Význam slova "kop" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • kop -u m. kopnutie (úderom nohy): k. od bránky, pokutový k. (vo futbale)

 • kopa -y kôp ž.

  1. navŕšené množstvo niečoho, hromada, hŕba: k. štrku, snehu, sena;
  pohádzať veci na k-u

  2. expr. veľké množstvo, hromada, hŕba: k. detí, starostí;
  stáť k-u peňazí veľa

  3. stará miera (60 ks): k. vajec

  hľadať ihlu v k-e sena;
  stáť, vyzerať ako k., kôpka nešťastia strápene;

 • kopáč -a m. kto sa zamestnáva kopaním: k. vo vinici, k-i zeminy;

 • kopačka1 -y -čiek ž. hovor. kopanie: jesenná k. zemiakov

  kopačka2 -y obyč. mn. kopačky -čiek ž. šport. obuv futbalistov

  dostať k-y byť vyhodený, prepustený, odmietnutý ap.

  kopáčka -y -čok ž.;

 • kopáčsky príd.

 • kopanec -nca m.

  1. úder kopnutím: dostať k., rozdávať k-e

  2. hovor. expr. hlúpy čin: urobiť k.

 • kopanica -e -níc ž.

  1. obyč. mn. skupina domov na samote (na záp. Slovensku): myjavské k-e

  2. (horská) roľa obrobená kopaním;

 • kopaničiar -a m. obyvateľ kopaníc;

 • kopaničiarka -y -rok ž.;

 • kopaničiarsky príd.: k-a slivovica

 • kopanicový príd.

 • kopať -e -ú nedok.

  1. motykou al. iným nástrojom kypriť zem: k. rýľom, k. vo vinohrade;
  k. záhradu

  2. odstraňovaním zeme vyhlbovať: k. základy, k. jamu

  3. získavať, dobývať zo zeme: k. zemiaky, k. rudu

  4. prudko pohybovať nohami; takto zasahovať: dieťa k-e nožičkami, kôň k-e;
  k. do dverí, chlapci sa k-ú

  5. úderom nohy uvádzať do pohybu al. usmerňovať: k. loptu;
  k. rohový kop

  6. hovor. expr. s chybami uskutočňovať, kaziť: k. odpoveď, písomku

  7. expr. znevažovať, ponižovať: nevážia si ho, iba doňho k-ú

  k. niekomu hrob pripravovať záhubu;
  expr., trocha hrub. už je tam, kde loj k-ú zomrel;
  kto druhému → jamu k-e, sám do nej (s)padne;
  k. do mŕtvoly prenasledovať už porazeného protivníka;

 • kopček -a m. zdrob.;

 • kopčisko -a -čísk s., v jedn. i m. zvel.

 • kopcom prísl. hovor. vrchom, vrchovato: naklásť na tanier k.

 • kopcovitý príd. pokrytý kopcami, vrchovitý, vrchovatý: k. terén

 • kopcový príd.;

 • kopec -pca m.

  1. (menší) vrch, vyvýšenina: strmý, mierny k., okrúhle k-e, vyjsť na k.

  2. svah, breh, vrch: motor dobre (ne)ťahá do k-a, hore k-om

  → ide to s ním dolu k-om;

 • kopejka -y -jok ž. čiastková peňaž. jednotka a platidlo rus. meny

 • kópia -ie ž.

  1. exemplár získaný prepísaním al. rozmnožovacou technikou, op. originál: k. dokladu, filmu;
  vyhotoviť dve k-ie prvopisu

  2. (verná) napodobnenina umel. diela, op. originál: k. obrazu

 • kopija -e ž. stará bodná zbraň v podobe bodáka na dlhej rúčke

 • kopijovito, kopijovite prísl.: k. zahrotený

 • kopijovitý príd. kt. má podobu kopije: k-é listy;

 • kopírovací príd. určený na kopírovanie: k. papier, stroj

 • kopírovačka -y -čiek ž. hovor. stroj na zhotovovanie kópií, kopírovací stroj

 • kopírovať nedok.

  1. zhotovovať kópiu: k. mapy, plány;
  k. film rozmnožovať z negatívu

  2. napodobňovať, imitovať: k. cudzie vzory, k. herca

  3. publ. prispôsobovať sa línii, úrovni ap. niečoho: platy k-ujú produktivitu práce

 • kopiť nedok.

  1. vŕšiť na kopu: k. zeminu

  2. hromadiť: k. kapitál, k. chyby

  // kopiť sa: mračná sa k-ia;
  starosti sa k-ia

 • kôpka -y -pok ž.

  1. zdrob. k 1

  2. expr. pekná k. dosť, veľa

 • kopkať nedok. expr. kopať (význ. 1, 4, 5): k. v záhrade;
  dieťa k-á nožičkami

 • kopnieť -ie -ejú nedok. odkrývať sa spod topiaceho sa snehu: vŕšky k-jú, zem k-ie;
  neos. vonku už k-ie

 • dok. k 4, 5, 7 kopnúť -e -ú -pol

  expr. ani by doň nek-l nestojí oň

  // kopnúť sa hovor. expr. zmýliť sa: poriadne sa k-l

 • kôpor -pru L -i m. vysoká bylina s jemnými tmavozelenými lístkami pestovaná pre voňavú vňať, bot. Anethum;

 • kopov -a mn. N a A -y m. poľovný pes s hladkou srsťou tmavej farby;

 • kopovitý príd. pripomínajúci kopy: k-á oblačnosť

 • kopŕcať sa -a nedok. expr. robiť kotrmelce, prevaľovať sa: k. sa dolu svahom;

 • dok. kopŕcnuť sa -e -u -col

 • koprodukcia -ie ž. spoločná (film.) produkcia;

 • koprodukčný príd.: k. film

 • kôprový príd.: k-á omáčka

 • kopýtko -a -tok s. zdrob.

  expr. je v tom → čertovo k.;
  vyhodiť si z k-a zabaviť sa

 • kopyto -a -pýt s.

  1. rohovitý obal na prstoch niekt. zvierat: konské k.

  2. (drevená) obuv. forma: natiahnuť topánku na k.

  expr. rozniesť, roznosiť niečo, niekoho na k-ách podať zdrvujúcu kritiku ap.;
  hrub. al. expr. otrčiť k-á zomrieť;
  pejor. všetko je na jedno k. rovnaké; rovnako zlé;

 • škop1 -a mn. N a A -y m. vykastrovaný baran, škopec;

  škop2 -a m. menšia (drevená) nádoba, šaflík;

 • škopík -a, škopok -pka m.

  1. zdrob. ku škop

  2. škop2

 • ťažkopádne prísl.;

 • ťažkopádnosť -i ž.

 • ťažkopádny príd. ťarbavý, pomalý: tučný, ť. človek;
  duševne ť.;
  ť-e verše bez ľahkosti, neohrabané;

 • výkop -u m.

  1. vykop(áv)anie: začať stavbu v-om;
  v. zeminy vykopávka

  2. takto vzniknutý priestor: zavalený v.

  3. (vo futbale) uvedenie lopty do hry: v. od brány;

 • zákop -u obyč. mn. zákopy m. priekopa chrániaca vojakov v boji; ich sústava: opevnený z.;
  kopať z., z-y;
  vyraziť zo z-ov (do útoku);

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: ipd, ã adiã, tlg, k00, hoq, o69, acf acmf, isric, ftx, ã vvp, mhu, hup, zlr, ssz, ec
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV