Význam slova "ov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 420 výsledkov (4 strán)

 • ovácie -ií ž. pomn. ver. prejavy pocty (potleskom, volaním ap.): búrlivé, nadšené o., privítať víťaza (s) o-mi

 • ovad -a mn. N a A -y m. hmyz podobný veľkej muche zdržiavajúci sa pri dobytku, zool. Tabanus: dotieravé o-y;
  bzučať ako o.

 • ovakovať dok. hovor. omietnuť: čerstvo o-ný dom

 • oval -u m. expr. (veľký) odkrojený kus (chleba): o. chleba, slaniny

  ovál -u m. plocha al. krivka elipsovitého tvaru: o. tváre, o. štadióna;
  nakresliť o.;

 • ovaliť -ľ! dok. expr. udrieť ťažkým predmetom: o. niekoho drúkom, palicou po hlave, po chrbte

  byť ani (drúkom, polenom) o-ený utlmený, omámený

  // ovaliť sa celou váhou sa oprieť: sedel o-ený o stôl

 • oválny, oválový príd.: o-ny tvar, stôl, výstrih;
  o-ový pôdorys

 • ovanúť -ie -ú dok. kniž. oviať: o-l ho chlad

 • nedok. oväzovať

 • ovca -e oviec ž. hromadne chované domáce zviera poskytujúce mlieko, mäso a vlnu, zool. Ovis;
  jeho samica: črieda oviec, pásť o-e

  čierna, prašivá o. nepodarený člen rodiny ap.;
  chodiť ako stratená o. bezradne;
  expr. ísť za niekým ako o. (za baranom) bez uvažovania;

 • ovčí príd.: o. syr, o. kožuch;
  o-ie kiahne infekčná detská choroba;

 • ovčiak -a mn. N a A -y m. plemeno väčších strážnych al. služobných psov: nemecký o. vlčiak

 • ovčiar -a m. pracovník v ovčiarstve;

 • ovčiareň -rne ž. stavba, maštaľ pre ovce, ovčinec

 • ovčiarsky príd.: o. pes, o. výskum

 • ovčiarstvo -a s. chov oviec (vo veľkom);

 • ovčina -y ž.

  1. koža z dospelej ovce, škopovina

  2. ovčí zápach: páchnuť o-ou

 • ovčinec -nca m. ovčiareň

 • ovdovieť -ie -ejú dok. stať sa vdovcom, vdovou: o-ená žena

 • ovečka -y -čiek ž. zdrob.

  byť ako o. mierny, tichý

 • oveľa prísl. (pri 2. st. príd., prísl. al. čísl.) väčšou mierou, veľa ráz, značne, omnoho: je o. smelší ako ja;
  prišiel o. skôr;
  mať o. viac porozumenia, o. menej ľudí

 • ovenčiť -nč/-i! dok.

  1. ozdobiť vencom, kvetmi ap.: o. voz, o. si hlavu stužkou

  2. obrúbiť, olemovať: hlava o-ená vlasmi, obec o-ená horami

 • overal -u m. kombinéza: detský, športový o.

 • overiť dok. presvedčiť sa o pravosti, správnosti niečoho: o. (si) fakty, správy;
  vedecké o-enie tézy;
  práv. o. podpis úradne potvrdiť jeho pravosť;

 • overovací príd. určený na overovanie: o-ia séria vývojových typov

 • nedok. overovať

 • overovateľ -a mn. -ia m. kto niečo overuje: o. zápisnice;

 • overovateľka -y -liek ž.

 • ovešať -ia dok. zavesiť vo väčšom množstve na niečo, niekoho, obvešať: o. byt obrazmi, ruky o-né kuframi;
  obyč. pejor. o. sa čačkami, prsteňmi príliš sa ozdobiť;

 • nedok. ovešiavať -a

 • ovesiť dok. zvesiť, opustiť: o. hlavu i fraz. rezignovať, vzdať sa;
  pes s o-enými ušami

  o. → nos

  // ovesiť sa zavesiť sa: o. sa za voz

 • oviať oveje ovejú dok. viatím zasiahnuť, ovanúť: o-l ho vánok, chlad, pach;

 • oviazať -že -žu dok. obviazať (význ. 1, 2);
  o. si nohu onucou, o. ranu uterákom;

 • nedok. ovievať -a: o. sa šatkou, vejárom

 • ovíjadlo -a -diel s. ovínadlo

 • nedok. ovíjať -a

  // oviť sa ovinúť sa: okolo stromu sa o-l had;

 • nedok. ovíjať sa

 • ovíjavý príd. kt. sa ovíja: o-é rastliny

 • ovínadlo -a -diel s. pruh tkaniva na obväzovanie, ovíjadlo

 • nedok. ovíňať -a, ovinovať

  // ovinúť sa vinutím sa umiestniť okolo niečoho: ramená sa o-li okolo tela;

 • nedok. ovíňať sa, ovinovať sa

 • ovinovačka -y -čiek obyč. mn. ž. užší pruh látky navíjaný na nohu (medzi členkom a kolenom): vojenské o-y

 • ovinúť -ie -ú -nul dok.

  1. vinutím dookola priložiť na niečo, oviť, omotať, o(b)krútiť, obtočiť: o. šál okolo krku

  2. vinutím dookola obaliť niečo, omotať, o(b)krútiť: o. strom lykom, o. sa plachtou;

 • nedok. ovísať -a, ovisať

 • ovisnúť -e -ú -sol dok. dostať sa do visiacej polohy, klesnúť: ruky mu o-li pozdĺž tela, o-té fúzy, konáre

  o-ú mu krídla, o-e mu hrebienok skrotne;
  (odísť) s o-tým nosom zahanbene, sklamane;

 • oviť -je -jú dok. ovinúť (význ. 1, 2): o. ruky okolo šije;
  hlava o-tá vencom;

 • ovládač -a m. prístroj na ovládanie (význ. 2): diaľkový o., stlačiť o.

 • ovládací príd. určený na ovládanie: o. pult, o. mechanizmus

 • nedok. ovládať -a

  1. k ovládnuť

  2. riadiť (chod stroja): diaľkové o-nie televízora

  // ovládnuť sa vôľou sa premôcť, opanovať sa: nevie sa o., napokon sa o-li;

 • nedok. ovládať sa

 • ovládateľnosť -i ž.

 • ovládateľný príd. kt. sa dá ovládať: dobre o. pes, ľahko o. stroj;

 • ovládnuť -e -u -dol dok.

  1. zmocniť sa vlády, moci nad niečím, opanovať: o. krajinu, svet

  2. podriadiť svojmu vplyvu, svojmu rozhodovaniu ap., opanovať: o. obchod, trh;
  o-l celú rodinu

  3. dobre sa naučiť (narábať s niečím, riadiť niečo), zvládnuť: dobre o-l remeslo, o. pracovné operácie, o-tie techniky;
  strojopis, cudzí jazyk o-l rýchlo

  4. vziať do svojej moci, zmocniť sa, zachvátiť, opanovať: o-l ho nepokoj, žiaľ

  5. potlačiť vôľou, premôcť, opanovať: o. svoj hnev;

 • ovlažiť dok. (vodou ap.) osviežiť, občerstviť: o. (si) tvár, o. sa vodou;
  o. si pery, jazyk upiť si;

 • nedok. ovlažovať

 • ovocie -ia s. jedlé plody rastlín (obyč. stromov a krov): sladké, južné o., zavárať o.;

  zakázané o. (najviac chutí) nedovolené najviac priťahuje;

 • ovocinár -a m. pracovník v ovocinárstve;

 • ovocinárka -y -rok ž.;

 • ovocinársky príd.: o-a oblasť

 • ovocinárstvo -a s. pestovanie ovocných stromov a ovocia;

 • ovocný príd.: o-á záhrada;
  o. mušt, jogurt

 • ovoňať -ia dok. čuchom zistiť (vôňu), očuchať: o. kvet;

 • nedok. ovoniavať -a

 • ovos ovsa m.

  1. nenáročná obilnina s riedkou metlinou a dlhými ostrými zrnami, bot. Avena

  2. zrno tejto obilniny;

 • ovplyvniť dok. zanechať vplyv, zapôsobiť: o. verejnosť, o. dedičnosť;

 • nedok. ovplyvňovať

 • ovrabčiť sa dok. žart. oženiť sa

 • ovrúbiť -i dok. obrúbiť: dom o-ený živým plotom

 • ovsený príd.: o. páper, o-é vločky, o. šrot;

 • ovsík -a m.

  1. zdrob. k ovos

  2. tráva podobná ovsu, bot. Arrhenatherum

 • ovulácia -ie ž. biol. uvoľnenie vajíčka z vaječníka;

 • ovulačný príd.: o. cyklus

 • ovzdušie -ia s.

  1. vzdušný obal okolo Zeme, atmosféra: vlhkosť o-ia, znečistiť, víriť o.

  2. prostredie, pomery, nálada, atmosféra: pracovné, kamarátske o., o. (ne)dôvery

 • barážový príd.: b-é stretnutie

 • belčov -a m. zastaráv. drevená kolíska

 • béžový príd. žltohnedý: b-é šaty

 • beztiažový príd.: fyz. b. stav bez pôsobenia zemskej tiaže

 • bielizňový príd.

 • bledoružový príd. ružový s bledým odtienkom: b-é kvety, šaty

 • bravčový príd. pochádzajúci z brava, zo svine: b-é mäso, b-á masť, b. rezeň;
  b-á koža

 • broskyňový príd.: b. sad;
  b. kompót

 • čadičový príd.: č-é skaly

 • ceduľový príd.;

 • celosieťový príd. dopr. vzťahujúci sa na celú dopr. sieť, na všetky dopravné spoje: c. lístok

 • čeľusťový príd. k 2, 3: č-á brzda, č. drvič;

 • cencúľový príd.;

 • čerešňový príd.: č-é drevo;
  č. závin, č-á šťava;
  č-á farba červená ako čerešne;

 • chlopňový príd.;

 • chmeľový príd.: ch-á hlávka;
  ch-á brigáda

 • chumáčový príd.;

 • chuťový príd. k 1, 2: ch-é orgány, vlastnosti;

 • cibuľový príd.: c-á vôňa;

 • cieľový príd.: c-á páska, rovina;
  c-é prémie za splnenie úlohy;

 • činovaťový príd.: č. obrus

 • daňový príd. k 1: d. systém, d-á politika;
  d-é prázdniny odpustenie daní právnickej osobe na istý čas

 • datľový príd.: d-á palma

 • dažďový príd.: d-á voda;

 • desaťdňový príd.

  1. trvajúci 10 dní, desaťdenný: d. zájazd

  2. 10 dní starý: d-é jahňa

 • deväťdňový príd.

  1. trvajúci 9 dní, deväťdenný: d-á cesta

  2. 9 dní starý: d-é mláďa

 • dlaňový príd.: d. úder (v tenise);

 • dňový príd. deň starý, jednodňový: d-é kurča;

  dnový1 príd.

  dnový2 príd.: d. výpust;

 • dreňový príd.

 • drieňový príd.

 • drožďový príd.: d-á polievka

 • druhostupňový príd. kt. stojí hierarchicky na 2. mieste: d-á sesternica, d. článok riadenia

 • drumbľový príd.: d. zvuk;

 • dvadsaťdňový príd.

  1. trvajúci 20 dní, dvadsaťdenný: d. zájazd

  2. 20 dní starý: d-é jahňa

 • dvadsaťstupňový príd. vyznačený hodnotou 20 stupňov: d. rozdiel;
  d. mráz

 • dvanásťstupňový príd. vyznačený hodnotou 12 stupňov: d-á odchýlka;
  d. ležiak obsahujúci 12 % sušiny

 • dvojdňový príd.

  1. trvajúci 2 dni, dvojdenný: d-á cesta;
  d. zárobok za 2 dni

  2. 2 dni starý: d-é mláďa

 • dvojhlavňový príd. majúci 2 hlavne: d-á puška

 • dvojstupňový príd. kt. má 2 stupne: d-é riadenie

 • dvojtýždňový príd.

  1. trvajúci 2 týždne, dvojtýždenný (význ. 1): d-á dovolenka

  2. 2 týždne starý: d-é mača

 • dyňový príd.;

 • egrešový príd.

 • etážový príd.: e-é kúrenie, vykurovanie ústredné vykurovanie jedného podlažia al. bytu

 • fakľový príd.: f. sprievod pri kt. sa nesú fakle

 • farbotlačový príd.: f-é obrázky

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV