Význam slova "ten t to" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 5 výsledkov (1 strana)

 • tamto ten, tamto tá, tamto to zám. ukaz. (dôraznejšie) tamten: hranicu tvoria t. tie vrchy

 • ten istý, tá istá, to isté zám. vymedz. vyj. totožnosť al. podobnosť osôb, vecí, javov; v porovnávacích vetách v súvzť. dvojiciach t. i. -ktorý, t. i. – čo, t. i. – ako;
  pri dôraze v spoj. jeden a t. i.: bol to t. i. človek, viezol sa v tom istom vozni, robí tie isté chyby, ešte v tom istom roku;
  bola to tá istá pieseň, ktorú hrali včera;
  videl to isté čo oni, ako oni;
  stále tvrdí jedno a to isté

 • ten, tá, to m. a s. G toho D tomu A m. živ. toho, neživ. ten, s. to L tom I tým ž. G, D a L tej AI tou mn. m. živ. tí, neživ., ž. a s. tie G tých D tým A m. živ. tých, neživ., ž. a s. tie L tých I tými zám. ukaz.

  1. ukazuje na prítomnú osobu, vec: čo tu chce t. človek? je to tá blondína v čiapke;
  to slovo prečiarkni

  2. odkazuje na osobu, vec a) už spomínanú al. známu zo súvislosti; v dvojici t. – tento označ. vzdialenejšiu osobu, vec, v dvojici t. – onen bližšiu z dvoch osôb, vecí: hlavné znaky sa nemenia, tie ostávajú;
  s tým prípadom som skončil;
  jemu sa nepáčili ani tí, ani títo;
  zvolí t. alebo onen spôsob b) pomenúvanú vo vytýčenom vetnom člene al. spojením s 3. st. príd.: otec, t. je už raz taký;
  nestrpí ani t. najmenší odpor c) ktorej označenie je bližšie určené prísudkovou al. prívlastkovou vetou (má význ. zám. taký): nie je t., čo býval;
  nepatrí k tým (ľuďom), čo veľa rozprávajú;
  som tej mienky, toho názoru, že treba už začať

  3. ukazuje na práve prebiehajúci čas al. odkazuje na časový úsek spomínaný v kontexte: tej noci si už neoddýchne;
  v tom roku bolo veľmi sucho;
  od tých čias, čo, ako odišli odvtedy;
  v tom čase, keď študoval vtedy;
  za ten čas, čo, kým boli preč zatiaľ

  4. pri dôraze je synonymné so zám. on al. ho nahrádza (pri odkaze na veci): zvedavý je, čo žena, čo tá povie na to;
  umy obloky, nechaspoň tie čisté

  5. expr.citový význ., pričom a) vyj. nespokojnosť, neľúbosť, počudovanie, nadšenie (obyč. vo zvol. vetách): čo bude s tým obedom?! tá potvora! a tých kvetov! ten výhľad! b) zastupuje osob. zám. 3. os.: neboj sa, t. sa nestratí, ten má smelú povahu

  6. je súčasťou spojkových a príslov. výrazov: z toho dôvodu, z tej príčiny, s tým cieľom, aby preto;
  pri tej príležitosti pritom;
  tým spôsobom tak

  7. iba to a) všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje al. odkazuje na osobu, vec, jav: kto je to? si to naozaj ty? kedy to bolo? to je pekný kabát;
  to všetko je vaše;
  teraz príde to hlavné;
  hovor. robiť, to sa mu nechce;
  uspokoj sa s tým, čo máš;
  čo tým sleduješ? hovor. expr. čo ťa do toho! b) expr.citový význ., vyj. nadšenie, nevôľu, opovrhnutie: to je nádhera! koho to obhajuješ! nevie to nič a ide ťa poúčať! c) hovor. má spájaciu funkciu: uviedol pár faktov, to ako na vysvetlenie;
  opakované to to (pri vymenúvaní) má význ. raz – raz, i – i: to jeden, to druhý pribehol;
  stále je robota, to variť, to prať, to okolo detí;
  je súčasťou spájacích výrazov miesto toho, aby;
  napriek tomu, že;
  vďaka tomu, že

  ten alebo onen ktokoľvek;
  to alebo ono všeličo;
  ten a ten istá, bližšie neurčená osoba, niekto, ktosi;
  to a to istá, bližšie neurčená vec, niečo, čosi;
  je → tam toho;
  dosť na tom;
  už má toho → dosť

 • ten-ktorý, tá-ktorá, to-ktoré zám. neurč. kniž. označ. osobu, vec, o kt. ide, príslušný: najvýznamnejšie dielo toho-ktorého autora

 • tenže, táže, tože G m. a s. tohože, ž. tejže zám. ukaz. kniž. zastaráv. ten istý: v tomže prípade

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ldn, eppo, vae, scn, ozl, esu, étos, etl, mvr, hja, kob, pít, swb, kap, ro
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV