Hľadaný výraz "n" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 228 výsledkov (2 strán)

 • N1J

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk 1

 • NA

  - Namíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.

 • NAB

  - Skratka učebného predmetu Náboženstvo

 • NAC

  - skratka pre nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts) - koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
  - Skratka učebného predmetu Náčuvy

 • NAD

  - kód meny namíbijský dolár. Mena sa používa v krajine Namíbia (Namíbijská republika)

 • NAH

  - Skratka učebného predmetu Národné hospodárstvo

 • NAK

  - skratka pre Nederlandse Algemene Keuringsdienst - Holandská inšpekčná služba pre osivá
  - Skratka učebného predmetu Náuka o kovoch

 • NAM

  - Namíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Náuka o materiáloch

 • NAMIB

  - skratka pre National Association of British and Irish Millers - Národné združenie britských a írskych mlynárov

 • NAN

  - Skratka učebného predmetu Náuka o nápojoch

 • NAP

  - Skratka učebného predmetu Náuka o programovaní

 • NAR

  - Skratka učebného predmetu Národopis

 • NAS

  - Skratka učebného predmetu Náuka o spoločnosti

 • NASS

  - v USA, skratka pre National Agricultural Statistics Service - Národný poľnohospodársky štatistický úrad

 • NAU

  - Skratka učebného predmetu Náučná literatúra

 • NAV

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie

 • NAWG

  - v USA, skratka pre National Association of Wheat Growers - Národné združenie pestovateľov pšenice

 • NAY

  - Skratka učebného predmetu Náuka o výrobkoch

 • NAZ

  - Skratka učebného predmetu Náuka o požívatinách

 • NBE

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - evanjelická

 • NBG

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - gréckokatolícka

 • NBI

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - rímskokatolícka

 • NBK

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - katolícka

 • NBM

  - Skratka učebného predmetu Nebeská mechanika

 • NBP

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova - pravoslávna

 • NBR

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie brúsenia a rytia

 • NBS

  - Skratka učebného predmetu Nepovinné bloky špecializácie

 • NBV

  - Skratka učebného predmetu Náboženská výchova

 • NC

  - Zamorské teritórium Novej Kaledónie a závislých území, skrátený názov Nová Kaledónia. Skratka štátu.

 • NCA

  - v USA, skratka pre National Cattlements` Association - Národné združenie chovateľov dobytka

 • NCBA

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Cattle Breeders Association - Národné združenie chovateľov dobytka

 • NCC

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Consumer Council - Národná rada spotrebiteľov

 • NCFI

  - skratka pre non-cereal feed ingredient - zložky krmív neobsahujúce obilniny

 • NCGA

  - skratka pre National Corn Growers Association - Národné združenie pestovateľov kukurice

 • NCJ

  - Skratka učebného predmetu Nepovinný cudzí jazyk

 • NCL

  - Zamorské teritórium Novej Kaledónie a závislých území, skrátený názov Nová Kaledónia. Skratka štátu.

 • NCR

  - Skratka učebného predmetu Náuka o cudzineckom ruchu

 • NCV

  - Skratka učebného predmetu Náčuvy - spev

 • NDB

  - v USA, skratka pre National Dairy Board - Národný úrad pre mlieko

 • NDD

  - Skratka učebného predmetu Nekonvenčné druhy dopravy

 • NDI

  - Skratka učebného predmetu Náuka o divadle

 • NDP

  - Skratka učebného predmetu Náuka o prírodnom prostredí

 • NE

  - Nigerská republika, skrátený názov Niger. Skratka štátu.

 • NE2

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk 2

 • NEFYTO

  - skratka pre Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie - Holandské združenie výrobcov prostriedkov na ochranu rastlín

 • NEH

  - Skratka učebného predmetu Nemčina hravo

 • NEJ

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk

 • NEL

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk a literatúra

 • NEM

  - Skratka učebného predmetu Nemčina

 • NEN

  - Skratka učebného predmetu Náuka o elektrických nástrojoch

 • NEO

  - Skratka učebného predmetu Neurologické ošetrovateľstvo

 • NEP

  - Skratka učebného predmetu Nepovinné predmety

 • NER

  - Nigerská republika, skrátený názov Niger. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Nemecká korešpondencia

 • NERC

  - skratka pre National Environment Reserach Council - Národná rada pre výskum životného prostredia

 • NES

  - Skratka učebného predmetu Nerastné suroviny

 • NESC

  - v Írsku, skratka pre National Economic and Social Council - Národná hospodárska a sociálna rada

 • NET

  - Skratka učebného predmetu Netkané textílie

 • NETT

  - skratka pre Network for Environmental Technology Transfer - Sieť pre transfer environmentálnych technológií

 • NEU

  - Skratka učebného predmetu Neurológia

 • NEV

  - Skratka učebného predmetu Nepovinné vyučovanie

 • NEZ

  - Skratka učebného predmetu Netradičné spôsoby zlievačskej výroby

 • NF

  - Teritórium ostrova Norfolk, skrátený názov Norfolk. Skratka štátu.

 • NFDM

  - skratka pre non-fat dry milk - odtučnené sušené mlieko

 • NFFO

  - skratka pre non-fossil fuel obligation - obligácia na nefosílne palivá

 • NFGA

  - v USA, skratka pre National Grain and Feed Trade Association - Národné združenie pre obchod s obilím a krmivami

 • NFK

  - Teritórium ostrova Norfolk, skrátený názov Norfolk. Skratka štátu.

 • NFU

  - skratka pre non-food use - nepotravinárske účely
  - skratka pre National Farmers Union of England and Wales - Národný zväz farmárov Anglicka a Welsu

 • NG

  - Nigérijská federatívna republika, skrátený názov Nigéria. Skratka štátu.

 • NGA

  - Nigérijská federatívna republika, skrátený názov Nigéria. Skratka štátu.

 • NGN

  - kód meny naira. Mena sa používa v krajine Nigéria (Nigérijská federatívna republika)

 • NGO

  - skratka pre non-governmental organization - mimovládna organizácia

 • NGQ

  - skratka pre national guaranted quality - národne zaručená kvalita

 • NHF

  - Skratka učebného predmetu Náuka o hudobných formách

 • NHO

  - Skratka učebného predmetu Náčuvy v predmete hlavného odboru

 • NHTC

  - skratka pre non-hormone treated cattle - hormonálne neošetrený dobytok

 • NI

  - Nikaragujská republika, skrátený názov Nikaragua. Skratka štátu.

 • NIC

  - Nikaragujská republika, skrátený názov Nikaragua. Skratka štátu.

 • NICs

  - skratka pre newly industrialized countries - novoindustrializované krajiny

 • NIESR

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Institute for Economic and Social Research - Národný ústav pre hospodársky a sociálny výskum

 • NIMEA

  - skratka pre Northern Irish Meat Exporters Association - Severoírske združenie exportérov mäsa

 • NIMMB

  - skratka pre Northern Ireland Milk Marketing Board - Severoírsky výbor pre marketing mlieka

 • NIO

  - kód meny cordoba. Mena sa používa v krajine Nikaragua (Nikaragujská republika)

 • NISA

  - skratka pre net income stabilisation account - účet stabilizácie čistého príjmu

 • NIU

  - Samosprávne zámorské teritórium ostrova Niue, skrátený názov Niue. Skratka štátu.

 • NJ1

  - Skratka učebného predmetu Cudzí jazyk (1. nepovinný)

 • NJ2

  - Skratka učebného predmetu Cudzí jazyk (2. nepovinný)

 • NJ3

  - Skratka učebného predmetu Cudzí jazyk (3. nepovinný)

 • NJD

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ

 • NJG

  - Skratka učebného predmetu Nemecká gramatika

 • NJH

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk a hospodárska korešpondencia

 • NJJ

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ

 • NJK

  - Skratka učebného predmetu Komunikácia v nemeckom jazyku

 • NJO

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk v odbore

 • NJP

  - Skratka učebného predmetu Nemčina v praxi

 • NJQ

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk pre pokročilých

 • NJR

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk pre 3. -9. roč. ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

 • NJX

  - Skratka učebného predmetu Nemčina v obchodnej praxi

 • NJZ

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk pre začiatočníkov

 • NKD

  - Skratka učebného predmetu Nákladná doprava

 • NKH

  - Skratka učebného predmetu Nekontaktné hodiny

 • NKK

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie a konštrukčné kreslenie

 • NKO

  - Skratka učebného predmetu Navrhovanie a konštrukcia obalov

 • NKP

  - Skratka učebného predmetu Nákladná preprava

 • NKV

  - Skratka učebného predmetu Nemecká konverzácia

 • NKZ

  - Skratka učebného predmetu Náuka o koži

 • NL

  - Holandské kráľovstvo, skrátený názov Holandsko. Skratka štátu.

 • NLD

  - Holandské kráľovstvo, skrátený názov Holandsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Náuka o ľudovej hudbe

 • NLE

  - Skratka učebného predmetu Náuka o lesnom prostredí

 • NLK

  - Skratka učebného predmetu Národopis a praktikum ľudovej kultúry

 • NLP

  - Skratka učebného predmetu Neelektrické lekárske prístroje

 • NLS

  - Skratka učebného predmetu Náuka o lese

 • NMJ

  - Skratka učebného predmetu Nemecký jazyk ako materinský jazyk

 • NMK

  - Skratka učebného predmetu Nástroje - mechanik opravár

 • NML

  - Skratka učebného predmetu Náuka o materiáli

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: symantec, wan, bw, z, ega, host, hour, ????r, usenet, žada, whole, kódovanie, be, tw, ef
Ekonomický slovník: n, mar, ist, rpv, nimea, fíf, šarý, čah, mva, pasã ã, , tvaš, pve, soľ, naň