Hľadaný výraz "o" v Slovníku skratiek

Nájdených 420 výsledkov (4 strán)

 • O

  - skratka pre kyslík z angl. oxygen - chemický prvok s protónovým číslom 8
  - skratka z anglického "Over (to you)" - prepínam (na teba)

 • O. K.

  - (oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v preklade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas

 • O00

  - Skratka diagnózy - mimomaternicová ťarchavosť

 • O01

  - Skratka diagnózy - mola hydatidosa

 • O02

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne produkty koncepcie

 • O03

  - Skratka diagnózy - spontánny potrat

 • O04

  - Skratka diagnózy - medicínsky potrat

 • O05

  - Skratka diagnózy - iný potrat

 • O06

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaný potrat

 • O07

  - Skratka diagnózy - neúspešný pokus o potrat

 • O08

  - Skratka diagnózy - komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti

 • O10

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O11

  - Skratka diagnózy - predtým existujúca hypertenzná porucha so superponovanou proteinúriou

 • O12

  - Skratka diagnózy - gestačný (ťarchavosťou vyvolaný) edém a proteinúria bez hypertenzie

 • O13

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia bez významnej proteinúrie

 • O14

  - Skratka diagnózy - gestačná (ťarchavosťou vyvolaná) hypertenzia s významnou proteinúriou

 • O15

  - Skratka diagnózy - eklampsia

 • O16

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hypertenzia matky

 • O20

  - Skratka diagnózy - krvácanie vo včasnej ťarchavosti

 • O21

  - Skratka diagnózy - nadmerné dávenie v ťarchavosti - hyperemesis gravidarum

 • O22

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v ťarchavosti

 • O23

  - Skratka diagnózy - infekcie močovopohlavných ústrojov v ťarchavosti

 • O24

  - Skratka diagnózy - diabetes mellitus v ťarchavosti

 • O25

  - Skratka diagnózy - podvýživa v ťarchavosti

 • O26

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s ťarchavosťou

 • O28

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky

 • O29

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v ťarchavosti

 • O30

  - Skratka diagnózy - viacplodová ťarchavosť

 • O31

  - Skratka diagnózy - komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť

 • O32

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

 • O33

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)

 • O34

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky

 • O35

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu

 • O36

  - Skratka diagnózy - starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom

 • O40

  - Skratka diagnózy - polyhydramnion

 • O41

  - Skratka diagnózy - iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

 • O42

  - Skratka diagnózy - predčasné puknutie blán

 • O43

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti placenty

 • O44

  - Skratka diagnózy - placenta praevia - vcestná placenta

 • O45

  - Skratka diagnózy - predčasné odlupovanie placenty - abruptio placentae

 • O46

  - Skratka diagnózy - krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde

 • O47

  - Skratka diagnózy - hroziaci predčasný pôrod

 • O48

  - Skratka diagnózy - predľžená ťarchavosť

 • O60

  - Skratka diagnózy - predčasný pôrod

 • O61

  - Skratka diagnózy - neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

 • O62

  - Skratka diagnózy - nepravidelnosti pôrodnej činnosti

 • O63

  - Skratka diagnózy - predĺžená pôrodná činnosť

 • O64

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou polohou a naliehaním plodu

 • O65

  - Skratka diagnózy - komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy matky

 • O66

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodu

 • O67

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním pri pôrode nezatriedené inde

 • O68

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom

 • O69

  - Skratka diagnózy - pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný nepravidelnosťami pupkovej šnúry

 • O70

  - Skratka diagnózy - poranenie hrádze pri pôrode

 • O71

  - Skratka diagnózy - iné pôrodné poranenie

 • O72

  - Skratka diagnózy - krvácanie po pôrode

 • O73

  - Skratka diagnózy - zadržanie placenty a blán bez krvácania

 • O74

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

 • O75

  - Skratka diagnózy - iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu nezatriedené inde

 • O80

  - Skratka diagnózy - spontánny pôrod jedného plodu

 • O81

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu kliešťami a vákuumextraktorom

 • O82

  - Skratka diagnózy - pôrod jedného plodu cisárskym rezom

 • O83

  - Skratka diagnózy - iné vedenie pôrodu jedného plodu

 • O84

  - Skratka diagnózy - pôrod pri viacplodovej ťarchavosti

 • O85

  - Skratka diagnózy - puerperálna sepsa - popôrodná sepsa

 • O86

  - Skratka diagnózy - iné puerperálne infekcie

 • O87

  - Skratka diagnózy - žilové komplikácie v popôrodí

 • O88

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka embólia

 • O89

  - Skratka diagnózy - komplikácie anestézie v popôrodí

 • O90

  - Skratka diagnózy - komplikácie popôrodia nezatriedené inde

 • O91

  - Skratka diagnózy - infekcie prsníka spojené s pôrodom

 • O92

  - Skratka diagnózy - iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené s pôrodom

 • O95

  - Skratka diagnózy - pôrodnícka smrť z nešpecifikovanej príčiny

 • O96

  - Skratka diagnózy - smrť z akejkoľvek pôrodníckej príčiny po vyše 42 dňoch, ale menej ako po jednom roku po pôrode

 • O97

  - Skratka diagnózy - smrť následkom priamych pôrodníckych príčin

 • O98

  - Skratka diagnózy - infekčné a parazitárne choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • O99

  - Skratka diagnózy - iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie

 • OAA

  - Skratka učebného predmetu Obratnosť a akrobacia

 • OAC

  - Skratka učebného predmetu Organická a analytická chémia

 • OAD

  - Skratka učebného predmetu Opravárenstvo a diagnostika

 • OAG

  - Skratka učebného predmetu Odborná angličtina

 • OAJ

  - Skratka učebného predmetu Obchodná príprava v angličtine

 • OAL

  - Skratka učebného predmetu Obchodná angličtina

 • OAN

  - Skratka učebného predmetu Organizačná a výpočtová technika

 • OAO

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie a prvá pomoc

 • OAP

  - Skratka učebného predmetu Občan a prrávo

 • OAR

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a riadenie

 • OAS

  - skratka pre Organization of American States - Organizácia amerických štátov
  - Skratka učebného predmetu Obsluha a stolovanie

 • OAT

  - Skratka učebného predmetu Organizácia a technika

 • OAV

  - Skratka učebného predmetu Opravy výťahov

 • OAZ

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

 • OB6

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ

 • OBA

  - Skratka učebného predmetu Sebaobsluha a práce v domácnosti

 • OBB

  - Skratka učebného predmetu Odborné aplikácie

 • OBC

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železníc

 • OBD

  - Skratka učebného predmetu Obalový dizajn

 • OBE

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie

 • OBH

  - Skratka učebného predmetu Oprava banských strojov a zariadení

 • OBI

  - Skratka učebného predmetu Odborná konverzácia z biológie

 • OBJ

  - Skratka učebného predmetu Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...)
  - skratka z anglického "OBligatory Joke" - povinný vtip

 • OBK

  - Skratka učebného predmetu Obchodná korešpondencia

 • OBL

  - Skratka učebného predmetu Obalová technika

 • OBM

  - Skratka učebného predmetu Obuvnícke materiály

 • OBN

  - Skratka učebného predmetu Občianska náuka

 • OBO

  - Skratka učebného predmetu Odborné kreslenie a modelovanie

 • OBP

  - Skratka učebného predmetu Obchodné právo

 • OBR

  - Skratka učebného predmetu Obrábanie materiálov

 • OBS

  - Skratka učebného predmetu Obchod a služby

 • OBT

  - Skratka učebného predmetu Obchodná technológia

 • OBTW

  - skratka z anglického "Oh, By The Way" - och, mimochodom

 • OBV

  - Skratka učebného predmetu Občianska výchova

 • OBZ

  - Skratka učebného predmetu Obrazová a zvuková technika

 • OCA

  - Skratka učebného predmetu Ochrana človeka a životného prostredia

 • OCD

  - Skratka učebného predmetu Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy

 • OCH

  - Skratka učebného predmetu Obchodná prevádzka

 • OCJ

  - Skratka učebného predmetu Odborný cudzí jazyk

 • OCK

  - Skratka učebného predmetu Oceľové konštrukcie

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: o, pkãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ro, slw, vaa, čítaj, veã ã ã, pzn, nar, rep, cã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, dokã æ ã, c�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��, f, nj