Význam slova "cl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • cl zn. centiliter

 • článkonožce -ov A -e m. mn. zool. kmeň nižších živočíchov s článkovanými nohami, Arthropoda

 • článkovaný príd.

  1. členený na články: č-é telo, steblo

  2. fon. artikulovaný: č-á reč

 • článok -nku m.

  1. súčasť celku, časť, diel: č. reťaze ohnivo;
  č-y prstov;
  steblo sa skladá z č-ov;
  základný č. nášho hospodárstva

  2. oddiel dôležitého textu: č. stanov, zákona, zmluvy

  3. podstatná časť náb. učenia: č. viery

  4. kratší pís. lit. útvar s polit., odb., umel. a i. tematikou: úvodný, redakčný č.

  5. predmet spotrebnej povahy al. určený na obchod, výmenu: spotrebné, priemyselné, potravinové č-y

  6. fyz. zdroj elektr. napätia vyvolaného chem. al. elektromagnetickými procesmi: elektrický, galvanický č., suchý č.

 • čľap cit. napodobňuje zvuk, kt. vzniká nárazom vody, pri spadnutí niečoho do vody, blata ap.

 • čľapatý príd. expr. ploský, sploštený: č. nos, klobúk

 • čľapkanica, čliapkanica -e -níc ž. riedke rozmoknuté blato al. mokrý sneh (s dažďom): jesenné č-e;
  sneh sa zmenil na č-u na kašu

 • čľapkanina, čliapkanina -y -nín ž. čľapkanica

 • čľapkať -á, čliapkať -a nedok.

  1. špliechať, čľapotať, špľachotať: zo striech č-á dážď, č-nie vody, vesiel, vo fľaši č-á mlieko

  2. po troche sa vylievať, vyšplechovať: voda č-á z vedra

  3. polievať vodou, máčať: č. si hruď vodou

  // čľapkať sa, čliapkať sa plahočiť sa, pľačkať sa: č. sa vo vode, kačky sa č-jú v mláke

 • čľapnúť -e -ú -pol dok.

  1. s čľapotom dopadnúť: kameň č-l do vody, veslo č-lo o hladinu

  2. streknúť, šplechnúť: vlna mu č-la do tváre

  3. trochu naliať, črpnúť: č. do misky polievky

  4. prudko udrieť, plesnúť: č. si do dlaní, po stehnách

 • čľapot -u m. čľapkanie, čľapotanie, šplechot: č. vody, vĺn, dažďa

 • čľapotať -ce/-tá -cú/-tajú -cúc/-tajúc nedok. expr.

  1. špliechať, čľapkať: vonku č-l dážď, č-nie vĺn

  2. spôsobovať zvuk pri narážaní na vodu: veslá č-cú

  // čľapotať sa plahočiť sa, pľačkať sa: dieťa sa č-e vo vani

 • člen -a mn. -ovia m. živ. príslušník istej organizácie, spolku, spoločenstva: č. družstva, rodiny;
  č. politickej strany, č. výboru, č. opery SND;

  člen -a mn. -y m. neživ.

  1. článok (význ. 1): č. radu, spájací č.;
  lingv. vetný č. najmenšia jednotka gram. stavby vety: hlavný, závislý č., holý, rozvitý č.

  2. lingv. (v niekt. jazykoch) osobitný slovný druh na vyjadrenie určitosti al. neurčitosti podst. mena

 • členiť nedok. rozdeľovať na časti: č. celok, územné č-enie mesta, rytmické č-enie verša

  // členiť sa: kniha sa č-í na tri kapitoly

 • členitosť -i ž.: č. územia, zemského povrchu;
  nárečová č.

 • členitý príd. rozčlenený na časti, články; rozvetvený: č-á výroba, č. terén, č-é pobrežie;

 • členka -y -niek ž.;

 • členkový príd.: č. kĺb

 • členok -nka m. vystupujúca kosť v kĺbe nad chodidlom: vytknúť si č., výron č-a, šaty po č-y, brodiť sa v blate po č-y

  expr.: nesiaha mu ani po č-y nevyrovná sa mu;
  zodrať si nohy po č-y;

 • členské s. povinný peňaž. príspevok člena spolku, organizácie

 • členský príd.: č-á schôdzka, č. príspevok, č. štát OSN;

 • členstvo -a s.

  1. príslušnosť do organizácie, spolku: kandidát na č. v Európskej únii;
  zrušiť č.

  2. hromad. členovia;

 • čliapať -e -u nedok. expr.

  1. vyšplechovať, vystrekovať: voda č-e do brehov;
  riedka hlina č-la pod nohami

  2. špliechať: č. si vodu na prsia

  3. šliapať do niečoho riedkeho: č. do blata

  // čliapať sa plahočiť sa, čliapkať sa: č. sa vo vode, v jarku sa č-u husi

 • clivieť sa -ie nedok. neos. so smútkom túžiť, cnieť sa: c-ie sa mu za rodinou

 • clivo prísl. i vetná prísl.: c. znieť;
  je mu c. za rodinou;

 • clivosť -i ž.

 • clivota -y -vôt ž. clivosť, melanchólia: obchádza ju c.

 • clivý príd. smutný a túžobný, melancholický: c-á pieseň, nálada;

 • čln -a m. menšia loď, loďka: motorový, rybársky, záchranný č.;

 • člnkovať sa nedok. voziť sa na člne, člnku: č. sa na jazere

 • člnkový príd.

 • člnok -nka m.

  1. zdrob. k čln

  2. čln

  3. puzdro v tvare loďky, v kt. sa pohybuje cievka: tkáčsky č.;

 • člnový príd.;

 • clo -a ciel s. poplatok za istý tovar prevážaný cez hranice: vývozné, dovozné c., ochranné c., platiť c.;

 • clona -y clôn ž.

  1. mechanizmus na zamedzenie prístupu niečoho (napr. svetla): c. fotografického aparátu

  2. vec, ktorá niečo zacláňa, kryje: výhľadu prekáža c. dymu;
  voj. delostrelecká c. sústredená paľba kryjúca isté miesto;

 • cloniť nedok. zakrývať pred svetlom, tieniť, zacláňať: c. si tvár pred slnkom

 • clonka -y -niek ž. zdrob.

 • clonový príd.;

 • človečenský príd. kniž. ľudský: č-á povinnosť

 • človečenstvo -a s.

  1. hromad. ľudstvo: história č-a

  2. kniž. ľudské vlastnosti, ľudskosť: pravé č.;

 • človečí príd. expr. ľudský (často v rozprávkach): č. hlas, č-ia krv;
  č. osud

 • človečina -y ž.

  1. pach ľudského tela (najmä v rozprávkach): č. smrdí, zaňuchať č-u

  2. expr. ľudské vlastnosti, slabosti ap.

 • človek -a D a L -ovi/-u V človeče mn. ľudia m.

  1. najvyvinutejšia bytosť majúca duš. a telesnú zložku, schopná myslieť, hovoriť a pracovať: pracujúci č., čestný č., výchova č-a, vedy o č-u;
  č. od pera spisovateľ;
  zasahovanie č-a do prírody ľudí;
  Syn č-a Kristus

  2. muž. osoba, chlap: mladý, starší č., č. statnej postavy

  3. D a L iba -u bližšie neurčená osoba, niekto, ktokoľvek: č. nikdy nevie, č-u sa veriť nechce;
  č. by sa zbláznil každý v takej situácii

  4. č-če hovor. expr. v oslovení, zvolaní ap.: č-če, čo to robíš? daj(te) mi pokoj, č-če!

  žiť ako č. dôstojne;
  ozval sa v ňom č. prejavili sa u neho ľudské city;
  to je náš č. zmýšľa rovnako ako my;
  expr. hriešny č. úbohý ľudský tvor;
  šaty robia č-a;
  vtáka poznáš po perí, č-a po reči;
  chudobný č. hotová opica;

 • človieča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s. zdrob. expr. človiečik

 • človiečik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

  1. človek drobnej postavy

  2. malé dieťa: príchod malého č-a na svet

  nikde (nevidno) ani č-a nik nie je nablízku

 • čľup, čľups cit. napodobňuje zvuk špliechajúcej vody, keď do nej niečo spadne: č., skočil do vody

 • čľupkať nedok.

  1. čľapkať (význ. 1): voda č-á

  2. (s čľapotom) padať do vody: kvapky vody č-li do jazera

  3. plahočiť sa (s čľapotom) vo vode: č. si nohy, č. nohami vo vode

 • čľupnúť -e -ú -pol dok. čľapnúť (význ. 1): č. do kaluže, lopata č-la do malty

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: c2, pns, kat, avc, amcham, kz, dzf, prv�� �� ��, enp, ktl, bwmb, imn, ã ã ice, vhr, jep
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV