Význam slova "malo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • malo prísl.: pôsobiť m.;

  málo menej

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. malé množstvo, nízky počet, rozsah ap., trocha, op. veľa, mnoho: m. peňazí, ľudí, času

  za m. peňazí m. muziky za malú odmenu nemožno žiadať veľa práce

  II. prísl. vyj. okolnosť malej miery, malého rozsahu ap., op. veľa, mnoho: m. hovoriť, m. chodiť medzi ľudí;
  o m. hrubší;
  m. rozvinutý, m. známy;
  ani najmenej sa nebáť vôbec;
  tým menej vôbec nie

  III. málo -a s. malé množstvo niečoho; malý majetok: jeden z m-a;
  podeliť sa, uspokojiť sa s m-om;
  z m-a urobiť veľa

 • máločo -čoho zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (vecí), sotvačo: iba málo (vecí): m. si pamätať, m-čím sa odlišovať, m. mladší

 • malodušne prísl.;

 • malodušnosť -i ž.

 • malodušný príd. majúci obavy, bojazlivý: m. človek, slaboch;

 • malokalibrovka -y -viek ž. ľahká malokalibrová guľovnica

 • malokalibrový príd. majúci malý kaliber: m-á guľovnica, hlaveň

 • málokde zám. neurč. príslov. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (miest), iba na niekt. miestach, zriedkakde: m. na svete, m. sa vyskytovať

 • málokedy zám. neurč. príslov. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (času), iba niekedy, zriedkakedy, zriedkavo: m. je doma

 • málokrvne prísl.;

 • málokrvnosť -i ž. anémia: trpieť na m.

 • málokrvný príd. majúci málo červených krviniek al. krvného farbiva, anemický: m-é deti;

 • málokto -koho zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (ľudí), malý počet (ľudí), zriedkakto: s m-kým sa priatelil

 • máloktorý zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (vecí, ľudí), iba niektorý, zriedkaktorý: m-á kniha tak zaujme, m-í súhlasili s návrhmi

 • maloletý práv.

  I. príd. kt. nedosiahol vek dospelosti (18 r.), neplnoletý, op. plnoletý: m. páchateľ

  II. maloletý m. maloleté dieťa: platiť na m-ých

 • malomeštiačka -y -čok ž.;

 • malomeštiacky príd. i prísl.: m-e spôsoby, m-a výchova;
  m. sa správať;

 • malomeštiactvo -a s.

  1. hromad. malomeštiaci

  2. malomeštiacke názory a spôsoby

 • malomeštiak -a mn. -ci m. človek s plytkým životným cieľom, s obmedzeným rozhľadom ap., filister, meštiak (význ. 2);

 • malomesto -a s. mesto s bezvýznamným spoloč. a kult. životom;

 • malomestský príd.: m-é prostredie;

  malomestsky prísl.

 • malomocenstvo -a s. (sub)tropická infekčná choroba spôsobujúca rozpad tkaniva, lepra

 • malomocný

  I. príd. postihnutý malomocenstvom: m-í ľudia

  II. malomocný m. malomocný človek: plač m-ých

 • malomyseľne prísl.;

 • malomyseľnosť -i ž.

 • malomyseľný príd. kniž. nemajúci duš. silu, skľúčený;

 • maloobchod -u m. predaj priamemu spotrebiteľovi: družstevný m.;

 • maloobchodnícky príd.

 • maloobchodník -a mn. -ci m. obchodník predávajúci priamo spotrebiteľom, op. veľkoobchodník;

 • maloobchodný príd.: m-á cena, sieť, m-á činnosť

 • maloodberateľ -a mn. -ia m. kto niečo od(o)berá v malom množstve;

 • maloodberateľka -y -liek ž.;

 • maloodberateľský príd.: m-á sieť

 • malopredajca -u mn. -ovia m. predajca v malom: kúpiť zeleninu od m-u

 • malorážka, správ. malokalibrovka

 • maloroľníčka -y -čok ž.;

 • maloroľnícky príd.;

 • maloroľníctvo -a s. maloroľníci

 • maloroľník -a mn. -ci m. roľník s malou výmerou pôdy;

 • malosériový príd. vyrábaný, uskutočňovaný v malých sériách: m. tovar, m-á výroba

 • malospotrebiteľ -a mn. -ia m. kto nakupuje al. spotrebúva tovar v malom;

 • malospotrebiteľka -y -liek ž.;

 • malospotrebiteľský príd.: m-á cena

 • malosť -i ž.: pocit m-i

  II. malý m. hovor. (malý) chlapec;

 • málotriedka -y -dok ž. škol. škola majúca malý počet tried, v kt. sú spojené viaceré ročníky, málotriedna škola

 • málotriedny príd. škol. majúci málo tried: m-a škola

 • maľovanka -y -niek obyč. mn. ž. tlačové obrázky a kresby, kt. sa dopĺňajú farbami

 • maľovaný príd. ozdobený maľovaním: m. tanier, m-á truhlica

  zaobchádzať s niekým ako s m-ým vajcom, vajíčkom opatrne

 • maľovať nedok.

  1. zobrazovať farbami: m. portrét;
  m. olejovými farbami

  2. farbami ozdobovať al. upravovať: m. vajíčka, m. si pery, oči;
  dievča sa m-je;
  m. byt, zábradlie natierať

  3. expr. krasopisne písať: m. literu za literou

  4. kniž. živo podávať, zobrazovať, opisovať: m. budúcnosť čiernymi farbami

  m. čerta na stenu privolávať nešťastie, pripomínať zlé;
  expr. m., ukazovať → straky na kole;
  m. (veci) naružovo prikrášľovať;

 • maloverne prísl.;

 • malovernosť -i ž.

 • maloverný príd. kt. má malú vieru, neveriaci;

 • maľovka -y -viek ž. maľba stien: čerstvá m., zotrieť zo steny m-u

 • málovravne prísl.;

 • málovravnosť -i ž.

 • málovravný príd.

  1. kt. málo al. nerád hovorí

  2. skúpy na údaje: m-á reč;

 • malovýroba -y ž. výr. v malom, op. veľkovýroba: poľnohospodárska m.

 • malovýrobca -u mn. -ovia m. výrobca v malom

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: vyučujúci, jednotlivý, teori, sťa, padať, riz, dic, reu, fir, nefalšovanosť, javisko, explicitný, culy, vĺn, výzva
Pravidlá slovenského pravopisu: príslušenstvo, x, zdôvodňovať, myska, cti, xylofon, obidva, cec, alfa, ra, povedz, minulos, plynulo, veža, kuša
Krížovkársky slovník: dyshormonóza, hl, obru��, ker, pav, nar, glu, oh r, myxóm, hara, amur, inka, lice, glia, ko c
Ekonomický slovník: dvb, ktb, ope, kmb, eza, tnu, rvt, psn, zdl, hbt, zpm, cat, kjn, kzn, evh
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV