Hľadaný výraz "t" v Technickom slovníku

Nájdených 102 výsledkov (1 strana)

 • T1

  - diaľkové počítačové siete s prenosovou rýchlosťou 1,5 Mbps

 • T3

  - chrbticové počítačové siete s prenosovou až rýchlosťou 45 Mbps

 • Tab Tabulator

  - Posun kurzoru na ďalšiu pozíciu bežne po 8 znakoch.

 • Table

  - Výraz, ktorý sa vyskytuje v názve príkazov ,alebo menu a znamená Tabuľka.

 • TACS

  - z angl. Total Access Communications System - plne prístupný komunikačný systém

 • tag

  - príznak; označenie príkazov v jazyku HTML

 • tagret

  - cieľ, terč; objekt na ktorý odkazujeme

 • talk

  - rozhovor, prebiehajúca komunikácia

 • tape

  - páska

 • TAPI TSAPI

  - Štandard Microsoftu a Intelu spájajúci telefónne služby do počítača. Počítač môže ovládať telefón, nadviazať spojenie, prenášať a indentifikovať hovor.

 • Target

  - cieľ

 • Task

  - Úloha. Požiadavka na výpočtové zariadenie, aby vykonalo určitú úlohu, činnosť pri spracovaní dát.
  - úloha

 • TB

  - v IT terminológii z angl. terabyte

 • TCO

  - Total Cost of Ownership Celkové náklady spojené s vlastnením ale zároveň aj s prevádzkovaním nadobudnutého IT produktu, služby alebo technológie. Zahŕňa všetky priame a nepriame náklady počas ich ‘života‘, tj. nadobúdacie náklady, personálne náklady, servis prípadne ďaľšie.

 • TCO92

  - norma pre dovolené vyžarovanie monitorov

 • TCO95

  - norma obsahuje aj parametre pre úsporu energie, parametre klávesnice, blikanie obrazovky

 • TCP

  - Protokol zabezpečujúci spoľahlivé spojenie a prenos medzi dvomi internetovými aplikáciami. V prípade stratených a poškodených paketov zabezpečuje ich retransmisiu.

 • TCP/IP

  - Základný komunikačný protokol pre komunikáciu medzi počítačmi a aplikáciami po internete. Pozostáva z viacerých protokolov. TCP protokol riadi ako a kedy IP protokol posiela a prijíma pakety.

 • TDAB

  - z angl. Terrestrial Digital Audio Broadcasting - pozemský digitálny rozhlas

 • TDD

  - z angl. Time Division Duplex - časovo delený duplex

 • telco

  - telephone company telekomunikačná spoločnosť

 • Telnet

  - Program, ktorý umožňuje pripojenie k počítaču zo systémom Unix. Po pripojení môže uživateľ zadávať textové príkazy, komunikovať a prenášať dáta. Systém je veľmi jednoduchý zato však primitívny v textovom režime a skôr určený profesionálom.

 • temp

  - označenie pre pracovný uväzok na dobu určitú prevzaté z angličtiny, temporary - dočasný
  - Dočasný adresár, súbor potrebný pri práci a nahradzujúci operačnú pamäť. Koncovka súboru býva .tmp adresár je väčšinou temp. V oblasti Internetu sa adresár nazýva Temporary Internet files.
  - dočasný

 • Template

  - Dopredu pripravená predloha, návrh pre urýchlenie práce.

 • Temporary

  - Dočasný adresár, súbor potrebný pri práci a nahradzujúci operačnú pamäť. Koncovka súboru býva .tmp adresár je väčšinou temp. V oblasti Internetu sa adresár nazýva Temporary Internet files.
  - dočasný

 • termination

  - ukončenie

 • TETRA

  - z angl. Trans European Trunked Radio - transeurópska zväzková rádiová sieť

 • TETRAPOL

  - skratka pre digitálnu technológiu PMR (Professional Mobile Radio - profesionálna pohyblivá rádiová služba

 • textbook

  - cvičebnica, čítanka

 • Textúra

  - Spôsob úpravy povrchu počítacom vytvoreného telesa, ktoré slúži na vyjadrenie realného telesa. Textúry sa používajú pomocou špeciálnych grafických programov a existujú vo veľmi veľkom množstve.

 • Texture

  - Textúra. Spôsob úpravy povrchu počítacom vytvoreného telesa, ktoré slúži na vyjadrenie realného telesa. Textúry sa používajú pomocou špeciálnych grafických programov a existujú vo veľmi veľkom množstve.

 • TFT

  - Thin Film Transistor; aktívny displej

 • TFTS

  - z angl. Terrestrial Flight Telecommunications System - pozemský letecký telekomunikačný systém poskytujúci verejné telekomunikačné služby pre cestujúcich lietadiel

 • Tgz

  - Rozšírenie súboru, ktorý vznikol archiváciou viac suborov, alebo adresarov pomocou programu Tar.

 • Thesaurus

  - Slovník významovo príbuzných slov.

 • thick

  - hrubý, nepriehľadný

 • thread

  - niť, vlákno, súvislosť, prúd inštrukcií

 • thumbnail

  - zmenšeniny obrázkov používané v prehľadoch

 • tier 1-3 support

  - podpora 1-3 úrovne

 • TIF

  - formát súborov s bodovou grafikou

 • TIF TIFF

  - Koncovka/Prípona grafického formátu.

 • TIFF

  - formát súborov s bodovou grafikou

 • tile

  - dlaždice, umiestniť vodorovne i zvislo vedľa seba

 • Time bomb

  - Zámerne vytvorená časť programového kódu, ktorá spôsobí nefunkčnosť programu po uplynutí doby, pripadne iných parametrov.

 • timeout

  - prekročenie časového limitu

 • timestamp

  - označenie aktuálnym časom

 • tint

  - odtieň farby, nádych

 • title

  - hlavička, záhlavie

 • TLPR

  - z angl. Tank Level Probing Radar - Radar na zjisťovanie úrovne hladiny v nádrži

 • Toggle

  - Softwarový, hardwarový prepínač medzi dvoma stavmi. Napr. ikonka v menu, položka v menu.

 • Toggle key

  - Klávesa, ktorá prepína medzi dvoma stavmi hardwarového, alebo softwarového prepínača.

 • Token ring

  - Siet s poverením. V tomto type sieti sú počítače zapojene v kruhu. V sieti koluje špeciálna sekvencia bitov ,ktorej sa hovory Token –poverenie. Ak chce počítač vyslať správu zachytí toto poverenie a prilepí na neho správu a vráti ho spať do siete.

 • tool

  - nástroj, pomôcka

 • Toolbars

  - Tlačítka a grafické menu v programoch.

 • toolkit

  - súprava náradia

 • topic

  - téma

 • topológia siete

  - spôsob zapojenia počítačov do siete a ich rozmiestnenie

 • total

  - spolu, súčet

 • Touch

  - dotyk

 • touch pad

  - ovládacia plôška namiesto myši používaná pri notebookoch

 • touch screen

  - dotyková obrazovka

 • tower

  - veža, tvar skrinky PC

 • TQM

  - Total Quality Management V kontexte predaja a poskytovania služieb, je to proces manažovania kvality predaja a poskytovania služieb s cieľom naplniť požiadavky a očakávania zákazníka.

 • trace

  - stopovať

 • Track

  - Slovensky Stopa - dáta sa na disk zapisujú v sústredných kružniciach nazývaných stopy.

 • track ball

  - ovládacia gulička, zariadenie ktoré nahrádza myš

 • tractor

  - mechanizmus podávajúci papier

 • trafic

  - premávka, doprava, dopravný ruch

 • Tranparency

  - tranparentnosť

 • Transient

  - Dočasne uložený program v pamäti, slúžiaci na vykonanie vopred určenej činnosti. Po vykonaní tejto činnosti sa sám vymaže z pamäti.

 • translator

  - prekladač

 • transmision

  - prenos, vysielanie

 • transmitter

  - vysielač

 • Transparent

  - Výraz označuje činnosť, ktorá priebeha v pozadí a nemá vplyv na aktuálne prebiehajúce činnosti . V grafike sa vyraz používa v súvislosti s priesvitným pozadím obrázku. Priesvitne pozadie kopíruje podklad obrázku. Používa sa hlavne pri grafickom formáte G

 • trash

  - odpad, odpadky; vymazané maily sú pred úplným vymazaním v zložke trash

 • Tray

  - Podávač tlačiarne.

 • tree architecture

  - stromová štruktúra, označenie pre princíp uloženia súborov v adresároch

 • trial version

  - skušobná verzia

 • trim

  - orezať, upraviť

 • trójsky kôň

  - druh vírusu; umožňuje vzdialený prístup do napadnutého počítača, alebo zverejní (rozpošle) informácie, na základe ktorých je to možné

 • trouble

  - chyba, problém

 • TRUE

  - správny, skutočný

 • true color

  - pravé farby, zobrazenie s použitím 16,7 milióna farebných odtieňov

 • TS

  - z angl. Terminal Station - koncová stanica

 • TSR program

  - Terminate and Stay Resident; rezidentný program; program, ktorý je po ukončení stále v pamäti a je možné ho kedykoľvek aktivovať

 • tube

  - elektrónka, obrazovka, trubica

 • turn on/off

  - zapnúť, vypnúť

 • TV

  - skratka pre televíziu, televízne vysielanie a prístroje

 • TWAIN

  - štandard pre pripojenie skenerov a digitálnych kamier a komunikáciu medzi programami

 • TweakUI

  - Súbor pomocných programov určený pre systém Windows 95 .

 • Twist

  - skrut

 • twisted pair

  - krútená dvojlinka; typ vodiča, ktorý sa používa pri sieťach

 • Twisting

  - krútenie

 • TXT

  - Koncovka/Prípona textového súboru.

 • type

  - písmo, druh, písať na stoji

 • Typescript

  - Druh písma prevzatý z písacích strojov. Má fixnú šírku a dĺžku medzier medzi písmenami. Najviac ho vystihuje znaková sada Courier.

 • DVB-T

  - z angl. Digital Video Broadcasting - Terrestrial - pozemské digitálne televízne vysielanie

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sil, ofi, tcl, mm, ffb, itc, pjb, bos, jsp, íd, odz, oka, onidol, atã ã, strá