Význam slova "bod" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • bod2 -u m. bodnutie (napr. v šerme)

  bod1 -u m.

  1. zákl. geom. prvok bez rozmerov, priesečník 2 priamok: dotykový b.

  2. priestorovo malé miesto al. malý časový úsek: najvyšší b. pohoria;
  svetelný b.;
  orientačný b. uľahčujúci orientáciu;
  b. varu, mrazu, novšie fyz. teplota varu, teplota mrznutia vody;
  oporný b.

  3. časť, zložka (celku, akcie): b. programu, rokovania;
  styčný b.;
  zhodovať sa vo viacerých b-och

  4. jednotka hodnotenia výkonu, dosiahnutého výsledku ap.: dosiahnuť maximálny počet b-ov;
  získať, stratiť b-y, trestné b-y;
  vyhrať na b-y

  uviaznuť na → mŕtvom b-e;

 • bodaj, expr. i bodajže čast. uvádza želaciu vetu, kiež: b. by si mal pravdu!

  b. to parom vzal! b. ho porantalo! zahrešenia;
  b. by nie dotvrdzuje výpoveď, pravdaže, akoby nie

 • bodák -a m. krátka bodná zbraň nasadzovaná na pušku

 • bodať nedok. zasahovať ostrým, končitým predmetom, pichať: b. nožom, palicou, b. koňa ostrohami;
  b-nie včiel štípanie;

 • bodavý príd. kt. bodá: b. hmyz;
  b-á bolesť;
  b. mráz štipľavý;

 • bodec -dca m. (okutý) hrot: b. kopije, kovový b.;
  pichnúť b-om

 • bodka -y -diek ž.

  1. malá kruhová plôška: b-y na tvári, na ovocí;
  šaty s bielymi b-mi

  2. graf. znak s rozlič. funkciami (píše sa napr. za oznamovacou vetou, za rad. čísl., za skr., nad písmenami i, j, označ. násobenie a i.): urobiť, dať b-u za niečím i fraz. skončiť to

  do (poslednej) b-y dôsledne

 • bodkastý, bodkavý príd. pokrytý bodkami, bodkovaný: b-á látka, šatka

 • bodkočiarka -y -rok ž. interpunkčné znamienko (;)

 • bodkovaný príd. pokrytý bodkami; urobený bodkovaním: b-á látka;
  b-á čiara

 • bodkovať nedok. robiť bodky, vzorkovať bodkami

 • bodľač -e ž. hromad. bodľačie

 • bodľačie -ia s. hromad. bodliakový porast, bodľač, bodliaky: záhrada zarastená b-ím, pichať ako b.

 • bodliačik -a m. zdrob.

 • bodliak -a m. pichľavá rastlina, bot. Carduus;

 • bodliakový príd.;

 • dok. bodnúť -e -ú -dol: neos. b-lo ho pri srdci

 • bodný príd.

  1. určený na bodanie: b-á zbraň

  2. spôsobený bodnutím: b-á rana

 • bodovací príd. založený na bodovaní: b. systém

 • bodovať nedok.

  1. hodnotiť počtom bodov: b-nie družstiev;
  b. výkony;
  šport. → kanadské b-nie

  2. i dok. šport. publ. získ(av)ať body: mužstvo b-lo;

 • bodovník -a m. hovor. bodovacia stupnica na posudzovanie odb. výkonov, napr. v zdravotníctve

 • bodový príd.

 • bodro prísl.;

 • bodrosť -i ž.

 • bodrý príd. čulý, živý, rezký, veselý: b. mladík, b-á myseľ;
  b. úsmev, b-á nálada;

 • bodyček -a/-u m. (angl.) šport. (v ľadovom hokeji) zastavenie súpera telom

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV