Význam slova "vn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • vnada -y vnád obyč. mn. ž. kniž. čo púta pozornosť, príťažlivosť, pôvab; čo takto pôsobí: ženské v-y

 • vnadidlo -a -diel s. návnada; lákadlo: dať do pasce v.;
  (reklama je) v. pre kupujúcich

 • vnadiť nedok.

  1. vábiť, lákať kladením návnady: v. škodnú zver

  2. lákať (význ. 2), vábiť: v. peknými rečami

 • nedok. vnárať -a

  // vnoriť sa: nohy sa v-li do snehu zaborili;
  v. sa do tmy;

 • nedok. vnárať sa

 • nedok. vnášať -a

 • vňať -e ž. nadzemná časť niekt. rastlín, najmä okopanín: zemiaková, petržlenová v.;

 • vňatka -y -tiek ž. zdrob.

 • vňaťový príd.;

 • vnem -u m. zmyslový odraz skutočnosti vyvolaný vonkajším popudom: zrakový, sluchový v.;

 • vnemový príd.

 • vniesť vnesie vnesú dok.

  1. nesením dopraviť dnu, op. vyniesť: v. nábytok do izby, v. raneného do budovy

  2. pričiniť sa o uplatnenie, vznik niečoho; dodať; privodiť: v. do diela nové prvky;
  v. nesúlad, rozkol medzi ľudí;
  v. do veci jasno;

 • nedok. vnikať

 • vniknúť -e -ú -kol dok.

  1. dostať sa dovnútra, preniknúť: úlomky v-li hlboko do rany, voda v-la do pivnice;
  vojsko v-lo do mesta

  2. zapôsobiť na zmysly, city niekoho, preniknúť: do nosa v-la známa vôňa;
  slová, ktoré v-ú do duše

  3. (dobre) pochopiť (význ. 1), postihnúť: v. do podstaty veci, problému;

 • vnímať -a nedok. zmyslami postihovať, prijímať v podobe vnemov: v. krásu, v. predmety hmatom;
  chorýnič nev-a;
  v-nie psychický proces utvárania vnemov

 • vnímateľnosť -i ž.

 • vnímateľný príd. kt. sa dá vnímať: ešte v-é zvuky;

 • vnímavo prísl.;

 • vnímavosť -i ž.

 • vnímavý príd.

  1. pozorne vnímajúci; prístupný dojmom, citový: v. čitateľ, pozorovateľ;
  v-é srdce

  2. ľahko prijímajúci, náchylný: v. na chlad, na podnety;

 • vnohy prísl. expr. (rýchlo, behom) preč: pustiť sa v., hybaj, poďho v.

 • vnoriť dok. ponoriť (význ. 1, 2), pohrúžiť: v. si ruku do vody;

 • vnúča -aťa mn. -ence/-atá -čeniec/-čat s. vnuk al. vnučka;

 • vnúčatko -a -tiek s. zdrob. hypok.

 • vnúčik -a mn. -ovia m. zdrob. hypok.

 • vnučka -y -čiek ž. synova al. dcérina dcéra

 • nedok. vnucovať

 • vnuk -a mn. -ci/-ovia m. synov al. dcérin syn;

 • nedok. vnukať

 • vnuknúť -e -ú -kol dok. dať podnet, navodiť, podnietiť: v. niekomu myšlienku;

 • vnuknutie -ia s. náhly podnet, popud: tajné v., dostať, mať v.

 • vnútiť -i dok. nanútiť: v. okoliu svoj názor;
  v-l sa mu za spoločníka;

 • vnútorne prísl.: v. dobre riešený;
  v. sa dopĺňať;
  v. blízky

 • vnútornostiž. mn. vnútorné orgány v tele, útroby: bravčové v., vypitvať v. z hydiny;
  mať poranené v.

 • vnútorný príd.

  1. kt. je vnútri, znútra niečoho, kt. sa vzťahuje na vnútro, vnútrajšok, op. vonkajší: v. priestor, v-á štvrť mesta;
  v-é uhly (trojuholníka);
  anat. v-é orgány;
  lek. v-é lekárstvo interné;
  tech. v-é ozubenie kolesa;
  v-á pamäť počítača

  2. týkajúci sa istého (št.) celku, obmedzený na istú oblasť, územie ap.: v-á politika, v. trh, obchod, op. zahraničný;
  v-é linky vnútroštátne, vnútropodnikové ap.;
  v-é veci štátu, organizácie interné;
  v-é pomery domáce

  3. týkajúci sa jadra, podstaty niečoho: v-á spätosť javov, v. obsah prejavu

  4. týkajúci sa ľudského vnútra, duševný: v. svet, život, v. nepokoj;
  v. oheň zápal, nadšenie;

 • vnútrajšok -ška m. vnútro (význ. 1), op. vonkajšok: v. domu

 • vnútri

  I. prísl. vo vnútornom priestore, vo vnútornej časti, dnu, op. vonku: ostať sedieť v., dužina v. zelená;
  pocity skrývané v. v sebe

  II. predl. s G vyj. miesto vo vnútornom priestore, v: inštalácia v. domu, pomery v. štátu

 • vnútro -a s.

  1. L -i vnútorná časť, vnútorný priestor, vnútrajšok, op. vonkajšok: v. skrine, domu, v. jaskyne

  2. L -e vnútorné veci štátu: ministerstvo v-a

  3. L -i duš. život človeka, myseľ: uchovávať si dojmy vo svojom v-i

 • vnútrobunkový príd. odb. kt. je vnútri bunky: v. tlak

 • vnútrokoaličný príd. kt. je vnútri koalície, týkajúci sa vnútorných pomerov koalície: v-é rozhovory, v-é napätie

 • vnútropodnikový príd. týkajúci sa pomerov vnútri podniku; kt. je vnútri podniku: v-á súťaž;
  v-á doprava

 • vnútropolitický príd. týkajúci sa vnútornej politiky, op. zahraničnopolitický: v-á situácia;
  v-á rubrika (novín);

  vnútropoliticky prísl.

 • vnútroštátne prísl.

 • vnútroštátny príd. kt. je vnútri štátu; týkajúci sa vnútorných vecí štátu: v-a doprava;
  v-e záujmy;

 • vnútrostranícky príd. kt. je vnútri strany, týkajúci sa vnútorných pomerov v strane: v-a demokracia, v-e problémy

 • vnútrozemie -ia s. vnútorná časť pevniny, krajiny: hlboko vo v-í;

 • vnútrozemský príd.: v-é štáty;
  v-é podnebie kontinentálne, op. prímorské

 • vnútrožilovo prísl.

 • vnútrožilový príd. kt. je vnútri žily; aplikovaný dovnútra žily: v. zápal;
  v-á injekcia;

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: kmã n, rozpukaã æ ã ã ã, nenã ã ã hlivo, kopírovať, ešteže, poletovaã æ ã ã ã, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã uchaã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, neresí, výjsť, rã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã tmã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, variovaã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, kniã æ ã ka, robiã ã ã, bakã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, draã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã
Ekonomický slovník: dtf, vsk, ksk, msm, mhr, id, pqh, acd, agfa, tze, old, tug, ä apaå, pub, å ã for
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV