Hľadaný výraz "f" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 201 výsledkov (2 strán)

 • FAB

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická botanika

 • FABBL

  - vo Veľkej Británii, skratka pre Farm Assured British Beef and Lamb Scheme - Systém na podporu dôvery obchodníkov a spotrebiteľov v hovädzie a jahňacie mäso pochádzajúce z Británie

 • FAC

  - skratka pre Food Aid Convention - Konvencia o potravinovej pomoci
  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická chémia

 • FADN

  - skratka pre Farm Accountancy Data Network - Sieť údajov z poľnohospodárskeho účtovníctva

 • FAF

  - Skratka učebného predmetu Farmakológia a fytoterapia

 • FAFPAS

  - skratka pre Fédération des associations de Fabricants de Produits Alimentaires Surgéles - Európska federácia asociácií producentov mrazených potravín

 • FAI

  - Skratka učebného predmetu Financie a investície

 • FAIBP

  - skratka pre Federation des associations de L´industrie des Bouillons et Potages de la CEE - Federácia asociácií výrobcov bujónov a polievok EÚ

 • FAIP

  - skratka pre Farm Animal Industrial Platform - Program biotechnológií Európskej komisie zameraný na veľkovýrobné formy chovu zvierat

 • FAM

  - Skratka učebného predmetu Financie a mena

 • FAMMU

  - skratka pre Foreign Agricultural Markets Monitoring Unit - Monitorovacia jednotka pre zahraničné poľnohospodárske trhy

 • FAOPY

  - skratka pre FAO´s production yearbook - Produkčná ročenka FAO

 • FAOTY

  - skratka pre FAO´s trade yearbook - Obchodná ročenka FAO

 • FAPRI

  - skratka pre Food and Agricultural Policy Research Institute - Výskumný ústav potravinárskej a poľnohospodárskej politiky

 • FAR

  - Skratka učebného predmetu Farmakológia

 • FARRE

  - vo Francúzsku, skratka pre Forum de l´agriculture Raisonnée Respectueuse de l´Environment - Združenie pre udržateľné poľnohospodárstvo

 • FAUDIT

  - skratka pre FEOGA Auditing System - Systém kontroly FEOGA

 • FAV

  - Skratka učebného predmetu Film a video

 • FAWC

  - skratka pre Farm Animal Welfare Council - Rada pre welfare hospodárskych zvierat

 • FCA

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická chémia a analýza liečiv

 • FCBs

  - skratka pre farmer controlled businesses - farmármi kontrolované podnikanie

 • FCE

  - Skratka učebného predmetu Fotochémia

 • FCH

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálno-chemické praktiká

 • FCO

  - Taliansko, Rím - Rome Leonardo da Vinci - skratka pre letisko Fiumicino Airport - skratka pre letisko

 • FCOJ

  - skratka pre Frozen Concentrated Orange Juice - mrazený koncentrát pomarančovej šťavy

 • FCR

  - skratka pre Feed Conversion Ratio - miera konverzie krmív

 • FCS

  - skratka pre Friends of the Countryside - Priatelia vidieka
  - Skratka učebného predmetu Fyzikálnochemický seminár

 • FCV

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutické cvičenia

 • FDA

  - v USA, skratka pre Food and Drug Administration - Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov

 • FDC

  - skratka pre food-deficit country - krajina s nedostatkom potravín

 • FDE

  - Skratka učebného predmetu Fotografický dizajn

 • FDF

  - skratka pre UK Food and Drink Federation - Britská federácia pre potraviny a nápoje

 • FDL

  - Skratka učebného predmetu Funkčná diagnostika lokomočného systému

 • FDX

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk v podnikateľskej praxi

 • FEAD

  - skratka pre Fédération Européenne des Activités du Déchet et de l´Environment - Európske združenie pre likvidáciu odpadov

 • FEAP

  - skratka pre EU Fifth Environmental Action Programme - Piaty akčný program EÚ pre životné prostredie

 • FEBC

  - skratka pre Forum for European Bioindustry Coordination - Fórum pre koordináciu európskeho biopriemyslu

 • FEDESA

  - skratka pre Fédération Européenne de la Santé Animale - Európska federácia pre zdravie zvierat

 • FEDIMA

  - skratka pre European Federation of Manufacturers of Bakers and Confectioners Ingredients and Additives - Európska federácia výrobcov pekárskych a cukrárskych ingrediencií a aditív

 • FEDIOL

  - skratka pre Fédération de l´industrie de l´huilerie de la CE - Federácia spracovateľov semien a výrobcov oleja EÚ

 • FEDOLIVE

  - skratka pre EU Federation of the Olive Oil Industry - Federácia výrobcov olivového oleja EÚ

 • FEEDAP

  - skratka pre Additives and products or substances used in animal feed - Pracovná skupina pre aditíva a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá

 • FEFAC

  - skratka pre European Feed Manufacturer´s Federation - Európska federácia výrobcov krmív

 • FEFANA

  - skratka pre European Federation of Animal Feed Additive Manufacturers - Európska federácia výrobcov kŕmnych doplnkov

 • FELEG

  - skratka pre Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit - Nemecký zákon na podporu útlmu poľnohospodárskej činnosti

 • FENIL

  - v Španielsku, skratka pre Federación Nacional de Industrias Lácteas - Národná mliekarska asociácia

 • FEO

  - skratka pre Fishmeal Exporters Organization - Organizácia vývozcov rybej múčky

 • FEPEX

  - skratka pre La Federación Espanola de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas - Španielska federácia združení producentov a exportérov ovocia, zeleniny a kvetov

 • FET

  - Skratka učebného predmetu Filozofia a etika

 • FEWITA

  - skratka pre Federation of European Wholesale and International Trade Association - Federácia európskych veľkoobchodníkov a medzinárodného obchodného združenia

 • FFB

  - skratka pre food, feedstuffs and beverages - potraviny, krmivá a nápoje

 • FFCAT

  - vo Francúzsku, skratka pre Federation Francaise des Cooperatives Agricoles de collecte d´approvisionnement et de Transformation - Francúzska družstevná obilninárska organizácia

 • FFI

  - skratka pre family farm income - príjem rodinnej farmy

 • FFIF

  - skratka pre Finnish Forest Industries Federation - Fínska lesnícka federácia

 • FFMWS

  - skratka pre British Federation of Freshmeat Wholesalers - Britská federácia veľkoobchodníkov s čerstvým mäsom

 • FGF

  - Skratka učebného predmetu Farmakognózia a fytoterapia

 • FGN

  - Skratka učebného predmetu Farmakognózia

 • FHA

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 • FHH

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia a hygiena hlasu

 • FHK

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk a hospodárska korešpondencia

 • FHP

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

 • FHU

  - Skratka učebného predmetu Fyzika hrou

 • FI

  - Fínska republika, skrátený názov Fínsko. Skratka štátu.

 • FIA

  - Skratka učebného predmetu Finančná analýza

 • FIAB

  - skratka pre Federación Espanola de Industrias de la Alimentación y Bebidas - Španielska potravinárska organizácia

 • FIFG

  - skratka pre financial instruments for fisheries guidance - finančné nástroje pre rybárstvo

 • FIG

  - Skratka učebného predmetu Finančná gramotnosť

 • FIK

  - Skratka učebného predmetu Figurálne kreslenie

 • FIL

  - Skratka učebného predmetu Filozofia

 • FIM

  - Skratka učebného predmetu Finančný manažment

 • FIN

  - Fínska republika, skrátený názov Fínsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Financie

 • FIRS

  - vo Francúzsku, skratka pre Fonds d´intervention et de régulation du marché du sucre - Intervenčný a regulačný fond pre trh s cukrom

 • FIS

  - v USA, skratka pre USDA Farm income statistics - Štatistika poľnohospodárskych príjmov
  - Skratka učebného predmetu Finančné služby

 • FIT

  - Skratka učebného predmetu Filmová technika

 • FIVS

  - skratka pre Fédération internationale des vins et spiritueux - Medzinárodná federácia pre víno a liehoviny

 • FJ

  - Republika Fidžijských ostrovov, skrátený názov Fidži. Skratka štátu.

 • FJ2

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk

 • FJD

  - kód meny fidžijský dolár. Mena sa používa v krajine Fidži (Fidžijská republika)

 • FJG

  - Skratka učebného predmetu Francúzska gramatika

 • FJI

  - Republika Fidžijských ostrovov, skrátený názov Fidži. Skratka štátu.

 • FJK

  - Skratka učebného predmetu Komunikácia vo francúzskom jazyku

 • FJN

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk ako nepovinný predmet

 • FJO

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk v odbore

 • FJP

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk pre pokročilých

 • FJR

  - Skratka učebného predmetu Fonetika a javisková reč

 • FJZ

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk pre začiatočníkov

 • FK

  - Falklandské ostrovy, skrátený názov Falklandy. Skratka štátu.

 • FKC

  - Skratka učebného predmetu Fyzioterapia - klinické cvičenia

 • FKJ

  - Skratka učebného predmetu Francúzska kultúra a jazyk

 • FKN

  - Skratka učebného predmetu Francúzska konverzácia

 • FKP

  - kód meny falklandská libra. Mena sa používa v krajine Falklandy (Falklandské ostrovy)

 • FKZ

  - Skratka učebného predmetu Filozofia kresťanského života

 • FLA

  - Skratka učebného predmetu Floristika

 • FLAIR

  - skratka pre Specific Research and Technology Development Programme in the Field of Food Science and Technology - Špecifický program výskumu a technologického rozvoja v oblasti potravinárskej vedy a technológie v EÚ

 • FLB

  - Skratka učebného predmetu Florbal

 • FLK

  - Falklandské ostrovy, skrátený názov Falklandy. Skratka štátu.

 • FLM

  - Skratka učebného predmetu Film

 • FLO

  - Skratka učebného predmetu Filozofia a logika

 • FM

  - Mikronézske federatívne štáty, skrátený názov Mikronézia. Skratka štátu.

 • FMA

  - skratka pre UK Fertilisers Manufacturers Association - Britské združenie výrobcov priemyselných hnojív

 • FMC

  - Skratka učebného predmetu Filmová chémia

 • FMD

  - skratka pre foot and mouth disease - slintačka a krívačka

 • FMDP

  - skratka pre US Foreign Market Development Program - Americký program rozvoja zahraničných trhov

 • FMJ

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk ako materinský jazyk

 • FMT

  - Skratka učebného predmetu Finančná matematika

 • FNA

  - skratka pre Federation of Agricultural Trade - Združenie pre poľnohospodársky obchod
  - Skratka učebného predmetu Fotografia a názorná agitácia

 • FNAB

  - vo Francúzsku, skratka pre Féderation Nationale d´Agriculture Biologique - Národná federácia pre organické poľnohospodárstvo

 • FNEAP

  - skratka pre Fédération Nationale des Exploitants d´Abattoirs Prestataires - Francúzska národná federácia bitúnkov

 • FNI

  - Skratka učebného predmetu Finančná inteligencia

 • FNIL

  - skratka pre Fédération Nationale des Industries Laitiéres - Francúzska národná mliekárska federácia

 • FNL

  - skratka pre Five New Laender of Germany - päť nových nemeckých spolkových krajín

 • FNO

  - vo Francúzsku, skratka pre Syndicat National des Eleveurs Ovins Francais - Francúzske ovčiarske združenie

 • FNPL

  - skratka pre Fédération Nationale des Producteurs de Légumes - Francúzska národná federácia pestovateľov zeleniny

 • FNPPPT

  - skratka pre Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pommes de Terre - Francúzska národná federácia pestovateľov konzumných zemiakov

 • FNSAFER

  - skratka pre Fédération nationale des sociétés d´amenagament foncier et d´etablissement rural - Francúzska národná federácia spoločnosti pre hospodárenie s pôdou a rozvoj vidieka

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: f, hj, isf, , na��, npe, eco, rapã, vkp, stk, n, cap, tri����, ��vi, syd