Význam slova "dy" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • dych -u m.

  1. dýchanie, dýchnutie: mať (ne)pravidelný d., d. pacienta, zastaviť d.;
  druhý d. vyrovnanejšie dýchanie po prekonaní krízy pri dlhšom (šport.) výkone i fraz. nové sily

  2. vydychovaný vzduch; para: d-om si ohrievať ruky

  naberať d. získavať silu, oddychovať;
  do posledného d-u do smrti;
  (pozorovať) so zatajeným d-om napäto, sústredene;
  d. mu nestačí, dochádza mu d. nevládze;
  jedným d-om (povedať) naraz;
  (sotva) lapať d. byť zadychčaný;
  každým d-om (sa stavať za niečo) úplne;
  → vyrazilo mu to d.;

 • dýchací príd. použ. na dýchanie: d-ie cesty, d. prístroj;
  d-ie cvičenia

 • dýchať -a nedok.

  1. naberať vzduch do pľúc a vypúšťať ho;
  odb. prijímať kyslík;
  pravidelne, zhlboka d.;
  d. nosom;
  umelé d-nie;
  ryby d-jú žiabrami;
  stena má d. byť prístupná vzduchu

  2. vdychovať al. vydychovať: d. pachy;
  d. si do dlaní dúchať

  3. žiť, jestvovať: slobodne d.;
  už prestal d. umrel

  4. prejavovať sa navonok, pôsobiť niečím: dom d-l čistotou;
  žena d-a zdravím

  5. šíriť sa (význ. 2), sálať: d-a z neho vôľa žiť

  ledva, sotva d-a a) má veľa roboty b) je slabý;
  ani ned. byť celkom ticho;
  tenko d. mať sa zle;
  pýcha peklom d-a;

 • opak. dýchavať -a;

 • dýchavične prísl.;

 • dýchavičnosť -i ž.

 • dýchavičný príd. trpiaci záduchom; ťažko dýchajúci: d. starec;
  d. kôň;

 • dychčať -í -ia -chč/-i! nedok. prudko a rýchlo dýchať, fučať: d. od námahy, od rozčúlenia

 • dok. k 1, 2, 4, 5 dýchnuť -e -u -chol

  nepočuť ani d. je úplne ticho;
  ani ned-e pravdou stále klame

 • dychovka -y -viek ž. hovor. dychová hudba: bude hrať d.

 • dychový príd.: d-é cvičenia;
  d-é nástroje založené na kmitaní vzduchového stĺpca v trubici pôsobením dychu hráča

 • dychtiť -chť/-i! nedok. silno túžiť, veľmi chcieť, bažiť: d. po moci, za mocou, d. za vydajom;
  d-l vládnuť

 • dychtivo prísl.;

 • dychtivosť -i ž.

 • dychtivý príd. kt. dychtí po niečom; svedčiaci o tom: d. po poznaní;
  d-á mladosť nedočkavá;

 • dýčka -y -čok ž. zdrob.

 • dyha -y dýh ž. tenká (drevená) doštička použ. v stolárstve (na obkladanie nábytku): mahagónová d.;
  d. z plastickej látky;

 • dyhovať nedok. pokrývať dyhou: d. nábytok

 • dyhový príd.

 • dýka -y dýk ž. krátka bodná zbraň: použiť d-u;
  vraziť niekomu d-u do chrbta i fraz. a) spôsobiť bolesť b) zradiť;

 • dýkový príd.: d. tvar;

 • dym -u m. plyny a čiastočky popola ako výsledok horenia: tabakový d.;
  d. ide z komína

  expr. (ne)stojí (ani) za → fajku d-u;
  všetko je iba d. márnosť;

 • dymák -a m. pomôcka na prípravu a fúkanie dymu na včely

 • dymiť nedok. vypúšťať dym, kadiť, čadiť: továreň d-í;
  d. z fajky

  // dymiť sa neos. d-í sa vychádza dym: z komína sa d-í

 • dymovnica -e -níc ž. voj. obal s náplňou na tvorenie dymu

 • dymovod -u m. tech. potrubie na odvádzanie dymu;

 • dymovodný príd.

 • dymový príd.: d. zápach od dymu;
  d-á farba sivastá ako dym;
  d-á clona z dymu i fraz. úmyselné zahmlievanie skutočnosti

 • dyňa -e dýň ž.

  1. rastlina príbuzná tekvici rodiaca veľké guľaté plody s červenou sladkou dužinou, bot. d. červená Citrullus lanatus, melón (význ. 2)

  2. melón (význ. 1): žltá d.;

 • dynamickosť -i ž. dynamika

 • dynamický príd. k 1, 3 kt. zahŕňa, prejavuje silu, zmenu, pohyb, op. statický: d. faktor, jav, d-é vlastnosti;
  d. človek, pracovník pohotovo a správne reagujúci na aktuálne potreby;
  hud. d-é znamienko kt. naznačuje silu tónu;
  lingv. d. prízvuk kt. zdôrazňuje slabiku v slove zvýšením sily, op. melodický;

  dynamicky prísl.;

 • dynamika -y ž.

  1. zmena, pohyb, vývin niečoho, dynamickosť, op. statickosť: spoločenská d.;
  d. systému

  2. odbor mechaniky skúmajúci súvislosť medzi charakterom pohybu a jeho príčinou, t. j. silou: zákony d-y

  3. hud. odstupňovanie sily tónov;

 • dynamit -u m. výbušnina, ktorej základom je nitroglycerín: nálož d-u;

 • dynamitový príd.

 • dynamizmus -mu m. kniž. dynamika, dynamickosť: d. súčasnej epochy

 • dynamizovať nedok. napĺňať dynamikou, dynamizmom: d. vývin udalostí

 • dynamo -a -nám s. prístroj na výr. jednosmerného prúdu: d. na bicykli

 • dynastia -ie ž. panovnícky rod: d. Mojmírovcov;

 • dynastický príd.

 • dynka -y -niek ž. zdrob.

 • dyňovisko -a -vísk s. pole vysadené dyňami

 • dyňový príd.;

 • dystrofia -ie ž. lek. porucha vo výžive niekt. orgánov

 • dýza -y dýz ž. tech. zariadenie regulujúce prítok kvapaliny al. plynu: vstrekovacia d.;
  d. karburátora;

 • dyzentéria -ie ž. lek. infekčná črevná choroba, úplavica;

 • dyzenterický príd.

 • dýzový príd.

 • navždy, hovor. navždycky prísl. na všetok budúci čas, natrvalo, naveky: n. sa rozlúčiť

  odísť n. zomrieť;
  raz (a) n. definitívne

 • vždy, hovor. vždycky zám. vymedz. vyj. čas ako súhrn, za každých okolností, ustavične, stále: v. je dosť roboty, v. nebudeme mladí;
  vlak v. mešká zakaždým

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: oip, nemý, dhh, žal, szx, scar, ezk, zvt, ndi, mal, úpa, zdr, tsm, kn, ip
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV