Význam slova "sup" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • sup -a mn. N a A -y m. cudzokrajný dravý vták s veľkým zobákom živiaci sa zdochlinami, zool. Gyps;

  vrhli sa naňho ako s-y kruto ho napadli;

 • šup, šups cit.

  1. naznač. rýchly prudký pohyb: š. cez plot

  2. vyj. výzvu na taký pohyb: a teraz š. do vody

 • šupa2 -y šúp ž. hovor. expr. úder (význ. 1), výbuch; strela (význ. 2): vypáliť, dostať š-u;
  to bola š.

  šupa1 -y šúp ž. ochranný obal semien al. rastlinných plodov: orechové, pomarančové š-y;
  variť zemiaky v š-e;

 • šupácky príd. i prísl.: š-e spôsoby;
  š. oblečený

 • šupák -a mn. -ci m. hovor. pejor. trhan (význ. 1), tulák (význ. 1), otrhanec;

 • šúpať -e -u nedok.

  1. zbavovať povrchovej vrstvy, lúpať: š. kôru

  2. takto čistiť, lúpať, bieliť: š. zemiaky, jablko, kukuricu

  // šúpať sa

  1. zbavovať sa povrchovej vrstvy, lúpať sa: chrbát sa mu š-e;
  š-e sa (na tvári)

  2. oddeľovať sa od povrchu, lúpať sa: koža, pokožka sa mu š-e

 • šupátko, správ. posúvač

 • super hovor.

  I. neskl. príd. výborný, vynikajúci: s. výrobok; to bolo s.

  II. prísl. výborne, vynikajúco: mali sme sa s.

  súper -a m.

  1. protivník (význ. 1), odporca, rival: mať s-a v láske

  2. partner v súťaži, zápase ap., protivník: futbaloví s-i, poraziť s-a;

 • superfosfát -u m. druh priemyselného fosforečného hnojiva;

 • superfosfátový príd.

 • superhviezda -y -viezd ž. publ. al. expr. veľká hviezda (význ. 3)

 • superintendent -a m. cirk. (v min.) vys. hodnostár ev. cirkvi;

 • superintendentský príd.

 • súperiť nedok. bojovať s niekým ako so súperom; súťažiť: s. s niekým v láske;
  s. o prvenstvo

 • súperka -y -riek ž.

 • superlatív -u m. lingv. 3. st. pri príd. a prísl. utvorený zo základu predponou naj- a príponami -(ej)ší, -(ej)šie (napr. najvyšší, najmúdrejšie);

 • superlatívny príd.

 • superman -a m. (angl.) publ. obyč. pejor. nadčlovek: americkí s-i;
  robí zo seba s-a;

 • supermanský príd.

 • supermarket -u m., vhodnejšie veľkopredajňa, obchodný dom

 • supermoderný príd. hypermoderný: s-é auto

 • superobrovský príd. nezvyčajne veľký: s-é lietadlo;
  šport. s. slalom na trati dlhšej, akú má obrovský slalom

 • supertajný príd. publ. prísne tajný: s. výskum

 • superveľmoc -i ž. publ. hosp., polit. ap. mimoriadne silný štát: kozmická s.

 • supí príd.: s. zobák

 • šupieťnedok. neos. hovor. expr. mať znepokojujúci pocit strachu: vždy im š-í, keď idú nocou

 • šupina -y obyč. mn. šupiny -pín ž.

  1. zrohovatené doštičky pokrývajúce telo rýb, plazov

  2. hovor. lupiny: š-y vo vlasoch

  3. šupa1, šupy: š-y zrna;

 • šupinatý príd. pokrytý šupinami: š. kapor, had, chvost

 • šupinka -y -niek ž. zdrob.

 • šupinovitý príd. kt. má podobu šupín: š-á kôra

 • šupinový príd.;

 • súpis -u m.

  1. spisovanie, spísanie, výpočet, zápis: s. obyvateľstva, voličov, majetku

  2. systematický písomný zoznam, katalóg: s. inventára, voličov

  (u)robiť s. spisovať, spísať;

 • súpiska -y -siek ž. listina obsahujúca súpis: s. tovaru, pretekárov

 • súpisový, súpisný príd.: s-é (volebné) hárky

 • šupka -y -piek ž. zdrob.

 • šúplata -y -lat ž.

  1. tenká vrstva niečoho, plátok: š-y špiny, blata, snehu

  2. mačina (význ. 1, 2): prikryť, obložiť svah š-mi;

 • šúplatka -y -tiek ž. zdrob.

 • supletívne prísl.;

 • supletívnosť -i ž.

 • supletívny príd. odb. dopĺňajúci;
  lingv. s-e tvary tvorené od iného kmeňa al. základu (napr. on – jeho);

 • šuplík -a m. hovor. zásuvka (význ. 1): š. písacieho stola;
  vložiť do š-a;

 • suplikácia -ie ž. v min. vyberanie príspevkov na školy a fary, kt. vykonávali študenti cez prázdniny: chodiť na s-iu;

 • suplikačný príd.

 • suplikant -a m. v min. študent, kt. chodieval na suplikáciu;

 • suplikantský príd.

 • šuplíkový príd.

 • suplovať nedok.

  1. zastupovať v práci iného pracovníka (obyč. učiteľa): často s-je (za kolegu)

  2. kniž. nahrádzať (význ. 2), zastupovať: škola nemôže s. rodinu

 • šupnúť -e -ú -pol dok. hovor. expr.

  1. vstrčiť, vopchať, všuchnúť, vhodiť: š. kufor pod posteľ;
  š. niekoho do väzenia

  2. i šupnúť sa vkĺznuť, šuchnúť sa: š. (sa) do postele

  3. rýchlo vypiť: š-e do seba deci borovičky

 • šúpolie -ia s. hromad. listy z kukuričného klasu;

 • šúpoľový príd.: š-á bábika

 • šupom prísl.

  1. zastar. s policajným sprievodom: poslali ho š. domov

  2. expr. rýchlo (význ. 1, 2), chytro: š. do postele

 • šupovať nedok.

  1. zastar. násilne (v policajnom sprievode) odvádzať, hnať: š-li ich do väzenia

  2. expr. rýchlo odvádzať, hnať: š. chlapcov domov

 • súprava -y -rav ž. súbor predmetov tvoriacich celok, garnitúra: tepláková, bielizňová s.;
  čajová s. servis;
  vlaková s. vozne s lokomotívou;

 • súpravička -y -čiek ž. zdrob.: detská s.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: tur, drag, ermes, hin, incompatibility, oc, , fo, líg, óda, myš, platform, timestamp, write, dosã
Ekonomický slovník: tii, cvq, zoč, ayz, vj2, omä, ob, tvf, ruk, vso, pif, eft, cke, hdm, mvw
Slovník skratiek: mz, deoxyribonukleov, mm2, rdp, swy, srw, din, šdš, ã obi, draž, d, bz, svw, soo, shm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV