Význam slova "on" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • on m. G, A jeho, neho, ho, -ňho, -ň D jemu, nemu, mu L ňom I ním mn. živ. oni neživ. ony G ich, nich D im, nim A živ. ich, nich neživ. ich, ne L nich I nimi, ona ž. G a D jej, nej A ju, ňu L nej I ňou mn. ony G ich, nich D im, nim A ich, ne L nich I nimi, ono1 s G, D, L, I ako m., A ho, -ň mn. ony G, D, L, I ako m., A ich, ne (dlhšie tvary jeho, jemu použ. pri dôraze, kratšie ho, mu bez dôrazu; tvary s iba po predl.: k nemu, za ňou ap.;
  po predl. zakončených samohláskou sú tvary -ňho, -ň, napr. doňho, zaň;
  tvary -ňho pre živ., tvary pre neživ., zried. pre živ.)

  I. zám. osob. 3. os.

  1. označ. osobu, zviera al. vec, kt. sa v dialógu nezúčastňujú, o kt. už bola reč al. kt. sú dostatočne určené situáciou: sľúbil som priateľovi pomoc, ale on odmietol;
  pozdravil susedku a dal sa s ňou do reči;
  jedno dieťa a veľmi sa oň bojí;
  šaty sa mu nepáčili, keď sa na ne bližšie pozrel;
  vrabce stíchli, keď som ich rozohnal

  2. iba oni hovor. zastaráv. označ. v nepriamej reči jednu tretiu osobu, ktorej v dialógu vykáme (plurál úcty): o. (mamička) povedali, že ...

  3. iba oni zastar. použ. na znak úcty namiesto 2. os. mn. (onikanie): starká, prosím ich, poradia mi niečo

  II. iba ono čast. hovor. nadväzuje na kontext al. situáciu: o. sa vyplatí starať sa o mladých

  A zámena on (neživ., zried. živ.), ono s predl. o

 • onačiť sa nedok. hovor. expr. zdráhať sa, okúňať sa, ostýchať sa: ochutnaj, čo sa o-š!

 • onak zám. ukaz. príslov. odkazuje na vzdialenejšiu vlastnosť deja, inak(šie), op. tak: raz je tak, raz o.;
  jeden hovorí tak, druhý o.

  tak či o. akokoľvek;
  ani tak, ani o. nijako

 • onakvo prísl.

 • onakvý hovor.

  I. zám. ukaz. onaký: také a o-é reči

  II. príd.

  1. kt. nie je celkom v poriadku, všelijaký, hocijaký: vec to bola o-á

  2. iba v 2. st. lepší, súcejší: hľadať o-šie dôvody;

 • onaký zám. ukaz. odkazuje na vzdialenú (pri porovnávaní ďalšiu) vlastnosť (obyč. v dvojici taký – o.): v takej alebo o-ej miere;
  raz chce také šaty, raz o-é

  ani taký, ani o. nijaký;
  taký či o. hocijaký

 • onánia -ie ž. onanovanie

 • onanovať nedok. ukájať pohlavný pud na sebe

 • ondatra -y -tier ž.

  1. hlodavec s lesklou sivohnedou srsťou žijúci vo vode, zool. Ondatra

  2. kožušina z neho, bizam;

 • ondatrí, ondatrový príd.: o-ia srsť;
  o-ová čiapka

 • ondiať, ondieť -ie -ejú nedok. niž. hovor. použ. sa namiesto iného slovesa (vo veľmi všeob. význ.): neondi (-ej) to! nekaz to! veď neondite, neondejte!

  // ondiať sa, ondieť sa: čo sa o-š? zdráhaš, hneváš ap.

 • ondulácia -ie ž. zvlnenie vlasov chem., mechanickými al. tepelnými prostriedkami: vodová, trvalá o.;

 • ondulačný príd.: o-é železo ondulovačka

 • ondulovačka -y -čiek ž. ondulovacie železo

 • ondulovať nedok. robiť onduláciu

 • onedlho prísl. o krátky čas, nezadlho, zakrátko, čoskoro: o. bude jar

 • onehdy zám. ukaz. príslov. hovor. nedávno, minule: o. som o tom počul;
  o. mi napísal

 • onemieť -ie -ejú dok.

  1. stať sa nemým: po úraze o-l

  2. stratiť (nakrátko) reč, z(a)mĺknuť, zatíchnuť: o. od strachu, o. prekvapením;

 • nedok. onemievať -a

 • onemocnieť -ie -ejú dok. zastaráv. ochorieť

 • onen, oná1, ono2 v m. a s. G oného/onoho D onému/onomu, v ž. G a D onej mn. oní, ž. a s. oné zám. ukaz.

  1. odkazuje na niečo časovo vzdialené al. už skôr spomínané (obyč. v dvojici ten – onen, tamten – onen): onen výsledok sa ukázal dobrým;
  v tom či onom prípade

  2. odkazuje na niečo všeobecne známe: takýto je teda onen povestný obraz

  to i ono všeličo;
  ten alebo onen ktokoľvek;
  na onom svete po smrti;
  onoho času, za oných čias kedysi (dávno)

 • oneskorene prísl.: o. kvitnúť;

 • oneskorenec -nca m. človek, kt. sa oneskoril: o-ov do hľadiska nepustili

 • oneskorenosť -i ž.

 • oneskorený príd. uskutočnený neskoro: o. vývin, o. príchod;

 • nedok. oneskorievať sa -a, oneskorovať sa

 • oneskoriť sa dok.

  1. prísť neskoro: o. sa o hodinu;
  radšej čakať, ako sa o.

  2. urobiť neskoro, omeškať sa: o. sa s plnením plánu

  3. ostať pozadu, zaostať, omeškať sa: o. sa vo vývine;
  o-enie o pol storočia;

 • onezdravieť -ie -ejú dok. ochorieť: veľmi o-l

 • oňho A zámena on (živ.) s predl. o;
  o neho

 • onikať nedok. používať zám. oni na označenie 2. os. v dialógu (v min. na znak úcty): rodičom o-l

 • onkológ -a mn. -ovia m. odborník v onkológii;

 • onkológia -ie ž. vedný odbor skúmajúci nádory;

 • onkologička -y -čiek ž.;

 • onkologický príd.

 • onomastický príd.

 • onomastika -y ž. lingv. vedný odbor skúmajúci vlastné mená;

 • onomatopoický príd.: o-é slová

 • onomatopoja -e -í -am -ach ž.

  1. lit., hud. zvukomaľba

  2. lingv. zvukomalebné slovo (napr. čľup);

 • ontológia -ie ž. filoz. veda o bytí;

 • ontologický príd.: o. prístup;

  ontologicky prísl.

 • onuca -e -núc ž. kus látky na omotanie nohy (v bagančiach, čižmách ap.); ovinovačka: mokré o-e;

 • oňuchať dok. ňuchaním zistiť, očuchať: mačka o-la jedlo;
  psy sa o-li;
  expr. (o človeku) ovoňať;

 • nedok. oňuchávať -a

 • onucka -y -ciek ž. zdrob.

 • oný, oná2, oné/onô zám. ukaz. hovor. nahrádza konkrétne pomenovanie, na kt. si hovoriaci nevie spomenúť al. kt. nechce vysloviť (zo spoloč. ap. dôvodov): podaj mi ten oný ... nôž;
  bol z toho celý ... onô ... vystrašený

 • ónyx -u m. polodrahokam s čiernymi al. hnedými pruhmi (odroda kremeňa);

 • ónyxový príd.: o. mramor

 • lorňon -u m. okuliare s rúčkou (v min. použ. ženami)

 • šampiňonáreň -rne ž. miestnosť, kde sa pestujú šampiňóny

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: soté, cjk, sln, bgvv, pekã ã, ari, baa, imf, rlk, kci, zaq, opn, ã ela, ľec, aj1
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV