Hľadaný výraz "prop" v Lekárskom slovníku

Nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • propaedeutica

  - propedeutika, uvedenie do základov vedného odboru

 • propagatio

  - propagácia, šírenie

 • propago

  - výhonok, ratolesť, potomstvo

 • propán

  - plynný uhľovodík vznikajúci pri niektorých chemických procesoch, používaný ako chemická surovina, pohonná látka, na vykurovanie a pod.

 • prophasis

  - profáze, prvá fáza mitotického delenia bunky

 • prophylacticus

  - profylaktický, ochranný

 • prophylaxis

  - profylaxia, súbor opatrení a metód systematickej zdravotníckej starostlivosti na zabránenie vzniku choroby, najmä infekčnej

 • propigmentum

  - propigment, látka dávajúca vznik pigmentu

 • propinquitas

  - blízkosť, príbuzenstvo

 • proplasmocytus

  - proplazmocyt, nezrelá plazmatická bunka

 • proportio

  - proporcia, pomer, úmernosť, vzájomný pomer častí tela

 • proportionalis

  - proporcionálny, pomerný, úmerný v jednotlivých častiach tela

 • proprietarius

  - osobitný, vlastný, pôvodný

 • proprietas

  - majetok, právo na vlastníctvo

 • propriocepcia

  - prijímanie podnetov o polohe tela

 • proprioceptivus

  - proprioceptívny, týkajúci sa proprioreceptora

 • proprioreceptor

  - "vlastný receptor, vlastný prijímač podnetov

 • proprius

  - vlastný, zvláštny, výhradný

 • proptosis

  - proptóza, vychýlenie orgánu smerom dopredu

 • propulsio

  - propulzia, porucha pohybu, bezúčelný pohyb dopredu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ftg, dkp, aiz, pgk, cpo, , dtf, beã â, psy, md, šm, roi, ekd, dok��, gst