Hľadaný výraz "m" v Technickom slovníku

Nájdených 91 výsledkov (1 strana)

 • MAC

  - Move, Add, Change Presuň, Pridaj, Zmeň Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním zariadení v priebehu jeho životného cyklu. Prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb v oblasti telekomunikácií alebo IT. Viď tiež IMAc a IMACD.

 • machine

  - počítač, stroj

 • machine time

  - strojový čas

 • Macintosh

  - typ počítača firmy Apple, používa procesory firmy Motorola a vlastný operačný systém Mac OS

 • macro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • Macro instruction makroinštrukcia

  - Ak sa v programe často vyskytujú viaceré príkazy, alebo deklarácie v určitom poradí môžeme ich zhrnúť do jedného celku makroinštrukcie.

 • magenta

  - fialová farba, zložka farebného modelu CMYK

 • mail

  - pošta

 • mail merge

  - hromadná tlač alebo vytvorenie množstva dokumentov s rovnakým textom ale s niektorými odlišnými hodnotami v jednotlivých výtlačkoch, napr. vždy iná adresa na rovnakých pozvánkach

 • main

  - hlavný

 • main menu

  - hlavné menu

 • mainboard

  - procesorová, základná, matičná doska; najväčšia a najdôležitejšia doska plošných spojov, pripájajú sa na ňu všetky ostatné zásuvné, rozširujúce karty

 • mainframe

  - veľký sálový počítač

 • maintanance

  - údržba

 • make directory (MD)

  - vytvoriť adresár

 • makro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • male conector

  - konektor s výstupkami, samec

 • malware

  - Malicious software Škodiaci software Software, ako napríklad vírusy, spôsobujúci škodu a nefunkčnosť výpočtového systému.

 • management

  - riadenie, riadiaci

 • map

  - mapa, rozvrhnutie, zobrazenie

 • margin

  - okraj

 • mark

  - známka, znak, značka

 • mask

  - maskovací, maska

 • master

  - hlavný, riadiaci, majster

 • match

  - zhoda, párovať, spájať, lícovať

 • matrix printer

  - bodová, ihličková tlačiareň

 • MB

  - v IT terminológii z angl. megabyte

 • MBF

  - Meantime Between Failure; priemerný čas medzi poruchami, určenie spoľahlivosti zariadení

 • MCPC

  - Multi Channel Per Carrier - vysielanie viacerých kanálov z transpondéru, na jednej frekvencii

 • MD

  - Managing Director

 • MDK

  - Multimedia Developer Kit; sada nástrojov pre tvorbu multimediálnych aplikácií

 • measure

  - mierka, meradlo

 • meeting

  - zasadanie, schôdza, zjazd

 • membership

  - členstvo, členský

 • memo

  - poznámka

 • Memory stick

  - Pamäťové médium od firmy Sony.

 • menu bar

  - pruh s ponukou

 • menu item

  - položka v ponuke

 • merge

  - zlučovanie, spájanie

 • message

  - správa, odkaz

 • MID MI

  - Koncovka/Prípona zvukového súboru midi.

 • middleware

  - Software zabezpečujúci prepojenie dvoch odlišných softwarových aplikacií alebo prpojenie SW s HW. Umožňuje komunikáciu, výmenu dát, medzi odlišnými systémami.

 • MIDI

  - Musical Instrument Data Interface; komunikačné rozhranie medzi počítačom a elektronickými hudobnými nástrojmi

 • MIME

  - Multipurpose Internet Mail Extension; špecifikácia umožňujúca prenášať súbory e -mailom, klasický e-mail prenáša dáta len pomocou 128 znakov miesto 256

 • minor

  - menší, druhoradý

 • MIPS

  - Miera výpočtovej rýchlosti Mega /milión/ inštrukcii za sekundu.

 • mirror

  - zrkadlenie

 • mirroring

  - zrkadlenie

 • MIS

  - 1.) Manažér Informačného Systému, Manager of Information System Pracovník, riadiaca osoba zodpovedná za prevádzku informačného systému. 2.) Management of Information System, Manažovanie informačného systému.

 • mismatch parameter

  - nesprávne zadaný parameter

 • missing parameter

  - chýbajúci parameter

 • ML

  - z angl. Mobile Land Stations - pohyblivé pozemné stanice

 • MLS

  - z angl. Microwave Landing System - mikrovlnový pristávací systém

 • MMDS

  - z angl. Microwave Multipoint Distribution System - mikrovlnový viacbodový distribučný systém

 • MMX

  - Multimedia Extension; sada 57 inštrukciií v procesoroch Intel pre podporu multimédií

 • mode

  - spôsob, režim, forma

 • Modem

  - Zariadenie na prenos informácii pomocou počítača a telefónnej linky.

 • modification

  - zmena, úprava, pozmeňovať, meniť

 • moiré

  - posunutie farebných bodov rastra, nežiadúce rozladenie farieb

 • monitoring

  - sledovanie, kontrolovanie

 • monochrome monitor

  - jednofarebný monitor, čiernobiely

 • more

  - viac, ešte

 • most

  - najvyšší, naj…

 • mother

  - materský, prvotný

 • motherboard

  - mainboard; základná doska plošných spojov

 • mount

  - montovať, pripevňovať

 • Mouse

  - Počítačová myš

 • move

  - presun, premiestnenie

 • movement

  - pohyb

 • mp3

  - formát komprimovaných zvukových súborov, zhustený zápis s veľmi dobrým pomerom veľkosti súboru pred a po kompresii, komprimačný algoritmus zachováva vysokú kvalitu zvuku

 • MPEG

  - Moving Pictures Experts Group - názov pracovnej skupiny, ktorá od roku 1988 pracuje na štandarde pre prenos videa, audia a dát.
  - Koncovka/Prípona súboru videa.

 • MPEG-2

  - Moving Picture Experts Group Layer 2 - digitálny formát; najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s.

 • MPG

  - Koncovka/Prípona súboru videa.

 • MPR I

  - odporúčania pre dovolené emisné vyžarovanie monitorov, stanovil ich Swedish National Institute of Radiation Protection, odporúčania sú celosvetovo akceptované ako norma

 • MPR II

  - odporúčania pre dovolené emisné vyžarovanie monitorov, stanovil ich Swedish National Institute of Radiation Protection, odporúčania sú celosvetovo akceptované ako norma

 • MS

  - MicroSoft

 • MSI

  - z angl. Maritime Safety Information - informácie o námornej bezpečnosti

 • MSN

  - Microsoft Network

 • MSS

  - z angl. Mobile Satellite Service - pohyblivá družicová služba

 • MTBF

  - mean time between failures; stredná doba bezporuchovej prevádzky

 • multilayer

  - viacvrstvový

 • multiple

  - násobok, viackrát, hromadný

 • multitasking

  - beh viacerých úloh naraz na jednom počítači

 • MVDS

  - z angl. Multipoint Video Distribution System - viacbodový televízny distribučný systém

 • MWS

  - z angl. Multimedia Wireless System - multimediálny bezdrôtový systém

 • mySAP

  - Komplexný softwarový systém pre podnikateľské spoločnosti vyvinutý spoločnosťou SAP. Vznikol rozšírením produktu R/3 o internetové rozhranie a integrovanie internetových technológií ako napríklad produkty ekomercie.

 • DES Šifrovací systém

  - vyvinutý v laboratóriách firmy IBM. Kľúč mal 56 bitov a neskôr bol prelomený, preto sa používa jeho vylepšenie 3DES ,ktoré zakóduje údaje 3x tým istým spôsobom.

 • operačný systém

  - program, ktorý zabezpečuje základnú funkčnosť počítača, obsluhuje konkrétne zariadenia a poskytuje svoje služby ostatným aplikáciám, napr. tlač, zobrazovanie na monitore

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • streamové médium

  - Na rozdiel od ne-streamového média, napr. HW nosiča ako napríkad DVD, streamové médiá ako napríklad internetové rádio, podcast, internetová TV, poskytujú svoj obsah prostredníctvom streamovania, teda prenosu dát po elektronickej sieti v reálnom čase.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: opaã æ ã, o, e102, s, minã â, flk, t č, úpi, hpp, cp, mp, te, riå, ptu, oik