Význam slova "ov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • ovácie -ií ž. pomn. ver. prejavy pocty (potleskom, volaním ap.): búrlivé, nadšené o., privítať víťaza (s) o-mi

 • ovad -a mn. N a A -y m. hmyz podobný veľkej muche zdržiavajúci sa pri dobytku, zool. Tabanus: dotieravé o-y;
  bzučať ako o.

 • ovakovať dok. hovor. omietnuť: čerstvo o-ný dom

 • oval -u m. expr. (veľký) odkrojený kus (chleba): o. chleba, slaniny

  ovál -u m. plocha al. krivka elipsovitého tvaru: o. tváre, o. štadióna;
  nakresliť o.;

 • ovaliť -ľ! dok. expr. udrieť ťažkým predmetom: o. niekoho drúkom, palicou po hlave, po chrbte

  byť ani (drúkom, polenom) o-ený utlmený, omámený

  // ovaliť sa celou váhou sa oprieť: sedel o-ený o stôl

 • oválny, oválový príd.: o-ny tvar, stôl, výstrih;
  o-ový pôdorys

 • ovanúť -ie -ú dok. kniž. oviať: o-l ho chlad

 • nedok. oväzovať

 • ovca -e oviec ž. hromadne chované domáce zviera poskytujúce mlieko, mäso a vlnu, zool. Ovis;
  jeho samica: črieda oviec, pásť o-e

  čierna, prašivá o. nepodarený člen rodiny ap.;
  chodiť ako stratená o. bezradne;
  expr. ísť za niekým ako o. (za baranom) bez uvažovania;

 • ovčí príd.: o. syr, o. kožuch;
  o-ie kiahne infekčná detská choroba;

 • ovčiak -a mn. N a A -y m. plemeno väčších strážnych al. služobných psov: nemecký o. vlčiak

 • ovčiar -a m. pracovník v ovčiarstve;

 • ovčiareň -rne ž. stavba, maštaľ pre ovce, ovčinec

 • ovčiarsky príd.: o. pes, o. výskum

 • ovčiarstvo -a s. chov oviec (vo veľkom);

 • ovčina -y ž.

  1. koža z dospelej ovce, škopovina

  2. ovčí zápach: páchnuť o-ou

 • ovčinec -nca m. ovčiareň

 • ovdovieť -ie -ejú dok. stať sa vdovcom, vdovou: o-ená žena

 • ovečka -y -čiek ž. zdrob.

  byť ako o. mierny, tichý

 • oveľa prísl. (pri 2. st. príd., prísl. al. čísl.) väčšou mierou, veľa ráz, značne, omnoho: je o. smelší ako ja;
  prišiel o. skôr;
  mať o. viac porozumenia, o. menej ľudí

 • ovenčiť -nč/-i! dok.

  1. ozdobiť vencom, kvetmi ap.: o. voz, o. si hlavu stužkou

  2. obrúbiť, olemovať: hlava o-ená vlasmi, obec o-ená horami

 • overal -u m. kombinéza: detský, športový o.

 • overiť dok. presvedčiť sa o pravosti, správnosti niečoho: o. (si) fakty, správy;
  vedecké o-enie tézy;
  práv. o. podpis úradne potvrdiť jeho pravosť;

 • overovací príd. určený na overovanie: o-ia séria vývojových typov

 • nedok. overovať

 • overovateľ -a mn. -ia m. kto niečo overuje: o. zápisnice;

 • overovateľka -y -liek ž.

 • ovešať -ia dok. zavesiť vo väčšom množstve na niečo, niekoho, obvešať: o. byt obrazmi, ruky o-né kuframi;
  obyč. pejor. o. sa čačkami, prsteňmi príliš sa ozdobiť;

 • nedok. ovešiavať -a

 • ovesiť dok. zvesiť, opustiť: o. hlavu i fraz. rezignovať, vzdať sa;
  pes s o-enými ušami

  o. → nos

  // ovesiť sa zavesiť sa: o. sa za voz

 • oviať oveje ovejú dok. viatím zasiahnuť, ovanúť: o-l ho vánok, chlad, pach;

 • oviazať -že -žu dok. obviazať (význ. 1, 2);
  o. si nohu onucou, o. ranu uterákom;

 • nedok. ovievať -a: o. sa šatkou, vejárom

 • ovíjadlo -a -diel s. ovínadlo

 • nedok. ovíjať -a

  // oviť sa ovinúť sa: okolo stromu sa o-l had;

 • nedok. ovíjať sa

 • ovíjavý príd. kt. sa ovíja: o-é rastliny

 • ovínadlo -a -diel s. pruh tkaniva na obväzovanie, ovíjadlo

 • nedok. ovíňať -a, ovinovať

  // ovinúť sa vinutím sa umiestniť okolo niečoho: ramená sa o-li okolo tela;

 • nedok. ovíňať sa, ovinovať sa

 • ovinovačka -y -čiek obyč. mn. ž. užší pruh látky navíjaný na nohu (medzi členkom a kolenom): vojenské o-y

 • ovinúť -ie -ú -nul dok.

  1. vinutím dookola priložiť na niečo, oviť, omotať, o(b)krútiť, obtočiť: o. šál okolo krku

  2. vinutím dookola obaliť niečo, omotať, o(b)krútiť: o. strom lykom, o. sa plachtou;

 • nedok. ovísať -a, ovisať

 • ovisnúť -e -ú -sol dok. dostať sa do visiacej polohy, klesnúť: ruky mu o-li pozdĺž tela, o-té fúzy, konáre

  o-ú mu krídla, o-e mu hrebienok skrotne;
  (odísť) s o-tým nosom zahanbene, sklamane;

 • oviť -je -jú dok. ovinúť (význ. 1, 2): o. ruky okolo šije;
  hlava o-tá vencom;

 • ovládač -a m. prístroj na ovládanie (význ. 2): diaľkový o., stlačiť o.

 • ovládací príd. určený na ovládanie: o. pult, o. mechanizmus

 • nedok. ovládať -a

  1. k ovládnuť

  2. riadiť (chod stroja): diaľkové o-nie televízora

  // ovládnuť sa vôľou sa premôcť, opanovať sa: nevie sa o., napokon sa o-li;

 • nedok. ovládať sa

 • ovládateľnosť -i ž.

 • ovládateľný príd. kt. sa dá ovládať: dobre o. pes, ľahko o. stroj;

 • ovládnuť -e -u -dol dok.

  1. zmocniť sa vlády, moci nad niečím, opanovať: o. krajinu, svet

  2. podriadiť svojmu vplyvu, svojmu rozhodovaniu ap., opanovať: o. obchod, trh;
  o-l celú rodinu

  3. dobre sa naučiť (narábať s niečím, riadiť niečo), zvládnuť: dobre o-l remeslo, o. pracovné operácie, o-tie techniky;
  strojopis, cudzí jazyk o-l rýchlo

  4. vziať do svojej moci, zmocniť sa, zachvátiť, opanovať: o-l ho nepokoj, žiaľ

  5. potlačiť vôľou, premôcť, opanovať: o. svoj hnev;

 • ovlažiť dok. (vodou ap.) osviežiť, občerstviť: o. (si) tvár, o. sa vodou;
  o. si pery, jazyk upiť si;

 • nedok. ovlažovať

 • ovocie -ia s. jedlé plody rastlín (obyč. stromov a krov): sladké, južné o., zavárať o.;

  zakázané o. (najviac chutí) nedovolené najviac priťahuje;

 • ovocinár -a m. pracovník v ovocinárstve;

 • ovocinárka -y -rok ž.;

 • ovocinársky príd.: o-a oblasť

 • ovocinárstvo -a s. pestovanie ovocných stromov a ovocia;

 • ovocný príd.: o-á záhrada;
  o. mušt, jogurt

 • ovoňať -ia dok. čuchom zistiť (vôňu), očuchať: o. kvet;

 • nedok. ovoniavať -a

 • ovos ovsa m.

  1. nenáročná obilnina s riedkou metlinou a dlhými ostrými zrnami, bot. Avena

  2. zrno tejto obilniny;

 • ovplyvniť dok. zanechať vplyv, zapôsobiť: o. verejnosť, o. dedičnosť;

 • nedok. ovplyvňovať

 • ovrabčiť sa dok. žart. oženiť sa

 • ovrúbiť -i dok. obrúbiť: dom o-ený živým plotom

 • ovsený príd.: o. páper, o-é vločky, o. šrot;

 • ovsík -a m.

  1. zdrob. k ovos

  2. tráva podobná ovsu, bot. Arrhenatherum

 • ovulácia -ie ž. biol. uvoľnenie vajíčka z vaječníka;

 • ovulačný príd.: o. cyklus

 • ovzdušie -ia s.

  1. vzdušný obal okolo Zeme, atmosféra: vlhkosť o-ia, znečistiť, víriť o.

  2. prostredie, pomery, nálada, atmosféra: pracovné, kamarátske o., o. (ne)dôvery

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV