Význam slova "pen" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • peň pňa m.

  1. časť kmeňa nízko nad zemou po zrúbaní al. spílení stromu: vysoký, nízky p., klčovať pne

  2. kmeň (význ. 1): doska z dubového pňa

  expr. hluchý, hlúpy ako p. veľmi;
  stáť ako p. nehybne, bez záujmu;

 • pena -y pien ž.

  1. ľahká bublinovitá vrstva vznikajúca na tekutine pri prudkom pohybe, ohrievaní al. kvasení: mydlová p., p. na pive;
  p. na ústach sliny

  2. látka podobná pene: jahodová, ovocná p. šľahané pokrmy;
  miner. morská p. pórovitý nerast

  byť, sedieť (ticho) ako p. celkom ticho;
  ľahký ako p. veľmi;

 • penále neskl. s. admin. pokuta za nedodržanie zmluvy: zaplatiť p.

 • penalizovať nedok. i dok. admin. určovať, určiť al. vyžadovať, vyžiadať penále: p. podnik za oneskorenie dodávok;
  p-ný odberateľ

 • penalta -y -nált ž. (vo futbale) pokutový kop, jedenástka

 • peňaženka -y -niek ž. taštička, puzdro na peniaze: kožená p., náprsná p.

  načrieť → hlboko do p-y

 • peňažite prísl.: p. niekoho podporiť

 • peňažitý príd.

  1. peňažný (význ. 2): p-á odmena, p. trest

  2. zastar. bohatý: p. človek, p-á nevesta;

 • peňažne prísl.

 • peňažnícky príd.: p-e družstvo;

 • peňažníctvo -a s. sústava hospodárenia s peniazmi: znárodnenie p-a

 • peňažník -a mn. -ci m. v min. finančník, bankár;

 • peňažný príd.

  1. týkajúci sa peňazí, finančný: p-é ústavy, p-á reforma, p-á jednotka;
  p. automat bankomat

  2. vyjadrený v peniazoch: p-á hotovosť, p-é príjmy, p. trest;

 • peňazokaz -a m. peňazokazec

 • peňazokazec -zca m. falšovateľ peňazí, peňazokaz;

 • peňazokazecký príd.: p-á dielňa;

 • peňazokazectvo -a s.

 • peňazstvo, peniazstvo -a s. hromad. expr. peniaze: mať veľa p-a

 • pendant [i pandán] -u m. (franc.) kniž. náprotivok

 • pendlovať nedok. hovor. chodiť sem a ta: p-e medzi Bratislavou a Trnavou

 • pendrek -a m.

  1. hovor. obušok (význ. 2), pelendrek

  2. zastar. pelendrek (význ. 1);

 • pendrekový príd.

 • peniaz -a L -i mn. -e -ov m.

  1. kovové platidlo, minca, zried. i bankovka: strieborný p.

  2. hromad. hovor. peniaze: zarobiť pekný p., kúpiť za lacný p. lacno

  poznať niekoho ako starý p. dobre;
  expr. sedieť akopäť peňazí;

 • peniaze peňazí m. pomn. štátom uznané platidlo ako prostriedok výmeny, mince a bankovky: kovové, papierové p., drobné p., zarobiť (si) p., požičať niekomu p., počítať p., minúť (všetky) p.;
  publ. prepierať špinavé p.

  ide to do p-í veľa to stojí;
  ťažké p. veľká suma;
  byť pri p-och mať (veľa) peňazí;
  vyhadzovať p. oknom plytvať;
  sedieť na p-och byť veľmi šetrný, lakomý;
  za → málo p-í málo muziky;

 • peniažky -ov m. pomn. zdrob. expr.

 • peniažtek -a m.

  1. zdrob. k 1

  2. drobná bylina s bielymi kvetmi, bot. Thlaspi

 • penica -e -níc ž. spevavý vták, zool. Sylvia

 • penicilín -u m. antibiotické liečivo vyrábané z niekt. druhov plesní;

 • penicilínový príd.

 • penis -u m. anat. muž. pohlavný úd

 • peniť nedok. utvárať, spôsobovať penu: loď p-í vodu

  // peniť sa utvárať na sebe penu, meniť sa na penu: pivo sa p-í

  krv sa mu, v ňom p-í je rozzúrený

 • penivosť -i ž. schopnosť tvoriť penu

 • penivý príd. peniaci sa: p-é pivo, mydlo;

 • penka -y -niek ž. klát (na rúbanie dreva)

 • penny neskl. m. čiastková peňaž. jednotka a platidlo angl. meny

 • penobetón -u m. stav. druh ľahčeného betónu, penový betón;

 • penobetónový príd.: p-á zmes

 • penový príd.: p. polyuretán;
  stav. p. betón ľahký, pórovitý;
  p. hasiaci prístroj naplnený penivou látkou

 • pentľa -e ž. hovor. ozdobná stužka: ozdobiť niečo p-ami;

 • pentlička -y -čiek ž. zdrob.

 • pentľový príd.;

 • penzia -ie ž.

  1. hovor. dôchodok (význ. 2, 3): ísť do p-ie, byť v p-ii, dostávať p-iu

  2. denný poplatok za byt a stravu v hoteli, v rekreačnom podniku ap.;

 • penzijka -y -jok ž. zdrob. expr. k 1

 • penzijný príd.;

 • penzión -a/-u m. podnik poskytujúci byt a stravu: p. pre starých ľudí;
  otvoriť si p.

 • penzionát -u m. v min. učebno-výchovný ústav internátneho typu

 • penzionovať dok. i nedok. hovor. d(áv)ať do dôchodku

 • penzista -u m. hovor. dôchodca

 • penzum -za penz s. kniž. uložená práca, úloha: denné p.

 • novokúpený príd. práve, nedávno kúpený: n. dom

 • špenát -u m.

  1. zelenina s prízemnými tmavozelenými listami, bot. Spinacia: letný, zimný š., siať š.

  2. jedlo pripravené z tejto zeleniny: š. s vajcom;

 • špenátový príd.: š-á polievka, š. prívarok

 • strápený príd. vysilený trápením, utrápený, usužovaný, zmorený; svedčiaci o trápení: s-í rodičia;
  s-á tvár;

 • utrápený príd. naplnený trápením; svedčiaci o trápení; strápený, usužovaný: u-á mať;
  u-á tvár;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: ??vk, u aã, ttp, ã, von, nôž, šľina, carp, g08, rsm, mev, aw, seãƒâ ãƒâ, vu, lýs
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV