Význam slova "ga" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 148 výsledkov (2 strán)

 • gá, gágá, gá-gá cit. napodobňuje gagot husí

 • gabardén -u m. vlnená al. bavlnená tkanina so šikmými vrúbikmi;

 • gabardénový príd.: g-é nohavice

 • gadžo -a mn. -ovia m. expr. neokrôchaný človek;

 • gadžovský príd.: g-é spôsoby;

  gadžovsky prísl.: správať sa g.

 • gáfor -fru L -i m. prchavá aromatická látka použ. najmä v lekárstve

  expr. stratiť sa, zmiznúť ako g. rýchle, nebadane;

 • gáfrový príd.: g-á masť

 • gag [geg] -u m. (angl.) komický nápad vo filme, divadle ap.

 • gágať -a nedok. (o husi) vydávať zvuk gá-gá

 • gágor -a L -e mn. -y m. pažerák, hltan hydiny;

  expr. preliať (majetok) dolu g-om prepiť

 • gagot -u m. gáganie, gagotanie: g. husí

 • gagotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. gágať;

 • gajdičky -čiek ž. pomn. zdrob. expr.

 • gajdoš -a m. kto hrá na gajdách;

 • gajdošský príd.: g-é piesne

 • gajdovať nedok. hrať na gajdách: gajdoš g-je;

 • gajdy gájd ž. pomn. ľud. hud. nástroj pozostávajúci z piskora a koženého mecha: hrať na g-ách

  expr.: šaty ako g. široké, rozťahané;
  spustiť g. začať plakať;

 • gala, zastaráv. i gála

  I. neskl. s. i -y ž. slávnostný oblek: obliecť sa do g., do g-y, byť v g.

  II. neskl. príd. slávnostný: g. predstavenie, program

 • galakoncert -u m. slávnostný koncert, gala koncert

 • galaktický príd.: g-á sústava

 • galamuta -y ž. expr. zmätok, trma-vrma

 • galamutiť nedok. expr. balamutiť

 • galantéria -ie ž.

  1. drobný ozdobný tovar (gombíky, stužky ap.): textilná, kožená g.

  2. obchod s takým tovarom;

 • galantérny príd.

 • galantne prísl.;

 • galantnosť -i ž.

 • galantný príd.

  1. zdvorilý a pozorný k ženám, gavaliersky, dvorný: g. muž

  2. kniž. ľúbostný: g-á poézia;

 • galaprogram -u m. slávnostný program, gala program

 • galaxia -ie ž. astron. sústava obrovského množstva hviezd;

 • galbavo prísl.;

 • galbavosť -i ž.

 • galbavý príd. expr. používajúci prevažne ľavú ruku;

 • galejež. pomn. v min. nútené veslovanie trestancov na lodiach;

 • galejnícky príd. i prísl.: g-a práca;
  g. žiť;

 • galejníctvo -a s. galejnícky život

 • galejník -a mn. -ci m. trestanec odsúdený na galeje;

 • galéria -ie ž.

  1. zbierka obrazov, sôch a i. umel. predmetov; budova, v kt. je taká zbierka, obrazáreň: Slovenská národná g.;

  2. najvyššie rady sedadiel v divadle ap.: sedieť na g-ii

  3. stĺpová chodba nad prízemím, ochodza;

 • galériový, galerijný príd.: g-é zbierky

 • galgan -a m.

  1. expr. lapaj, lagan (význ. 1)

  2. pejor. naničhodník, lotor;

 • galganský príd.;

 • galganstvo -a s.

 • galiba -y ž. expr. nepríjemnosť, mrzutosť, protiveň: stala sa mu g., mať g-u s niekým, niečím, je s ním g., dostať sa do g-y

 • galimatiáš -u m. hovor. pejor. motanica, zlátanina, zmätok, chaos: mať v hlave g.

 • galop -u m. cval: g. koní;

 • galopovať nedok. cválať (na koni);

 • galoša -e obyč. mn. ž. gumová obuv použ. na topánky, prezuvky

 • galuska -y -siek ž. špeciálna pneumatika na pretekársky bicykel

 • galvanický príd.: elektrotech. g. článok zariadenie, v kt. sa chem. energia mení na elektr.;
  tech. g-é pokovovanie galvanizácia

 • galvanizácia -ie ž. tech. elektrolytické pokovovanie

 • gama -y ž. i neskl. s. názov hlásky a písmena g v gréc. abecede (γ); znak 3. miesta v poradí: fyz. lúče g., γ;
  g., γ lúče

 • gamaglobulín -u m. biol., lek. časť krvných bielkovín použ. i ako liečivo

 • gamaša -e ž.

  1. obyč. mn. v min. chránidlá proti zime na členky, priehlavok al. i lýtka: na topánkach sa nosili g-e

  2. gamaše pomn. pletené dlhé priliehavé nohavice

 • gamba -y gámb ž. pejor. pera, v mn. ústa: spodná g.;
  oduť, otrčiť g-y i fraz. byť nespokojný, hnevať sa

  kto sa → hanbí, má prázdne g-y

 • gambáč -a m. pejor. človek s hrubými perami;

 • gambaňa -e ž.

 • gambatý príd. pejor. majúci hrubé pery

 • gambit -u m. šach. otvorenie hry výhodným obetovaním pešiaka

 • gambler [i ge-] -a m. (angl.) ktochorobne rád hrá hazardné hry (na hracích automatoch)

 • gang -u m. (organizovaná) zločinecká banda

 • gangster -tra/-tera m.

  1. člen gangu

  2. pejor. zločinec, bandita;

 • gangsterský príd.: g-á organizácia;
  g-é metódy;

 • gangsterstvo -a s.

  1. iba jedn. k 1, 2

  2. gangsterský čin

 • gániť -i nedok. pejor. zazerať, mračiť sa: g-ia na seba

 • gánivý príd. pejor. gániaci, zamračený: g. pohľad

 • gánok -nku m. zastar. chodba

 • garancia -ie ž. kniž. al. hovor. záruka

  dať g-iu na niečo garantovať;

 • garančný príd.: g-á lehota

 • garant -a m. admin. ručiteľ: g-om stavby je ...;

 • garantka -y -tiek ž.

 • garantovať nedok. i dok. kniž. al. hovor. (za)ručiť, zaručovať sa, zaručiť sa: príde, to ti g-m!

 • garáž -e ž. uzavretý priestor na úschovu motor. vozidla: poschodová g., dať auto do g-e;

 • garazda -y ž. hovor. expr. výtržnosť, vystrájanie, hurhaj

  robiť g-u vystrájať

 • garážmajster -tra m. správca ver. al. podnikových garáží

 • garážovať nedok.

  1. mať motor. vozidlo v garáži: g-né auto

  2. (o motor. vozidle) byť v garáži: auto g-je v prenajatej garáži

 • garážový príd.

 • garbiar -a m. odborník na spracúvanie surových koží; samostatný živnostník;

 • garbiareň -rne ž. dielňa, továreň na spracúvanie surových koží;

 • garbiarenský príd.: g-é zariadenie

 • garbiarsky príd.: g. priemysel;
  g-e remeslo;

 • garbiarstvo -a s. garbiarsky odbor

 • garda -y gárd ž.

  1. zbor ozbrojených dobrovoľníkov na podporu nejakého polit. hnutia ap.: národná g.;
  červené g-y

  2. vybraný voj. oddiel; osobná stráž význ. osobnosti: kráľovská, pápežská g.

  3. hovor. skupina rovesníkov spojená spoločnými záujmami: mladá spisovateľská g.;
  stará g.;

 • garde neskl. s.

  1. hovor. osoba sprevádzajúca dievča do spoločnosti (obyč. na zábavu): mať, robiť niekomu g.

  2. šach. ohrozenie kráľovnej; výstraha pred tým: dať, ohlásiť g.

  3. publ. hľadisko pri posudzovaní niečoho, zorný uhol: aj dnes je to tak, iba v opačnom g.

 • gardedáma -y -dám ž. hovor. zastaráv. žena robiaca niekomu garde (význ. 1)

 • garderóba -y -rób ž. hovor. zastaráv.

  1. šatňa: divadelná g.

  2. zásoba šatstva, šatník: zmodernizovať si g-u

 • garderobier -a m.

  1. kto má na starosti divadelné kostýmy

  2. hovor. zastaráv. šatniar;

 • garderobierka -y -rok ž.

 • gardista -u m. člen gardy: červení g-i;
  kráľovskí g-i;

 • gardistický príd.

 • gardový príd. k 1, 2: g. pluk

 • garmond -u m. typ. väčší typ písma (asi 3,76 mm);

 • garmondový príd.

 • garnírovať [-n-] nedok. i dok. hovor. ozdobovať, ozdobiť, obkladať, obložiť: g-né mäso

 • garnitúra [-n-] -y -túr ž.

  1. súprava: pletená g. (napr. čiapka a rukavice);
  vlaková g.

  2. skupina osôb, ktorú spája nejaká činnosť, zostava: prvá, druhá g. (hráčov, hercov)

 • garniža [-n-] -e ž. zariadenie, na kt. sa upevňujú záclony

 • garsoniéra [-rzoňie-/-rson-] -y -niér ž. zastaráv. garsónka

 • garsónka [-rz-/-rs-] -y -nok ž. samostatná obytná miestnosť s príslušenstvom

 • gašpar -a m. pejor. šašo: robiť zo seba g-a;

 • gašparko -a mn. -ovia m. zdrob.

  1. ku gašpar

  2. komická postava v bábkovom divadle

 • gaštan -a m.

  1. listnatý košatý strom s ostnatými plodmi obsahujúcimi veľké semená: divý g., bot. pagaštan konský;
  jedlý g., bot. Castanea sativa

  2. hnedé lesklé semeno týchto stromov: zber g-ov;
  pečené g-y

  3. kôň gaštanovej farby

  ťahať, vyberať za niekoho (horúce) g-y z ohňa vybavovať cudzie nepríjemné záležitosti;

 • gaštanovohnedý príd. majúci farbu gaštanov (význ. 2): g-é vlasy

 • gaštanový príd. k 1, 2: g-á aleja;
  g-é pyré;
  g-á farba červenohnedá ako semeno gaštana;
  g-é vlasy červenohnedé

 • gastarbeiter [-baj-] -a m. subšt. robotník v zahraničí (najmä v NSR) pracujúci obyč. za nižšiu mzdu

 • gastronóm -a mn. -i/-ovia m.

  1. odborník v gastronómii

  2. kniž. labužník, gurmán;

  gastronóm -u m. neživ. obchod s potrav. špecialitami;

 • gastronómia -ie ž. kuch. umenie; súhrn vedomostí o ňom;

 • gastronomický príd.

 • gatež. pomn.

  1. hovor. muž. spodky

  2. široké nohavice ľud. oblečenia

  3. hovor. nohavice (význ. 1): natiahnuť si texaskové g.

  4. iba jedn. gaťa -e ž. časť gatí zakrývajúca 1 nohu;

 • gatky -tiek ž. pomn. zdrob. expr.

 • gaťový príd.: g. strih;

 • gauč -a m. pohovka s operadlami; diván: rozkladací g.

 • gaudžať, gavdžaťnedok. expr. vydávať nariekavé zvuky; plakať, skučať; pišťať: deti, husi g-ia

 • gauner -a m. hovor. pejor. ničomník, lotor, podliak;

 • gaunerský príd.: g. čin;

 • gaunerstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. ku gauner

  2. podlý čin, ničomné správanie

 • gavalec -lca m. slang. tvrdá voj. al. väzenská posteľ

 • gavalier -a m.

  1. muž ušľachtilých vlastností, rytier: správať sa ako g.

  2. dvorný muž; spoločník ženy do spoločnosti: mať g-a na zábave;
  dievča má g-a obdivovateľa; milého

  3. štedrý človek, kt. (v pohostinstve) obyč. platí za iných: byť g-om, robiť g-a

  hrať (sa na) g-a byť neprimerane štedrý;

 • gavalierskosť -i ž.;

 • gavaliersky príd. i prísl.: g-e gesto, g. dar;
  g. sa správať;

 • gavalierstvo -a s.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â, asã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, med, gw, nkv, vfy, cã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â, cãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, dho, sar, c, opaã æ ã ã æ ã ã æ ã, toä, smeã, moh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV