Význam slova "ga" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 148 výsledkov (2 strán)

 • gá, gágá, gá-gá cit. napodobňuje gagot husí

 • gabardén -u m. vlnená al. bavlnená tkanina so šikmými vrúbikmi;

 • gabardénový príd.: g-é nohavice

 • gadžo -a mn. -ovia m. expr. neokrôchaný človek;

 • gadžovský príd.: g-é spôsoby;

  gadžovsky prísl.: správať sa g.

 • gáfor -fru L -i m. prchavá aromatická látka použ. najmä v lekárstve

  expr. stratiť sa, zmiznúť ako g. rýchle, nebadane;

 • gáfrový príd.: g-á masť

 • gag [geg] -u m. (angl.) komický nápad vo filme, divadle ap.

 • gágať -a nedok. (o husi) vydávať zvuk gá-gá

 • gágor -a L -e mn. -y m. pažerák, hltan hydiny;

  expr. preliať (majetok) dolu g-om prepiť

 • gagot -u m. gáganie, gagotanie: g. husí

 • gagotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. gágať;

 • gajdičky -čiek ž. pomn. zdrob. expr.

 • gajdoš -a m. kto hrá na gajdách;

 • gajdošský príd.: g-é piesne

 • gajdovať nedok. hrať na gajdách: gajdoš g-je;

 • gajdy gájd ž. pomn. ľud. hud. nástroj pozostávajúci z piskora a koženého mecha: hrať na g-ách

  expr.: šaty ako g. široké, rozťahané;
  spustiť g. začať plakať;

 • gala, zastaráv. i gála

  I. neskl. s. i -y ž. slávnostný oblek: obliecť sa do g., do g-y, byť v g.

  II. neskl. príd. slávnostný: g. predstavenie, program

 • galakoncert -u m. slávnostný koncert, gala koncert

 • galaktický príd.: g-á sústava

 • galamuta -y ž. expr. zmätok, trma-vrma

 • galamutiť nedok. expr. balamutiť

 • galantéria -ie ž.

  1. drobný ozdobný tovar (gombíky, stužky ap.): textilná, kožená g.

  2. obchod s takým tovarom;

 • galantérny príd.

 • galantne prísl.;

 • galantnosť -i ž.

 • galantný príd.

  1. zdvorilý a pozorný k ženám, gavaliersky, dvorný: g. muž

  2. kniž. ľúbostný: g-á poézia;

 • galaprogram -u m. slávnostný program, gala program

 • galaxia -ie ž. astron. sústava obrovského množstva hviezd;

 • galbavo prísl.;

 • galbavosť -i ž.

 • galbavý príd. expr. používajúci prevažne ľavú ruku;

 • galejež. pomn. v min. nútené veslovanie trestancov na lodiach;

 • galejnícky príd. i prísl.: g-a práca;
  g. žiť;

 • galejníctvo -a s. galejnícky život

 • galejník -a mn. -ci m. trestanec odsúdený na galeje;

 • galéria -ie ž.

  1. zbierka obrazov, sôch a i. umel. predmetov; budova, v kt. je taká zbierka, obrazáreň: Slovenská národná g.;

  2. najvyššie rady sedadiel v divadle ap.: sedieť na g-ii

  3. stĺpová chodba nad prízemím, ochodza;

 • galériový, galerijný príd.: g-é zbierky

 • galgan -a m.

  1. expr. lapaj, lagan (význ. 1)

  2. pejor. naničhodník, lotor;

 • galganský príd.;

 • galganstvo -a s.

 • galiba -y ž. expr. nepríjemnosť, mrzutosť, protiveň: stala sa mu g., mať g-u s niekým, niečím, je s ním g., dostať sa do g-y

 • galimatiáš -u m. hovor. pejor. motanica, zlátanina, zmätok, chaos: mať v hlave g.

 • galop -u m. cval: g. koní;

 • galopovať nedok. cválať (na koni);

 • galoša -e obyč. mn. ž. gumová obuv použ. na topánky, prezuvky

 • galuska -y -siek ž. špeciálna pneumatika na pretekársky bicykel

 • galvanický príd.: elektrotech. g. článok zariadenie, v kt. sa chem. energia mení na elektr.;
  tech. g-é pokovovanie galvanizácia

 • galvanizácia -ie ž. tech. elektrolytické pokovovanie

 • gama -y ž. i neskl. s. názov hlásky a písmena g v gréc. abecede (γ); znak 3. miesta v poradí: fyz. lúče g., γ;
  g., γ lúče

 • gamaglobulín -u m. biol., lek. časť krvných bielkovín použ. i ako liečivo

 • gamaša -e ž.

  1. obyč. mn. v min. chránidlá proti zime na členky, priehlavok al. i lýtka: na topánkach sa nosili g-e

  2. gamaše pomn. pletené dlhé priliehavé nohavice

 • gamba -y gámb ž. pejor. pera, v mn. ústa: spodná g.;
  oduť, otrčiť g-y i fraz. byť nespokojný, hnevať sa

  kto sa → hanbí, má prázdne g-y

 • gambáč -a m. pejor. človek s hrubými perami;

 • gambaňa -e ž.

 • gambatý príd. pejor. majúci hrubé pery

 • gambit -u m. šach. otvorenie hry výhodným obetovaním pešiaka

 • gambler [i ge-] -a m. (angl.) ktochorobne rád hrá hazardné hry (na hracích automatoch)

 • gang -u m. (organizovaná) zločinecká banda

 • gangster -tra/-tera m.

  1. člen gangu

  2. pejor. zločinec, bandita;

 • gangsterský príd.: g-á organizácia;
  g-é metódy;

 • gangsterstvo -a s.

  1. iba jedn. k 1, 2

  2. gangsterský čin

 • gániť -i nedok. pejor. zazerať, mračiť sa: g-ia na seba

 • gánivý príd. pejor. gániaci, zamračený: g. pohľad

 • gánok -nku m. zastar. chodba

 • garancia -ie ž. kniž. al. hovor. záruka

  dať g-iu na niečo garantovať;

 • garančný príd.: g-á lehota

 • garant -a m. admin. ručiteľ: g-om stavby je ...;

 • garantka -y -tiek ž.

 • garantovať nedok. i dok. kniž. al. hovor. (za)ručiť, zaručovať sa, zaručiť sa: príde, to ti g-m!

 • garáž -e ž. uzavretý priestor na úschovu motor. vozidla: poschodová g., dať auto do g-e;

 • garazda -y ž. hovor. expr. výtržnosť, vystrájanie, hurhaj

  robiť g-u vystrájať

 • garážmajster -tra m. správca ver. al. podnikových garáží

 • garážovať nedok.

  1. mať motor. vozidlo v garáži: g-né auto

  2. (o motor. vozidle) byť v garáži: auto g-je v prenajatej garáži

 • garážový príd.

 • garbiar -a m. odborník na spracúvanie surových koží; samostatný živnostník;

 • garbiareň -rne ž. dielňa, továreň na spracúvanie surových koží;

 • garbiarenský príd.: g-é zariadenie

 • garbiarsky príd.: g. priemysel;
  g-e remeslo;

 • garbiarstvo -a s. garbiarsky odbor

 • garda -y gárd ž.

  1. zbor ozbrojených dobrovoľníkov na podporu nejakého polit. hnutia ap.: národná g.;
  červené g-y

  2. vybraný voj. oddiel; osobná stráž význ. osobnosti: kráľovská, pápežská g.

  3. hovor. skupina rovesníkov spojená spoločnými záujmami: mladá spisovateľská g.;
  stará g.;

 • garde neskl. s.

  1. hovor. osoba sprevádzajúca dievča do spoločnosti (obyč. na zábavu): mať, robiť niekomu g.

  2. šach. ohrozenie kráľovnej; výstraha pred tým: dať, ohlásiť g.

  3. publ. hľadisko pri posudzovaní niečoho, zorný uhol: aj dnes je to tak, iba v opačnom g.

 • gardedáma -y -dám ž. hovor. zastaráv. žena robiaca niekomu garde (význ. 1)

 • garderóba -y -rób ž. hovor. zastaráv.

  1. šatňa: divadelná g.

  2. zásoba šatstva, šatník: zmodernizovať si g-u

 • garderobier -a m.

  1. kto má na starosti divadelné kostýmy

  2. hovor. zastaráv. šatniar;

 • garderobierka -y -rok ž.

 • gardista -u m. člen gardy: červení g-i;
  kráľovskí g-i;

 • gardistický príd.

 • gardový príd. k 1, 2: g. pluk

 • garmond -u m. typ. väčší typ písma (asi 3,76 mm);

 • garmondový príd.

 • garnírovať [-n-] nedok. i dok. hovor. ozdobovať, ozdobiť, obkladať, obložiť: g-né mäso

 • garnitúra [-n-] -y -túr ž.

  1. súprava: pletená g. (napr. čiapka a rukavice);
  vlaková g.

  2. skupina osôb, ktorú spája nejaká činnosť, zostava: prvá, druhá g. (hráčov, hercov)

 • garniža [-n-] -e ž. zariadenie, na kt. sa upevňujú záclony

 • garsoniéra [-rzoňie-/-rson-] -y -niér ž. zastaráv. garsónka

 • garsónka [-rz-/-rs-] -y -nok ž. samostatná obytná miestnosť s príslušenstvom

 • gašpar -a m. pejor. šašo: robiť zo seba g-a;

 • gašparko -a mn. -ovia m. zdrob.

  1. ku gašpar

  2. komická postava v bábkovom divadle

 • gaštan -a m.

  1. listnatý košatý strom s ostnatými plodmi obsahujúcimi veľké semená: divý g., bot. pagaštan konský;
  jedlý g., bot. Castanea sativa

  2. hnedé lesklé semeno týchto stromov: zber g-ov;
  pečené g-y

  3. kôň gaštanovej farby

  ťahať, vyberať za niekoho (horúce) g-y z ohňa vybavovať cudzie nepríjemné záležitosti;

 • gaštanovohnedý príd. majúci farbu gaštanov (význ. 2): g-é vlasy

 • gaštanový príd. k 1, 2: g-á aleja;
  g-é pyré;
  g-á farba červenohnedá ako semeno gaštana;
  g-é vlasy červenohnedé

 • gastarbeiter [-baj-] -a m. subšt. robotník v zahraničí (najmä v NSR) pracujúci obyč. za nižšiu mzdu

 • gastronóm -a mn. -i/-ovia m.

  1. odborník v gastronómii

  2. kniž. labužník, gurmán;

  gastronóm -u m. neživ. obchod s potrav. špecialitami;

 • gastronómia -ie ž. kuch. umenie; súhrn vedomostí o ňom;

 • gastronomický príd.

 • gatež. pomn.

  1. hovor. muž. spodky

  2. široké nohavice ľud. oblečenia

  3. hovor. nohavice (význ. 1): natiahnuť si texaskové g.

  4. iba jedn. gaťa -e ž. časť gatí zakrývajúca 1 nohu;

 • gatky -tiek ž. pomn. zdrob. expr.

 • gaťový príd.: g. strih;

 • gauč -a m. pohovka s operadlami; diván: rozkladací g.

 • gaudžať, gavdžaťnedok. expr. vydávať nariekavé zvuky; plakať, skučať; pišťať: deti, husi g-ia

 • gauner -a m. hovor. pejor. ničomník, lotor, podliak;

 • gaunerský príd.: g. čin;

 • gaunerstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. ku gauner

  2. podlý čin, ničomné správanie

 • gavalec -lca m. slang. tvrdá voj. al. väzenská posteľ

 • gavalier -a m.

  1. muž ušľachtilých vlastností, rytier: správať sa ako g.

  2. dvorný muž; spoločník ženy do spoločnosti: mať g-a na zábave;
  dievča má g-a obdivovateľa; milého

  3. štedrý človek, kt. (v pohostinstve) obyč. platí za iných: byť g-om, robiť g-a

  hrať (sa na) g-a byť neprimerane štedrý;

 • gavalierskosť -i ž.;

 • gavaliersky príd. i prísl.: g-e gesto, g. dar;
  g. sa správať;

 • gavalierstvo -a s.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: če, test, kã å, a s, zážť, , id, dll, paľ, ip, bã b, by, t, vã æ ã ã æ ã, color
Ekonomický slovník: tzh, tsc, vpu, che, plr, fã æ ã â â ã â šã â, asoab, óda, uipp, anc, bj, kmz, upa, jch, toč
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV