Význam slova "polo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • polo prísl. čiastočne, napoly: p. sedieť, p. ležať

  pólo -a s.

  1. vodné p. loptová hra vo vode

  2. angl. loptová hra hraná na koňoch;

 • poloautomatický príd. čiastočne automatický, polosamočinný: p. stroj

 • poloblázon -zna m. duševne nie celkom normálny človek

 • poloblúk -a m. polovičné kruhovité zakrivenie: urobiť na korčuliach p.

 • poloboh -a mn. -ovia m. pejor. kto si veľa namýšľa o svojej moci, schopnosti, nadčlovek: myslí si, že je p.

 • polobrat -u m. polovičný obrat: urobiť pri cvičení p.

 • polodetský príd. ešte takmer detský, nedospelý: p. vek

 • polodivý príd. málo civilizovaný al. nie celkom skrotený: p-é kmene;
  p-á mačka

 • polodrahokam -u m. vzácny kameň menšej hodnoty ako drahokam

 • polofeudálny príd. kt. má (už, ešte) znaky feudalizmu: p. spôsob života

 • polofinále neskl. s. semifinále

 • pologuľa -e -gúľ/-í ž. polovica gule: geogr. východná, západná p.;
  astron. p. Mesiaca

 • poloha -y -lôh ž.

  1. umiestnenie v priestore, v prostredí: zvislá, vodorovná p.;
  zmeniť p-u

  2. miesto s istými prírodnými danosťami: vysokohorská p., slnečná p.;
  vo vyšších p-ách sneženie na miestach s vyššou nadmorskou výškou

  3. hud. časť celkového tónového rozsahu: začať spievať vo vysokej p-e;

 • polohlasne, polohlasno prísl.: pospevovať si p.

 • polohlasný príd. tichý, tlmený: p. hovor;

 • polohotový príd. ešte nedokončený, takmer hotový: p-á novostavba

 • polohovací príd. umožňujúci nastaviť potrebnú polohu: p-ie kreslo, p. prístroj

 • polohovo, polohove prísl.: p. vhodné miesto

 • polohový príd.: šport. p-á štafeta v kt. každý zo 4 členov pláva iným štýlom;

 • polointeligent -a m. pejor. povrchne vzdelaný človek

 • poloironický príd. trocha ironický, uštipačný: p-á poznámka;

  poloironicky prísl.

 • poloker -kra m. bot. rastlina, kt. má nadzemné časti drevnaté, ale výhonky bylinné, polokrík (napr. čučoriedka)

 • polokmeň -a m. ovoc. strom s výškou kmeňa do 150 cm;

 • polokmenný príd.: p-é odrody

 • polokolónia -ie ž. krajina čiastočne politicky, hospodársky závislá od inej krajiny;

 • polokoloniálny príd.

 • polokošeľa -e -šieľ ž. druh šport. košele

 • polokrík -a m. poloker

 • polokrvník -a mn. N a A -y m. potomok čistokrvného žrebca a nečistokrvnej kobyly

 • pololežiačky prísl. nie celkom ležiac: oddychovať p.

 • polom -u m. polámanie lesného porastu prír. živlami; takto poškodený lesný porast: snehový p.;

 • polomäkký príd. nie celkom mäkký: p-é cesto;

 • polomer -u m. geom. vzdialenosť bodu kružnice al. guľovej plochy od stredu, rádius

 • polomový príd.: p-á kalamita

 • polomŕtvy príd. expr. nevládny (od strachu, únavy ap.)

 • polonahý príd. nedostatočne oblečený: p-é dieťa

 • polonéza -y -néz ž. poľ. národný tanec v trojštvrťovom takte; hud. skladba v tomto rytme

 • polonista -u m. odborník v polonistike;

 • polonistický príd.

 • polonistika -y ž. vedný a študijný odbor zaoberajúci sa poľ. jazykom, literatúrou a históriou;

 • polonistka -y -tiek ž.;

 • polónium -ia D a L -iu s. chem. rádioaktívny prvok, zn. Po

 • polonový príd. ešte skoro nový, zánovný: p. oblek

 • polooblečený príd. nie celkom oblečený: bola ešte iba p-á

 • poloodkrytý príd. nie celkom zakrytý: spať p.

 • polooficiálny príd. nie celkom oficiálny, poloúradný: p-e správy

 • poloos, správ. polos

 • poloostrov, správ. polostrov

 • polootvorený príd. nie celkom otvorený, odchýlený: p-é okno

 • polopatistický príd.: p-é spracovanie námetu;

  polopatisticky prísl.

 • polopatizmus -mu m. publ. pejor. schematické, primitívne podanie (najmä v umení);

 • poloplný príd. nie celkom plný: p. pohár

 • poloposmešne prísl.

 • poloposmešný príd. čiastočne posmešný: p-á poznámka;

 • polopravda -y -rávd ž. neúplná pravda: výmysly a p-y

 • poloprázdny príd. spolovice al. skoro prázdny: p-a miestnosť

 • poloprodukt -u m. polovýrobok

 • poloprofesionál -a m. čiastočný profesionál;

 • poloprofesionálny príd.: p. umelecký súbor

 • polopúšť -e ž. územie, kt. má čiastočne ráz púšte;

 • polopúšťový príd.: p-á step

 • polorozpadnutý príd. čiastočne rozpadnutý: p. dom

 • polorozvitý príd. čiastočne rozvitý: p-á ruža

 • polos -i ž.

  1. geom. polovica osi: p. elipsy

  2. tech. os pre 1 koleso (najmä na automobile): pravá p.;
  výkyvná p.

 • polosamočinný príd. poloautomatický

 • polosediačky prísl. čiastočne sediac: oddychovať p.

 • polosen -sna m. polospánok: chodiť ako v p-e nevšímavo

 • pološeptom prísl. tlmeným hlasom, nie celkom nahlas: povedať niečo p.

 • pološero -a s. prechod medzi svetlom a tmou, prítmie: večerné p.

 • pološialený príd. duševne čiastočne vyšinutý: bol p. od bolesti

 • polosirota -y -rôt ž. dieťa, ktorému 1 z rodičov umrel

 • polosladký príd. trocha sladký, sladkastý: p-é šampanské

 • poloslepý príd. kt. má veľmi slabý zrak: p. starec

 • polospánok -nku m. stav medzi spánkom a bdením: ležať v p-u

 • polostrov -a m. výbežok pevniny obklopený morom: Pyrenejský p.

 • polosuchý príd. čiastočne suchý, nie celkom vyschnutý: p. náter

 • polosurový príd. nedovarený al. nedopečený: p-é mäso

 • polosvet -a m. prostredie (často zábavný podnik), v kt. sa sústreďujú morálne narušené osoby: veľkomestský p.

 • poloťažký príd.: šport. p-á hmotnosť 1 z hmotnostných kategórií v pästiarstve, zápasení a vzpieraní

 • polotekutý príd. čiastočne tekutý: p-á masa

 • polotieň -a m. čiastočný tieň: rastliny znášajúce p.

 • polotma -y ž. čiastočná tma, prítmie, šero: v p-e sa črtali vrchy;
  večerná p.

 • polotmavý príd. čiastočne tmavý al. čiastočne osvetlený: p-á chodba

 • polotovar -u m. čiastočne spracovaný, opracovaný tovar;
  obyč. mn. polotovary predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením ap. doma: mrazené p-y

 • polotučne prísl. k 2: vysádzať titulok p.

 • polotučný príd.

  1. p-é mlieko obsahujúce polovičné množstvo tuku

  2. typ. polotučné písmo druh tlačiarskeho písma;

 • polotuhý príd. čiastočne tuhý: p-é cesto

 • polotvar -u m. publ. pejor. nedostačujúco dotvorené dielo: básnický p.

 • polotvrdý príd. stredne tvrdý: p. syr

 • poloúradný príd. polooficiálny: p-á správa

 • polouvarený príd. napoly uvarený, nie celkom dovarený: p-é zemiaky

 • poľovačka -y -čiek ž. zmocňovanie sa zveri poľovaním: p. na zajace;

 • poľovať nedok. usilovať sa zmocniť lovnej zveri (najmä strelnou zbraňou), loviť: p. na diviaky;
  p-je už 10 rokov;

 • poloverejne prísl.

 • poloverejný príd. nie celkom verejný: p-é rokovanie;

 • polovica -e -víc, polovička -y -čiek ž.

  1. jedna z dvoch rovnakých častí celku: p. jablka;
  dve rovnaké p-e;
  pravá, ľavá p. tváre;
  väčšia, menšia p.

  2. stred. časť niečoho, prostriedok, stred: v p-i týždňa;
  ostať stáť v p-i, p-čke cesty i fraz. nedokončiť niečo

  3. žart. manželka: moja lepšia p.

 • polovičato, polovičate prísl.: p. niečo vybaviť;

 • polovičatosť -i ž.

 • polovičatý príd. neúplný, nedokonalý, povrchný: p-é riešenie;

 • polovičný príd.

  1. veľkosťou, obsahom, hodnotou ap. sa rovnajúci polovici: p. náklad, p-á cena, veľkosť

  2. čiastočný, neúplný: p. úspech

 • polovina -y -vín ž. mat. polovica

 • poľovka -y -viek ž. hovor. poľovačka

 • polovládny príd. zväčša sa prikláňajúci k oficiálnemu, vládnemu stanovisku: p-e noviny

 • polovlhký príd. trocha vlhký: p-á pôda, p-é podnebie

 • poľovníčka -y -čok ž.;

 • poľovnícky príd. i prísl.: p-a puška, trofej;

 • poľovníctvo -a s.: zákon o p-e, právo p-a

 • poľovník -a mn. -ci m. kto poľuje na divú zver;

 • poľovný príd. súvisiaci s poľovaním: p. lístok, p. pes, revír, p-á zbraň, zver

 • polovodič -a m. fyz. nedokonale vodivá látka použ. pri usmerňovaní a zosilňovaní elektr. prúdu;

 • polovodičový príd.: p. prvok, prístroj

 • polovojenský príd. čiastočne vojenský: p-á organizácia, p. krok

 • polový príd. hud. polovičný: p-á nota majúca polovinu hodnoty celej noty

  pólový1 príd.;

  pólový2 príd.;

 • polovýrobok -bku m. výrobok určený na ďalšie spracovanie

 • polovysoký príd. stredne vysoký: p. opätok, p-á postava;
  p-á prihrávka (vo futbale) vo výške pása

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: polo, šte, turnaj, oko, zaviez, synátor, zmetať, vyžla, vykašlať, driema, rýdzi, vpravo, odoln, indoeurópsky, sypať
Pravidlá slovenského pravopisu: jes, ujko, ryža, model, osičina, dom, čau, bratislava, dyha, slovensky, vyskakovať, sýtiť sa, zas, kava, najm
Nárečový slovník: popaďa, je, vev, dob, foga, barva, a a, pid, s ä, makortet, å ik, ä om, zabiť, cerpneã, barina
Lekársky slovník: anisometropia, crass, misce, s08, tapetum, f44, w00, b68, suf, ver, arci, strom, felle, et, corpus
Technický slovník: bm, ge, dpi, htm, sho, se, play, check, cospas, border, pl, surround, cordless, self test, ack
Ekonomický slovník: mpg, hfa, rph, lks, oe, vbo, swy, okf, pww, slg, jdf, vri, ldc, rise, minč
Slovník skratiek: štátne kontrolné číslo, j, iu, ad, inl, ukr, pow, tcs, ock, hzl, tmb, adc, zaw, zki, dz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV