Význam slova "ste" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 130 výsledkov (2 strán)

 • stearín -u m. látka podobná vosku na výr. sviečok, mydla ap.;

 • stearínový príd.

 • štebeľ [-ť-] -bľa m. priečka (význ. 1);

 • stebielce -a -lec s. zdrob. expr.

 • stebielko -a -lok s. zdrob.;

 • šteblík -a m. zdrob.

 • steblo -a -biel s. byľ rastlín, na kt. vyrastá klas al. plod podobný klasu: obilné s-á, s. trávy;

 • steblovitý príd. majúci steblo: s-é traviny

 • steblový príd.;

 • štebot -u m. štebotanie: š. lastovičiek

 • štebotať -ce/-tá -cú/-tajú -oc/-taj! -cúc/-tajúc nedok. (o vtákoch) vydávať jemné spevavé zvuky, šveholiť, švitoriť: lastovička š-e;

 • štebotavo prísl.;

 • štebotavosť -i ž.

 • štebotavý príd. kt. šteboce, štebotajúci: š-é vtáčence;
  š-é deti;

 • štedrec -a m. ozdobný ker so strapcami (žltých) kvetov, zlatý dážď, bot. Laburnum

 • štedro prísl.: š. obdarovať;
  š. prikrytý stôl;

 • štedrosť -i ž.

 • štedrovečerný príd. týkajúci sa Štedrého večera: š. stôl

 • štedrý príd.

  1. kt. rád a veľa dáva, op. skúpy: š. človek, darca, byť š.

  2. hojný, bohatý, výdatný: š-á úroda, odmena, š. dar;
  Š. deň, večer pred 1. vianočným sviatkom, 24. decembra;

 • steh -u m. časť nite medzi dvoma vpichmi ihlou pri šití, vyšívaní; pretiahnutie nite ihlou cez látku: rovný, retiazkový s.

 • stehienko -a -nok s. zdrob.

 • stehličí príd.: s. kŕdeľ

 • stehlík -a mn. N a A -y m. malý spevavý vták s pestrým perím, zool. Carduelis;

 • stehno -a -hien s. časť nohy medzi kolenom a bedrom: svalnaté s-á;
  husacie s., mäso zo s-a;

 • stehnový, stehenný príd.: s-á kosť;

 • stehovať nedok. robiť stehy; predbežne zošívať dlhšími stehmi: s. sukňu

 • štekať nedok. (o psoch ap.) vydávať prenikavé, prudko vyrážané zvuky, brechať: pes š-l na hostí, š-l celú noc;

 • nedok. stekať

  // stiecť sa tečením sa spojiť do jedného prúdu: potoky sa s-li do rieky;

 • nedok. stekať sa

 • opak. štekávať -a;

 • štekavo prísl.

 • štekavý príd.

  1. kt. často šteká: š. psík

  2. pripomínajúci štekanie: š. hlas, krik;

 • štekliť nedok.

  1. jemným dotykom vyvolávať na pokožke dráždivé pocity: š. dieťa pod pazuchami;
  vlas ho š-í na krku

  2. dráždiť (význ. 1), vzrušovať (obyč. príjemne): vôňa kávy ho š-í v nose

 • šteklivo prísl.;

 • šteklivosť -i ž.

 • šteklivý príd.

  1. citlivý na šteklenie: š. človek

  2. kt. šteklí: š. vetrík

  3. spôsobujúci vzrušenie, dráždivý: š-á vôňa;

 • dok. šteknúť -e -ú -kol

 • štekot -u m. štekanie, brechot: psí š.

 • stelesnený príd.

  1. premenený na skutočnosť, zhmotnený: s. výtvor fantázie

  2. expr. (o človeku s výraznou vlastnosťou) samý, naozajstný, vtelený: je s-á dobrota, nevinnosť

 • stelesniť dok. kniž. dať niečomu konkrétnu, teles. podobu: herec s-l ideál človeka;
  s-enie (dobra, zla ap.) zosobnenie, personifikácia;

 • nedok. stelesňovať

 • stelivo -a s. hromad. materiál na podstielanie pod hosp. zvieratá (slama ap.), podstielka;

 • stelivový príd.

 • štelovať [-t-] nedok. subšt.

  1. pripravovať, chystať

  2. nastavovať (význ. 2): š. motor, brzdy

  // štelovať sa subšt. pripravovať sa: š. sa na skok

 • stemnieť -ie -ejú dok. stať sa temným, stemniť sa, stmavnúť, stmavieť: farby s-li, hlas mu s-l, oči mu s-li;
  neos. v izbe s-lo;

 • nedok. stemnievať -a

 • stemniť dok. urobiť temným: s. farby;

 • nedok. stemňovať

  // stemniť sa stať sa temným, stemnieť: obloha sa s-la;

 • nedok. stemňovať sa

 • štempeľ [-t-] -pľa m. hovor. zastar. al. expr. pečiatka (význ. 1, 2)

 • štempľovať nedok. hovor. zastar. al. expr. pečiatkovať

 • stena -y stien ž.

  1. vertikálna časť stavby, najmä jej plocha obrátená dovnútra, múr: s-y izby, na s-e visia obrazy;
  sklená s.

  2. strmá plocha, zvislý svah, zráz: ľadovcová, skalná s.;
  (banská) s. miesto výrubu (napr. uhlia)

  3. čo sa podobá stene: s. do obývačky vysoká zostava nábytku;
  španielska s. prenosná (skladacia) priehradka

  4. plocha, obal ohraničujúca (-i) istý priestor: s-y skrine, nádoby;
  geom. s. telesa;
  biol. s. bunky, cievy

  bledý ako s. veľmi;
  akobyhrach na s-u hádzal;
  pritisnúť, pritlačiť niekoho k s-e prinútiť ho rozhodnúť sa;
  maľovať čerta na s-u;
  (aj) s-y majú uši všade môže niekto načúvať;
  žiť medzi → štyrmi s-mi;

 • šteňa -aťa mn. -nce/-atá -niec/-niat s. mláďa psa: slepé š., chovať š.;

 • šteňací príd.;

 • stenať, stonať -e/-á -ú/-ajú -ň/-aj! -úc/-ajúc nedok. vydávať stony; nariekať, vzdychať: s-nie chorého, s. od bolesti;
  ľudia s-ú, že nebude úroda;

 • opak. stenávať, stonávať -a

 • stenavo, stonavo prísl.

 • stenavý, stonavý príd. pripomínajúci stony, nariekavý: s. plač;

 • stenčiť -nč/-i! dok.

  1. urobiť tenším, tenkým: s. vrstvu niečoho

  2. expr. zmenšiť, zredukovať: výdavky s-li jeho úspory;

 • nedok. stenčovať

  // stenčiť sa

  1. stať sa tenším, tenkým, stenknúť: koža sa s-la

  2. expr. zmenšiť sa: zásoby sa s-li;

 • nedok. stenčovať sa

 • šteniatko -a -tok s. zdrob.

 • stenkať, stonkať nedok. expr. stenať, stonať, postonkávať, vzdychať: dieťa s-á;
  s. pri robote

 • stenknúť -e -ú -kol dok. stenčiť sa (význ. 1, 2): ľad s-l;

 • stenograf -a mn. -i m. kto stenografuje;

 • stenografia -ie ž. sústava písma umožňujúca písať rýchlejšie ako obyčajným písmom, rýchlopis;

 • stenografický príd.: s. záznam stenogram;

  stenograficky prísl.: s. zaznamenávať

 • stenografka -y -fiek ž.;

 • stenografovať nedok. písať stenografiou: s. diskusiu

 • stenogram -u m. stenografický záznam: prepisovať prednášku zo s-u

 • stenotypia -ie ž.

  1. písanie na stroji

  2. tlač rýchlopisného písma;

 • stenotypista -u m. kto na stroji prepisuje stenografický záznam;

 • stenotypistka -y -tiek ž.

 • stenový príd.: s-é panely;

 • štep [-t-] -u m. krajč. rad stehov: švíkový š., zošívať š-om

  štep [-ť-] -u/-a m.

  1. štepenec

  2. rastlinný výhonok;

 • step2 [st-] -u m. (angl.) tanec, pri kt. sa rytmus vyklopkáva špičkami a pätami obuvi

  step1 -i ž. rozsiahla (málo zavlažovaná) rovina zarastená trávou a nízkymi rastlinami: suchá, trávnatá s.;

 • štepár -a m. odborník v štepení (ovoc.) stromov;

 • štepársky príd.: š. vosk, nôž;

 • štepárstvo -a s.

 • štepenec -nca m. zaštepený prút al. mladý stromček: dvojročný š., presádzať š-e

 • steperiť sa dok. expr. s námahou zísť dolu al. spadnúť, sterigať sa: s. sa z voza, na zem

 • štepík -a, štiepok -pka m. zdrob.

 • štepiť nedok.

  1. prenášať časť ušľachtilej odrody na inú rastlinu: š. ruže, vinič

  2. hovor. očkovať (význ. 1): š. proti tetanu

 • steplieť -ie -ejú dok. otepliť sa, oteplieť: pivo s-lo;

 • stepnatý príd. majúci ráz stepi: s-á oblasť

 • stepný príd.: s-á oblasť, kvetena;
  s-é zvieratá

 • štepovať [-t-] nedok. prešívať štepom: š. sukňu, vrecká

 • stepovať [st-] nedok. tancovať step

 • stereo -ea D a L -eu s. hovor.

  1. stereofonický prístroj (rádio, gramofón ap.)

  2. stereofonická nahrávka

 • stereofónia -ie ž. dvojkanálový systém záznamu a reprodukcie zvuku;

 • stereofonický príd.: s-á nahrávka, s-é vysielanie hudby;

  stereofonicky prísl.

 • stereogramofón -u m. stereofonický gramofón

 • stereometria -ie ž. geometria priestorových útvarov;

 • stereometrický príd.

 • stereoskop -u m. fyz. prístroj, kt. umožňuje dojem priestorového obrazu

 • stereoskopia -ie ž. odbor optiky zaoberajúci sa priestorovým videním;

 • stereoskopický príd.: s. film kt. sa dá vnímať priestorovo

 • stereotyp -u m. zaužívaný, ustálený spôsob reagovania, konania, uskutočňovania ap.: myšlienkový s., s. práce, života;

 • stereotypne prísl.;

 • stereotypnosť -i ž.

 • stereotypný príd.: s-é gestá;
  s-é vyjadrovanie ošúchané;

 • sterigať sa dok. expr. steperiť sa: s. sa z postele, z rebríka

 • sterilita -y ž. sterilnosť: s. obväzov;
  myšlienková s.

 • sterilizácia -ie ž. sterilizovanie;

 • sterilizačný príd.: s. roztok, prístroj;
  lek. s. zákrok

 • sterilizátor -a m. prístroj na sterilizovanie (význ. 1)

 • sterilizovať nedok. i dok.

  1. zbavovať, zbaviť choroboplodných zárodkov a mikróbov (varením, vys. teplotou ap.): s. chirurgické nástroje;
  s. ovocie konzervovať vys. teplotou

  2. lek., veter. umele vyvol(áv)ať neplodnosť; (vy)kastrovať

 • sterilne prísl.;

 • sterilnosť -i ž.

 • sterilný príd. odb.

  1. zbavený choroboplodných zárodkov al. mikróbov: s. obväz, s-é prostredie

  2. zbavený plodnosti, neplodný; neúrodný, jalový (význ. 1): s-é zviera;
  s-á pôda;

 • šterling [-t-] -u m.: libra š-ov zákl. peňaž. jednotka a platidlo vo Veľkej Británii;

 • šterlingový príd.

 • stesk -u m. poet. clivosť, smútok

 • štet -u m. stav. podkladová vrstva vozovky z väčších kameňov a drviny;

 • štetcový príd.

 • štetec -tca m. nástroj zo štetín upevnených na rúčke na nanášanie a roztieranie farieb ap.: tenký, tvrdý š.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ari, pka, ceecs, zbn, pcq, doã ë, sok, máš, hj, c i f, bzv, vuk, aoo, ã vst, six
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV