Význam slova "vlas" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • vlas -u obyč. mn. vlasy -ov m.

  1. útvary podobné jemným vláknam tvoriace prirodzenú pokrývku hlavy človeka: tmavé, šedivé, husté, kučeravé v-y;
  vytrhnúť si v., v-y mu vypadávajú

  2. srsť, chlpy: v-y na štetci;
  konské v-y hriva

  3. čo pripomína vlasy: v-y na kukurici;
  text. srstnatý povrch tkaniny

  expr. v-y mu → dupkom vstávajú;
  skočili si do v-ov začali sa hádať, biť;
  ani v. na hlave sa mu neskrivil nič sa mu nestalo;

 • vlasáč -a m. pejor. príslušník skupiny výstrednej mládeže (s nápadnými vlasmi); (mladý) muž s dlhými vlasmi

 • vlasatosť -i ž.

 • vlasatý príd. kt. má husté (dlhé) vlasy; husto pokrytý vlasmi: v. mládenec;
  v-á hlava;

 • vlasec -sca m. pevné (umelé) vlákno ako súčasť udice

 • vlásenka -y -niek ž.

  1. vlásnička: zapichnúť si v-u (do vlasov)

  2. pílka v. veľmi tenká pílka: vyrezávať figúrky pílkou v-ou

 • vlásie -ia s. hromad. vlasy (význ. 2): konské v.

 • vlasisko -a -sísk s., v jedn. i m. zvel.

 • vláskový príd.;

 • vlásnička -y -čiek ž. zahnutý drôtik na upevňovanie žen. účesu, vlásenka: vlasy prichytené v-mi

 • vlásočnica -e -níc ž. odb.

  1. úzka rúrka, v kt. sa prejavuje kapilarita, kapilára

  2. cieva s najmenším priemerom, kapilára;

 • vlásočnicový príd.: v-é krvácanie

 • vlások -ska/-sku m.

  1. zdrob. k 1, 2: detské v-y;
  tenký ako v.

  2. čo pripomína vlások: v. na hodinkách pero

  (uniknúť, vyhnúť sa ap.) o v. tesne, o kúsok;
  expr. život mu visel na v-u;
  (len) na v-u viselo, len v. chýbal málo chýbalo;

 • vlasový príd.: v-é korienky;
  v-á čiara tenká;

 • vlašský príd. k Vlach, Vlašsko, Vlachy: v. šalát majonézový s údeninou a zeleninou;
  v-é orechy plody orecha (pravého), orechy

 • vlasť -i ž.

  1. rodná krajina, domovina, otčina: slobodná v., láska k v-i, obrana v-i

  2. miesto pôvodu: staré Grécko je v-ou európskej kultúry

 • vlastenec -nca m. kto prejavuje lásku k vlasti, patriot: oddaný v.;

 • vlastenecký príd.: v. cit, čin;

  vlastenecky prísl.: v. zmýšľať;

 • vlastenectvo -a s.: prejav v-a

 • vlastenka -y -niek ž.;

 • vlastiveda -y ž. súhrn hist., geogr., prírodovedných a i. vedomostí o vlasti; príslušný vyučovací predmet (v zákl. škole);

 • vlastivedný príd.: v. výskum, v-é disciplíny;
  v. zájazd

 • vlastizrada -y ž. zločin proti základom štátu, velezrada;

 • vlastizradca -u mn. -ovia m. kto sa dopustil vlastizrady;

 • vlastizradkyňa -e -kýň ž.;

 • vlastizradný príd.

 • vlastne čast.

  1. uvádza opravný výraz: dvaja priatelia, v. známi

  2. vyj. hodnotiaci postoj k výrazu, popravde, v skutočnosti: v. ani neviem, kto to bol;
  čo sa tu v. stalo?

 • vlastníčka -y -čok ž.;

 • vlastnícky príd. i prísl.: v-e právo;
  v. sa správať

 • vlastníctvo -a s.

  1. vlastnenie niečoho na zákl. práva: osobné, spoločenské, družstevné v., súkromné v., odovzdať niečo do v-a;
  → duchovné v.

  2. čo vlastníme, majetok: dom pokladá za svoje v.

 • vlastník -a mn. -ci m. kto niečo vlastní, majiteľ;

 • vlastniť nedok. pokladať niečo za svoje na zákl. práva, byť majiteľom niečoho: v. dom, pôdu

 • vlastnoručne prísl.: v. podpísaný

 • vlastnoručný príd. uskutočnený, zhotovený vlastnou rukou: v. podpis, v. výrobok;

 • vlastnosť -i ž.

  1. podst. znak veci, javu: základná v. (výrobku), chemické v-i prvkov

  2. zákl. povahová črta: kladná v., (mať) dobré v-i, zbaviť sa zlých v-í;

 • vlastnostný príd.: v-é prídavné mená

 • vlastný príd.

  1. kt. je vlastníctvom niekoho, kt. niekomu, niečomu patrí, od niekoho, z niečoho pochádza, svoj, op. cudzí: mať v. dom, (ne)mať v. telefón;
  mäso vo v-ej šťave;
  zhotovený v-mi rukami, konať z v-ho popudu, nepočuť v-ho slova

  2. citovo, pokrvne spriaznený, príbuzný: nepoznal (svoju) v-ú ženu, prijať dieťa za v-é;
  v. brat, syn pokrvný, op. nevlastný

  3. vlastnoručne zhotovený; týkajúci sa samého autora, tvorcu: (vystavovať) v-é fotografie;
  v. portrét, v. životopis;
  v. gól do bránky svojho mužstva

  4. tvoriaci jadro veci, skutočný, pravý: v. proces prebieha automaticky, k v-ej téme sa nedostal;
  spôsoby jemu v-é;
  lingv. v-é meno pomenúvajúce jednotlivinu toho istého druhu

  vidieť niečo na v-é oči, počuť na v-é uši osobne;
  stáť na v-ých nohách byť nezávislý;
  pocítiť niečo na v-ej koži sám skúsiť;
  robiť niečo na v-ú → päsť;
  učiť sa na v-ej škode, na v-ých chybách;
  gól do v-ej bránky

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV