Synonymický slovník – vyhľadajte vhodné synonymá

Čo sú synonymá?
Synonymá sú slová, ktoré majú rozdielny tvar, ale rovnaký alebo podobný význam. Podľa stupňa podobnosti významu rozlišujeme absolútne a čiastočné synonymá, okrem toho sa môžeme stretnúť so synonymami lexikálnymi a kontextovými. Synonymum ku konkrétnemu slovu nájdeme v Synonymickom slovníku.