Význam slova "aký" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 4 výsledkov (1 strana)

 • aký zám. opyt.

  1. expr. i akýže vyj. otázku vzťahujúcu sa na vlastnosť, kvalitu al. ich stupeň: aké je to ovocie? aká hlboká je voda?

  2.citový ukaz. význ. (vo zvolacích vetách): aká hrôza! aká náhoda! aké strachy! netreba sa báť

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu prívlastkovú, prísudkovú, predmetovú, príslovkovú (často súvzťažné a. – taký, taký – a.): taký plat, a. si zaslúži;
  a. človek, taká reč;
  nevie, a. bude výsledok

  4. má význ. neurč. zám., nejaký: vezmi dosku, kde aká bude

  5. i akýže v rečníckych otázkach má vymedzovací význ.: a. by to malo zmysel nijaký

 • aký-taký zám. neurč. nejaký, akýsi: mám ešte akú-takú nádej

 • akýkoľvek akéhokoľvek zám. neurč. hocijaký; každý: prijal by akúkoľvek prácu;
  márna bola akákoľvek námaha;
  šaty bez akejkoľvek ozdoby úplne bez ozdoby;
  a. bol výsledok, nikdy nebol spokojný

 • akýsi zám. neurč.

  1. vyj. zvýraznenú neurčitosť vlastnosti al. kvality; nejaký, voľajaký: a. neznámy človek; prišli ta akísi ľudia; je a. mrzutý

  2. hovor. (za podst., obyč. v nadávkach) zosilňuje záporné hodnotenie, kadejaký, ledajaký, naničhodný: čudák a., pobehaj a., potvora akási

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV