Význam slova "rev" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • rev -u m.

  1. mohutný zvierací hlas: r. leva, tigra

  2. expr. ľudský krik: r. pijanov, hurónsky r.

  3. expr. plač: pustiť sa do r-u

  4. expr. hučanie, hukot, hrmot, lomoz: r. motocyklov, lietadiel

 • revanš -u m. hovor. odplata: urobiť niečo na r. ako odplatu;
  bol to r. za vlaňajšiu prehru

 • revanšista -u m. stúpenec revanšizmu;

 • revanšistický príd.: r-á propaganda

 • revanšizmus -mu m. ideológia a politika odplaty;

 • revanšovať sa dok. i nedok. hovor. odplatiť sa, odplácať sa, odvďačiť sa, odvďačovať sa: r. sa niekomu za pomoc;
  rád sa vám r-m

 • revať -e -ú nedok.

  1. (o zvieratách) vydávať rev: divá zver r-e

  2. expr. kričať: majster r-e na učňov

  3. expr. (hlasno) plakať, nariekať: r. od bolesti

  4. expr. hučať, hrmotať: autá r-ú

 • reverend -a m. titul kňaza v niekt. (najmä anglosaských) krajinách

 • reverenda -y -rend ž. dlhé oblečenie kat. duchovných, klerika

 • reverz -u m.

  1. záväzné písomné vyhlásenie: prepustiť niekoho na r., podpísať r.

  2. odb. zadná strana mince, pečate, rub;
  op. líce

 • revidovať nedok. i dok. (u)robiť revíziu (význ. 1, 2): r. účty, faktúry, doklady;
  r. svoje náhľady, staršie tézy

 • revír -u/-a L -e/-i mn. -y m. oblasť vymedzená na istú činnosť: lesný, poľovný, rybolovný r.;
  banský r. oblasť dobývania uhlia, rúd;

 • revírnik -a mn. -ci m. vedúci revíru v lesnom al. banskom závode

 • revírny príd.: r. lístok

 • revitalizácia -ie ž. odb. obnova (funkčnosti), sfunkčňovanie (zanedbaných, znečistených ap. objektov, prostredia): r. hradných budov; r. jazera;

 • revitalizačný príd.: r. program

 • revitalizovať nedok. i dok. (u)robiť revitalizáciu: r. vodný tok

 • revízia -ie ž.

  1. skúmanie, preverovanie správnosti, kontrola: r. pokladnicových dokladov, r. cestovných lístkov

  2. skúmanie niečoho s cieľom zmeny, úpravy: r. starších poučiek

  3. revízny orgán: na pracovisko príde zajtra r.;

 • revizionista -u m. stúpenec revizionizmu;

 • revizionistický príd.: r-é náhľady, snahy

 • revizionizmus -mu m. hnutie za revíziu (význ. 2) niečoho; v rob. hnutí smer usilujúci sa o revíziu zákl. téz marxizmu;

 • revízny príd.: r-a komisia, r-a správa, r. lekár

 • revízor -a m. ktoprávo robiť revíziu: r. účtov, cestovných lístkov;

 • revízorka -y -riek ž.;

 • revízorský príd.: r-á funkcia

 • revolta -y -volt ž. vzbura, odboj: r. mládeže

 • revoltovať nedok. búriť sa (význ. 1): r. proti národnému útlaku, proti prepúšťaniu z práce

 • revolúcia -ie ž.

  1. hlboká kvalitatívna zmena v spoloč.-polit. vzťahoch, prechod od starého polit. usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami: sociálna r.;
  národná r., Veľká francúzska r.

  2. zákl., podst. zmena, prevrat v rozlič. oblastiach činnosti: kultúrna r.;
  vedecko-technická r.;
  priemyselná r.;
  multimediálna, informačná r.;
  filoz. kvalitatívny zvrat vo vývine, op. evolúcia;

 • revolucionár -a m.

  1. stúpenec, účastník revolúcie (význ. 1)

  2. novátor: r. v umení;

 • revolucionárka -y -rok ž.;

 • revolucionársky príd.

 • revolucionizovať nedok. i dok. (u)robiť revolučným: r. robotníctvo

 • revolučne prísl.;

 • revolučnosť -i ž.

 • revolučný príd.: r-é učenie, r-é udalosti;
  r-é hnutie mládeže;
  r-é zmeny, r. objav;

 • revolver -a L -i mn. -y m. ručná strelná zbraň s otáčavým bubienkom;

 • revolverový príd.

  1. k revolver: r-é puzdro

  2. tech. prispôsobený na obrátenie do viacerých prac. polôh: r-á hlava;
  r. sústruh s 1 al. 2 revolverovými hlavami

 • revuálny príd.: r-e divadlo, r. program

 • revue [-vü] v jedn. obyč. neskl., D a L i -ui;
  mn. -ue -uí ž.

  1. náročnejší umel. al. ved. časopis: literárna r.

  2. výpravné hud.-zábavné predstavenie; súbor, kt. ho predvádza: piesňová r.;
  príde ľadová r.;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV