejavy

 • karimatka -y -tiek ž. hovor. penová podložka ako izolátor pod spací vak

 • karisblok [-zb-] -u m. zastaráv. poznámkový blok s dierovanými listami upevnenými v kovovom chrbte: vybrať list z k-u

 • karlovarský príd. ku Karlove Vary: k. porcelán

 • karmelitán -a m. člen rehole založenej v 13. stor. na vrchu Karmel v Palestíne;

 • karmelitánka -y -nok ž.;

 • karmelitánsky príd.

 • karmín -u m. jasnočervené farbivo živočíšneho pôvodu; jasnočervená farba;

 • karmínovočervený príd. červený ako karmín: k-é jablko

 • karmínový príd.: k-é pery;
  k-á farba červená ako karmín

 • karneval -u L -e mn. -y m. (fašiangový) maškarný sprievod; zábava, ples s maskami: detský k., brazílsky k.;
  tancovať na k-e;

 • karnevalový príd.: k-á maska

 • kárny, správ. disciplinárny

 • káro

  I. -a s.

  1. hovor. kockovaná vzorka (na látke); látka s touto vzorkou: pestré k.

  2. karta so znakom kosoštvorca (v žolíkových kartách): vyhodiť k.;

 • karoséria -ie ž. krycí obal automobilu ap. utvárajúci priestor pre osoby al. náklad: otvorená, plechová k., k. autobusu

 • karotka -y -tiek ž. mrkva valcovitého tvaru a sladkej chuti;

 • karotkový príd.: k. šalát

 • károvaný príd. kockovaný: k-á košeľa

 • kárový príd. k 2: k. kráľ

  II. káro príd. hovor. kockovaný: k. sukňa

 • karpatskonemecký príd. týkajúci sa karpatských Nemcov: k. spolok

 • karpavieť -ie -ejú nedok. stávať sa karpavým: oči mu k-jú

 • karpavý príd. kt. má karpiny; zalepený karpinami: k-é mača;
  k-é oči;
  pejor. karpáň k. nadávka

 • karpina -y -pín ž. očný maz usadený v kútikoch očí: vytrieť si z oka k-u

 • karta -y -riet/-rát ž.

  1. pevný lístok s rozlič. symbolmi určený na spoloč. hry;
  k-y súbor týchto lístkov: vyhodiť k-u;
  žolíkové, mariášové k-y, miešať k-y

  2. karty pomn. hra s takýmito lístkami: hrať (v) k-y

  3. hovor. pohľadnica: poslať z dovolenky k-u

  4. kus tvrdšieho papiera na rozlič. zápisy: registračná, kartotečná k.;
  červená k. vylučujúca hráča z hry (vo futbale);
  fin. kreditná, úverová k. plastová osobná karta s magnetickým kódom použ. na platby z vlastného účtu;
  → telefónna k.;
  → platobná k.;
  → voľná k.

  ide mu k. v hre sa mu darí;
  (po)staviť všetko na → jednu k-u;
  k. sa obrátila situácia je opačná;
  vidieť niekomu do k-át;
  hrať s otvorenými k-mi, vyložiť, ukázať, odkryť svoje k-y konať otvorene;
  zrútiť sa ako domček z k-át;
  hrať niekomu do k-át nahrávať;

 • kartáč1 -a m. voj. delová guľa naplnená olovenými guľkami

  kartáč2, správ. kefa

 • kartár -a m. kto (rád) hrá karty;

 • kartárka -y -rok ž.

  1. ku kartár

  2. vykladačka karát;

 • kartársky príd.: k-a vášeň

 • kartel -u L -i mn. -y m. monopolné združenie podnikov jedného priemyselného odvetvia na zákl. dohody o jednotných podmienkach predaja, o rozdelení trhu, výmene patentov ap.

 • kartička -y -čiek ž. zdrob.

 • kartograf -a mn. -i m. odborník v kartografii;

 • kartografia -ie ž. veda o vypracúvaní a používaní máp; zostavovanie máp;

 • kartografický príd.

 • kartografka -y -fiek ž.;

 • kartón -u m.

  1. tvrdý hrubší papier; škatuľa ap. z neho: (za) k. vajec

  2. maľba na tvrdom papieri;

 • kartónový príd.: k. obal

 • kartotéka -y -ték ž. súbor (abecedne, vecne ap.) zoradených lístkov s rozlič. záznamami; škatuľa, skriňa, miestnosť, kdetieto lístky uložené: vyhľadať doklad v k-e;

 • kartotékový, kartotečný príd.: k-é lístky, skrinky

 • kartovať nedok.

  1. často hrať karty (obyč. o peniaze), byť kartárom: dal sa na k-nie

  2. i kartovať sa zastaráv. hrať (v) karty

 • kartový príd. k 1: k-é hry;

 • kartún -u m. farebná (potlačená) bavlnená tkanina s plátnovou väzbou: kvetovaný k.;

 • kartúnový príd.: k-á zástera

 • kartuzián -a m. člen pustovníckej rehole, kt. v 11. stor. založil sv. Bruno;

 • kartuziánsky príd.: k. kláštor

 • diaľkar -a m.

  1. pretekár v skoku do diaľky

  2. hovor. kto študuje popri zamestnaní

  3. hovor. vodič na diaľkových tratiach;

 • maškaráda -y -rád ž. maškarný ples, maškarný sprievod;

 • prekážkar -a m. kto pestuje prekážkový beh;

 • výškar -a m. pretekár v skoku do výšky;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV