Význam slova "vych" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • nedok. vychádzať -a, vychodiť2

 • vychádzka -y -dzok ž. chôdza, cesta konaná s cieľom osviežiť sa, navštíviť blízke miesta ap.: v-y po okolí, ísť na v-u, robiť v-y (na bicykli);
  hovor. dostať v-u možnosť vzdialiť sa (z kasárne, liečebne ap.);

 • vychádzkový príd.: v. oblek;
  v-á trasa

 • nedok. vychládať -a

 • vychladiť dok. (dôkladne) ochladiť (význ. 1): v. potraviny;

 • vychladnúť -e -ú -dol dok. (celkom) ochladnúť (význ. 1): nechať čaj v., jedzte, v-e vám (obed), v-tá pec;
  neos. v izbe v-lo;

 • nedok. vychládzať -a

  // vychladiť sa: pivo sa už v-lo;

 • nedok. vychládzať sa

 • vychlípať -e -u dok. expr. chlípaním zjesť: chytro v. polievku

 • vychlípiť sa, správ. (o viečku) vyduť sa, (o pučiacom lístí ap.) vytlačiť sa

 • vychmatnúť -e -ú -tol dok. expr. vychytiť (význ. 1), vytrhnúť, vydrapiť, vyšklbnúť: v. peniaze z ruky

 • východ -u m.

  1. miesto, kade sa vychádza, op. vchod: núdzový v., v. z domu, z nástupiska

  2. vyjdenie (význ. 1), vychádzanie (ľudí), op. vchod: v. zakázaný, (zabezpečiť) hromadný v.

  3. vyjdenie (význ. 3), vychádzanie (nebeských telies), op. západ: v. slnka, mesiaca

  4. svet. strana v smere vychádzajúceho slnka, op. západ: terasa obrátená na v.;
  (smerom) na v. od mesta východne

  5. vých. časť územia, krajiny ap., op. západ: na samom v-e republiky, v. Európy

  6. Východ krajiny ležiace vo vých. oblasti zemegule (t. j. časť Európy a oblasť Ázie); vých. krajiny: Blízky, Stredný, Ďaleký v. krajiny juhozáp., stred. a vých. Ázie;

 • východisko -a -dísk s.

  1. miesto, z kt. sa vychádza: v. cezpoľného behu

  2. základ, hľadisko ap., z kt. sa vychádza: spoľahlivé, správne v.;
  lingv. v. vety časť, kt. obsahuje prvok známy z kontextu, zo situácie, op. jadro

  3. spôsob riešenia istej situácie, problému: v. z núdze, nájsť v., niet iného v-a ako sa odsťahovať;

 • východiskový príd. k 1, 2: v. bod, v-é postavenie, v. podklad, projekt, v-é stanovisko;
  v-á stanica východová

 • vychodiť1 dok.

  1. chodením vyznačiť: v. chodník;

  2. chodením opotrebovať: v. topánky, v-ené opätky

  3. dokončiť, skončiť, absolvovať: v. školu, kurz

  4. chodením (za niečím) získať: v. si povolenie

 • východne prísl.: v. od mesta na východ

 • východniar -a m. hovor. (pôv.) obyvateľ vých. Slovenska;

 • východniarka -y -rok ž.;

 • východniarsky príd. i prísl.: v-e pesničky;
  hovoriť (po) v.

 • východný príd. k 4 – 6, op. západný: postupovať v-ým smerom;
  v-é pobrežie;
  v. vietor od východu;
  v-é Slovensko, v-á Európa;
  v-á kultúra, filozofia orientálna;

 • východoeurópsky príd. vzťahujúci sa na vých. Európu: v-e štáty

 • východoslovanský príd. vzťahujúci sa na vých. Slovanov: v-é jazyky

 • východoslovenský príd. vzťahujúci sa na vých. Slovensko: v-é nárečia, piesne

 • východový príd. k 1: v-é dvere, op. vchodový;
  žel. v-á stanica z kt. vlak vychádza;

 • východzí, správ. východiskový (bod), východový (stanica)

 • výchova -y ž.

  1. sústavné cieľavedomé pôsobenie na (mladého) človeka zabezpečujúce jeho všestranný rozvoj: v. v rodine, v škole, citová v., v. k samostatnosti, mať dobrú, zlú v-u

  2. systematické vzdelávanie v istej oblasti: estetická v.;
  telesná, hudobná v., branná v.

  3. les., ovoc. sústavné cieľavedomé pôsobenie v pestovateľskej starostlivosti o dreviny: v. porastu;

 • vychovanosť -i ž.

 • vychovaný príd. kt. má dobrú výchovu, slušný, op. nevychovaný: dobre v. mladý človek;

 • vychovať dok.

  1. zabezpečiť, poskytnúť výchovu: v. päť detí

  2. výchovou sformovať: dobre v. mládež, v. z detí statočných ľudí, v. mladých odborníkov

  3. vykŕmiť: v. brava;

 • nedok. k 1, 2 vychovávať -a

 • vychovávateľ -a mn. -ia m.

  1. kto vychováva: rodičia sú v-mi svojich detí

  2. kto vychováva z povolania: v. v domove mládeže;

 • vychovávateľka -y -liek ž.;

 • vychovávateľský príd.: v-é povinnosti, zásady

 • výchovne prísl.: pôsobiť v.

  výchovné s. peňaž. príspevok na výchovu nezaopatrených detí (u dôchodcov)

 • výchovno-vzdelávací príd. týkajúci sa výchovy a vzdelávania, výchovný a vzdelávací: v. proces

 • výchovný príd.: v-á metóda, v-á ustanovizeň, v-é činitele;
  v-é poradenstvo;
  v. rez;

 • vychrániť -i dok. vyhrnúť (význ. 1), vyhrabať, vyškrabať: v. krm zo záčinu, lyžicou v. zvyšky z hrnca

 • vychriakať -a dok. expr. chriakaním vykašľať: v. hlien

  // vychriakať sa vykašľať sa

 • vychrliť dok. chrlením vydať, vyhodiť: sopka v-la lávu;

  // vychrliť sa prudko vytiecť, vyvaliť sa: z hrdla sa v-l prúd krvi

 • vychudnúť -e -ú -dol dok. veľmi schudnúť: v. na kosť;
  v-tá tvár

 • vychutnať dok.

  1. s pôžitkom požiť, pochutiť si: v. dobré jedlo, v. dúšok vína

  2. expr. s pôžitkom prežiť; pokochať sa: v. nedeľný pokoj;
  v. krásy prírody;

 • nedok. vychutnávať -a

 • vychváliť -i -ľ! dok. veľmi pochváliť: v. nový vynález;
  v-ený film;

 • nedok. vychvaľovať

  // vychvaľovať sa veľmi sa chváliť: v. sa do neba

 • vychýliť -i -ľ! dok. vyvolať zmenu pôv. polohy, vykloniť: v. rameno váh;

 • výchylka -y -liek ž. vychýlenie, odchýlka, odklon: v. magnetky

 • nedok. vychyľovať

  // vychýliť sa zmeniť pôv. polohu, vykloniť sa: v. sa z rovnováhy, magnetka kompasu sa v-la;

 • nedok. vychyľovať sa

 • vychýrenosť -i ž.

 • vychýrený príd. hovor. povestný, chýrny: v-á krásavica;

 • vychystať dok. vypraviť (význ. 1, 2), vystrojiť: v. deti do školy;

 • nedok. vychystávať -a

  // vychystať sa: v. sa na cestu;

 • nedok. vychystávať sa

 • vychytať dok. postupne (celkom) pochytať: v. všetky muchy i fraz. odstrániť drobné nedostatky

 • vychytenosť -i ž.

 • vychytený príd. expr. všeobecne obľúbený, vychýrený, chýrny: v. herec, román, šláger;

 • vychytiť dok.

  1. prudko vziať, vytrhnúť, vychmatnúť: zlostne mu v-l obálku z ruky

  2. zachvátiť (význ. 1), pochytiť, chytiť: v-l ho kašeľ

  // vychytiť sa prudko, rýchlo sa do niečoho pustiť: v-l sa a začal utekať

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: rdf, rom pamã å, customizã cia, r 3, am, dec, and, byte, hou, eof, tra, seã â, km, bi, pic
Ekonomický slovník: nt, ppu, zoh, gst, uaa, fyrom, fcoj, sta, agris, byť, tof, oha, psk, tln, vpr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV