Význam slova "rec" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 46 výsledkov (1 strana)

 • reč -i ž.

  1. schopnosť človeka vyjadrovať myšlienky, názory, city ap.: porucha r-i;
  stratiť r. onemieť i fraz. dostať sa do pomykova

  2. jazyk (význ. 3): slovenská, česká, nemecká r.;
  materinská r.;
  ovládať nejakú r.

  3. rozprávanie, hovorenie, hovor, rozhovor: dať sa, pustiť sa s niekým do r-i;
  bola r. o Janovi

  4. spôsob hovorenia: plynulá, jasná, nesúvislá r.

  5. rečnícky prejav, prívet: slávnostná, smútočná r.;
  predniesť r.

  6. obyč. mn. nepodložená, nepravdivá správa: šíriť r-i

  7. spôsob výberu a využitia jazykových prostriedkov na istú funkciu, štýl: básnická, umelecká, odborná r.

  ísť na kus r-i na besedu;
  mať veľa, mnoho r-í veľa a zbytočne hovoriť;
  aby r. nestála aby rozhovor neviazol;
  to nestojí za r.;
  nie je to dôležité;
  (to je) moja r. (v replike) to je môj názor;
  r-i sa vravia a chlieb sa je nie všetko, čo sa povie, treba brať vážne;
  vtáka poznáš po perí a človeka po r-i;

 • recenzent -a m. kto robí recenziu: r. slovníka, štúdie, divadelnej hry;

 • recenzentka -y -tiek ž.;

 • recenzentský príd.: r. posudok;

 • recenzentstvo -a s.

 • recenzia -ie ž. posudok umel., ved. ap. diela: r. rukopisu;
  písať r-iu;

 • recenzný príd.: r. výtlačok knihy

 • recenzovať nedok. robiť recenziu: r. štúdiu, publikáciu, zborník

 • recepcia -ie ž.

  1. slávnostné prijatie hostí ver. činiteľmi spojené s pohostením: r. na počesť štátneho sviatku

  2. hotelová prijímacia kancelária;

 • recepčná ž. hovor.

 • recepčný

  I. príd.: r-á miestnosť;
  r. úradník

  II. recepčný m. hovor. recepčný úradník;

 • recept -u m. písomný návod na prípravu niečoho: r. na očné kvapky, r. na guláš, koláč

 • receptár -a m. kniha receptov

 • receptor -a m. fyziol. orgán citlivý na isté podnety

 • receptúra -y -túr ž.

  1. odb. množstvo a pomer zložiek v istom výrobku: dodržiavať r-u

  2. farm. príprava liekov podľa predpisu

 • recesia -ie ž.

  1. kniž. ústup, ustupovanie: hospodárska r.;
  ekon. miernejší, nie dlho trvajúci hosp. pokles

  2. hovor. žartovanie založené na protikonvenčnom postoji, samopaš; takýto žart: urobiť niečo z r-ie;

 • recesijný príd.

 • rechtor -a m. v min. správca školy účinkujúci aj ako organista

 • rečičky -čiek ž. mn. zdrob. expr. plané, neužitočné rozprávanie: sladké r.;
  to sú iba r.

 • recidíva -y -dív ž. návrat, opakovanie istého (záporného) javu: r. chrípky, r. trestného činu, r. starej politiky;

 • recidivista -u m. kto viac ráz urobil trestný čin

 • recidívny príd.

 • recidivovať nedok. lek. (o chorobe) opakovať sa, vracať sa

 • reciprocita -y ž. vzájomnosť: výmena pracovníkov na základe r-y, r. vplyvov

 • recipročne prísl.

 • recipročný príd. založený na reciprocite, vzájomný: r-é medzinárodné styky, r. obchod;

 • recitácia -ie ž. recitovanie, prednes, deklamácia: r. básne, zborová r.;

 • recitačný príd.: r-é preteky, r-é umenie

 • recitál -u L -i mn. -y m. koncert 1 sólistu

 • recitatív -u m. v hud. diele prednes blížiaci sa voľnému hovoreniu

 • recitátor -a m. kto recituje: dobrý r. poézie;

 • recitátorka -y -riek ž.;

 • recitátorský príd.;

 • recitátorstvo -a s.

 • recitovať nedok. umelecky prednášať (lit. dielo), deklamovať: r. verše, r. ukážky z diela I. Kraska;

 • rečníčka -y -čok ž.;

 • rečnícky príd.: r-a tribúna;
  r. talent;
  r-a otázka;

 • rečníctvo -a s. rečnícke umenie; náuka o tomto umení, rétorika: cvičiť sa v r-e;
  štúdium r-a

 • opak. rečnievať -a

 • rečník -a mn. -ci m.

  1. kto reční pri význ. polit., prac. ap. príležitosti: slávnostný r.

  2. kto vie rečniť: dobrý, pohotový, rodený r.;

 • rečniť nedok.

  1. prednášať prejav, mať, držať reč: r. na politickom zhromaždení

  2. expr. plano, prázdno hovoriť, tárať: ner-i toľko;

 • rečňovanka -y -niek ž. riekanka: detská, ľudová r.

 • rečový príd.: r-é orgány, r-á chyba

 • recyklácia -ie ž. tech. opätovné využitie: r. železného odpadu, skla;

 • recyklačný príd.: r. postup

 • recyklovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť znova do obehu; opätovne spracúvať, spracovať (starý materiál): r. obaly; r-ný listový papier

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: šp, tns, ga, ryã, viť, suľ, pčd, ã sk, šare, afiå, cid, ūsiō, svh, minúť, å ä er
Slovník skratiek: šur, hv, r ä, daå, e2, cviä, pheň, klaå, bakã æ ã ã ã, cã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, delã æ ã, ďúra, adã ã, otk,
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV