Hľadaný výraz "z" v Lekárskom slovníku

Nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • Z00

  - Skratka diagnózy - celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

 • Z01

  - Skratka diagnózy - iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

 • Z02

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie na administratívne účely

 • Z03

  - Skratka diagnózy - lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre podozrenie z choroby a odchýlky

 • Z04

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny

 • Z08

  - Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádora

 • Z09

  - Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako zhubných nádorov

 • Z10

  - Skratka diagnózy - rutinná celková zdravotná kontrola definovanej subpopulácie

 • Z11

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby

 • Z12

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na nádorové choroby

 • Z13

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby a poruchy

 • Z20

  - Skratka diagnózy - kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami

 • Z21

  - Skratka diagnózy - bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

 • Z22

  - Skratka diagnózy - nosič infekčnej choroby

 • Z23

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti jednotlivým bakteriálnym chorobám

 • Z24

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám

 • Z25

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám

 • Z26

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám

 • Z27

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti kombináciám infekčných chorôb

 • Z28

  - Skratka diagnózy - nevykonaná imunizácia

 • Z29

  - Skratka diagnózy - potreba iných preventívnych postupov

 • Z30

  - Skratka diagnózy - usmernenie antikoncepcie

 • Z31

  - Skratka diagnózy - vyšetrovanie a liečenie porúch fertility

 • Z32

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie a test na ťarchavosť

 • Z33

  - Skratka diagnózy - náhodná ťarchavosť

 • Z34

  - Skratka diagnózy - dohľad nad priebehom normálnej ťarchavosti

 • Z35

  - Skratka diagnózy - dohľad nad rizikovou ťarchavosťou

 • Z36

  - Skratka diagnózy - predpôrodný skríning

 • Z37

  - Skratka diagnózy - výsledok pôrodu

 • Z38

  - Skratka diagnózy - živonarodené deti podľa miesta narodenia

 • Z39

  - Skratka diagnózy - popôrodná starostlivosť a vyšetrenie

 • Z40

  - Skratka diagnózy - profylaktický chirurgický zákrok

 • Z41

  - Skratka diagnózy - výkony z iných dôvodov ako zdravotnej indikácie

 • Z42

  - Skratka diagnózy - následná starostlivosť na plastickej chirurgii

 • Z43

  - Skratka diagnózy - ošetrovanie umelých vyústení

 • Z44

  - Skratka diagnózy - skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej pomôcky

 • Z45

  - Skratka diagnózy - prispôsobovanie a udržiavanie implantovanej pomôcky

 • Z46

  - Skratka diagnózy - skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok

 • Z47

  - Skratka diagnózy - iná následná ortopedická starostlivosť

 • Z48

  - Skratka diagnózy - iná následná chirurgická starostlivosť

 • Z49

  - Skratka diagnózy - starostlivosť s použitím dialýzy

 • Z50

  - Skratka diagnózy - starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov

 • Z51

  - Skratka diagnózy - iná lekárska starostlivosť

 • Z52

  - Skratka diagnózy - darcovia orgánov a tkanív

 • Z53

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli určitým výkonom, čo sa nevykonali

 • Z54

  - Skratka diagnózy - rekonvalescencia

 • Z55

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so vzdelaním a gramotnosťou

 • Z56

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so zamestnaním a nezamestnanosťou

 • Z57

  - Skratka diagnózy - rizikové faktory na pracovisku

 • Z58

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so životným prostredím

 • Z59

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s bývaním a ekonomickými okolnosťami

 • Z60

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so sociálnym prostredím

 • Z61

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami v detstve

 • Z62

  - Skratka diagnózy - iné problémy súvisiace s výchovou

 • Z63

  - Skratka diagnózy - iné problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti vrátane rodinnej situácie

 • Z64

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s istými psychosociálnymi okolnosťami

 • Z65

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami

 • Z70

  - Skratka diagnózy - poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite, sexuálnym správaním a orientáciou

 • Z71

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli inému poradenstvu nezatriedenému inde

 • Z72

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so spôsobom života

 • Z73

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života

 • Z74

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

 • Z75

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

 • Z76

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia v súvislosti s inými okolnosťami

 • Z80

  - Skratka diagnózy - zhubný nádor v rodinnej anamnéze

 • Z81

  - Skratka diagnózy - duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze

 • Z82

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza určitých foriem invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb

 • Z83

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza iných špecifických chorôb

 • Z84

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza iných chorôb

 • Z85

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza zhubného nádoru

 • Z86

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza daktorých druhých chorôb

 • Z87

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza iných chorôb a stavov

 • Z88

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky

 • Z89

  - Skratka diagnózy - získané chýbanie končatiny

 • Z90

  - Skratka diagnózy - získané chýbanie orgánov nezatriedené inde

 • Z91

  - Skratka diagnózy - rizikové faktory v osobnej anamnéze nezatriedené inde

 • Z92

  - Skratka diagnózy - predchádzajúce liečenie v osobnej anamnéze

 • Z93

  - Skratka diagnózy - stav po umelom vyústení

 • Z94

  - Skratka diagnózy - stav po transplantácii orgánu a tkaniva

 • Z95

  - Skratka diagnózy - prítomnosť srdcových a cievnych implantátov a štepov

 • Z96

  - Skratka diagnózy - prítomnosť iných funkčných implantátov

 • Z97

  - Skratka diagnózy - prítomnosť iných technických pomôcok

 • Z98

  - Skratka diagnózy - iné pooperačné stavy

 • Z99

  - Skratka diagnózy - závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde

 • Žalúdok

  - časť tráviacej trubice živočícha, zvyčajne prispôsobená na hromadenie a rozkladanie potravy pomocou kyselín a enzýmov.

 • Zamorano

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • zárodočná línia

  - bunková línia, z ktorej pochádzajú gaméty.

 • záťaž

  - v klinickej genetike znamená následky genetickej choroby pre pacienta, jeho rodinu a spoločnosť ako celok.

 • Žiabre

  - orgán, funkciou ktorého je vstrebávať kyslík z vody. Žiabre majú napríklad ryby, kôrovce a mnohé iné vodné živočíchy.

 • zincum

  - zinok, prvok zn. Zn

 • Živočích

  - člen jednej z hlavných skupín (ríš) organizmov. Živočíchy sa živia požieraním a trávením iných organizmov a vstrebávaním živín.

 • Životný cyklus

  - priebeh rozličných intervalov života až do zavŕšenia cyklu: dospelá samica vtáka po oplodnení znesie vajce, z vajca sa vyliahne mláďa a vyrastie z neho dospelý vták, ktorý sa pári, znesie vajce, atď.

 • zložený

  - genotyp, v ktorom sú obidve alely mutantmi normálneho génu divého typu, resp. jedinec, ktorý má na danom lokuse dve rôzne mutované alely.

 • Žlté teliesko

  - corpus luteum - je dočasná žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá vznikne v oblasti folikulu po ovulácii vajíčka. Vrchol svojej činnosti dosahuje 20. - 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov vylučuje najmä progesterón, hormón žltého telieska. Ak žena otehotnie, mení sa na tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu nedochádza, žlté teliesko zaniká. Vytvorí sa corpus fibrosum, ktoré pripomína jazvu.

 • zmyslový orgán

  - orgán, ktorý informuje živočícha o určitých vlastnostiach okolitého prostredia a o dianí okolo neho alebo v jeho vlastnom tele a vysiela jemné elektrické nervové vzruchy. Napríklad zmyslovým orgánom zraku je oko.

 • zona

  - zóna, pásmo, pruh

 • Zona pellucida

  - obal vajíčka (tzv. priesvitná zóna).

 • zonalis

  - zonálny, pásový, pruhový

 • zonarius

  - pásmový

 • zonula

  - pásik, prúžok

 • zonularis

  - pásikový, prúžkový

 • zooanthropia

  - zooantropia, chorobná predstava premeny na zviera

 • zooerastia

  - zooerastia, pohlavný styk so zvieratami (sodomia)

 • zoogenes

  - zoogénny, živočíšneho pôvodu

 • zoologia

  - zoológia, náuka o živočíšstve

 • zoonosis

  - zoonóza, choroba prenosná zo zvieraťa na človeka

 • zoonóza

  - ochorenie, ktoré je prenosné zo zvieraťa na človeka

 • zooparasitus

  - zooparazit, cudzopasník, jeho hostiteľom je živočích

 • zoophilia

  - zoofília, náklonnosť, láska k zvieratám

 • zoophobia

  - zoofóbia, chorobný strach zo zvierat

 • zoopsia

  - zoopsia, videnie zvierat pri halucináciách opilcov (delirium tremens)

 • zoster

  - pás, pásový

 • zosteriformis

  - zosteriformný, pásovitý, oparovitý, podobný pásovému oparu

 • zygion

  - miesto na jarmovej kosti uložené čo najviac smerom von

 • zygoma

  - lícna kosť

 • zygomastoiditis

  - zygomastoiditída, zápal hlávkového výbežku a lícnej kosti

 • zygomaticofacialis

  - zygomatikofaciálny, týkajúci sa lícnej kosti a tváre

 • zygomaticofrontalis

  - zygomatikofrontálny, týkajúci sa lícnej a čelovej kosti

 • zygomaticomaxillaris

  - zygomatikomaxilárny, týkajúci sa lícnej kosti a hornej čeľuste

 • zygomaticoorbitalis

  - zygomatikoorbitálny, týkajúci sa lícnej kosti a očnice

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: reb, ovr, scvph, z, t ã â, vlb, ez, jrm, tjc, rek, cer, ruã â, ucr, mati, isi