Význam slova "koľko" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • koľko obyč. neskl., m. živ. i koľkí, m. neživ. ž. a s. koľké -ých zám. opyt. číslov.

  1. expr. i koľkože, koľkíže, koľkéže vyj. otázku zacielenú na počet al. kvantitu: k. je hodín? koľko, koľkože ich prišlo, k-í chýbali? do k., do k-ých rokov je zľava? k. ti to trvalo? ako dlho;
  k-á má byť tá medzera? aká veľká

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. snehu napad(a)lo! k-í sa nevrátili!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov., predmetovú a podmetovú (často súvzťažné k. -toľko, toľko – k.): k. krajov, toľko obyčajov;
  každý dostane (toľko), k. si zaslúži;
  spomína, s k-mi nádejami ta išiel

  4. expr. má význ. neurč. zám., hocikoľko: nedostane nič, čo by k. prosil

 • koľko-toľko koľkých-toľkých obyč. neskl. zám. neurč. má význ. malého množstva, niekoľko; trocha, mál(ičk)o: aspoň k. kláskov máme;
  keby ešte vládal, aspoň k.

 • koľkociferný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu cifier: k-é číslo

 • koľkodňový, koľkodenný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu dní: k-é mláďa;
  k-é školenie

 • koľkokoľvek koľkýchkoľvek obyč. neskl. zám. neurč. číslov. hoc(i)koľko: môžeš si požičať, k. budeš chcieť

 • koľkokrát, koľko ráz neskl. zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet (opakovaných) dejov: k. si bol vyvolaný?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. som ho prosil!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov. (často súvťažné toľkokrát, toľko ráz – k.): budem to opakovať toľko ráz, k. bude treba

 • koľkolitrový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu litrov: k-á chladnička

 • koľkonásobne zám. opyt. príslov.

 • koľkonásobný zám. opyt. číslov. vyj. otázku zacielenú na počet prípadov násobenia al. opakovania deja, javu, vlastnosti: k-é víťazstvo dosiahol? k-á ozvena sa ozvala?

 • koľkoposchodový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu poschodí: k. dom

 • koľkoraký zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet druhov: k-é spôsoby (úpravy) rozoznávame?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k-é farby (má príroda)!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu predmetovú, prívlastkovú: teraz vidí, k-é možnosti prepásol

 • koľkoročný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu rokov: k-é dieťa;
  k-é štúdium

 • kolkovaný príd. opatrený kolkom1, kolkami1: k-á žiadosť

 • kolkovať nedok. dávať kolok1, kolky1 na niečo: k. doklady

 • kolkový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV