Hľadaný výraz "ak" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 92 výsledkov (1 strana)

 • antabus - prostriedok na liečbu alkoholikov

  - ak človek po jeho...

 • gastroenteritída

  - akútny zápal sliznice žalúdka...

 • salmonelóza

  - akútna horúčkovitá črevná nákaza...

 • akácia

  - tropický krík alebo strom...

 • akademický

  - týkajúci sa akadémie; školský;...

 • akademizmus

  - strohý, triezvy ráz, spôsob...

 • akant

  - rod tropických a subtropických...

 • akantóm

  - ohraničené bujnenie kože...

 • akapnia

  - nadmerné zníženie oxidu uhličitého...

 • akarológ

  - odborník v akarológii, znalec...

 • akatafázia

  - chorobná neschopnosť usporiadať slová...

 • akatízia

  - chorobná neposednosť, hyperaktivita...

 • akcelerácia

  - zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti...

 • akcelerograf

  - prístroj registrujúci údaje o...

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku...

 • akceptabilný

  - prijateľný, vyhovujúci...

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula...

 • akcesia

  - prístup k už uzavretej...

 • akcesorický

  - vedľajší, prídavný, nepodstatný...

 • akcia

  - cenný papier potvrdzujúci kapitálovú...

 • akcidenčný

  - vedľajší, mimoriadny, príležitostný...

 • akcident

  - nehoda; nepredvídaná udalosť, náhla...

 • akcidentálny

  - náhodný, nepodstatný, vedľajší...

 • akciová spoločnosť

  - podnik, ktorého kapitál je...

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa...

 • akčný rádius

  - krajná medza účinnosti, napr....

 • akinakes

  - krátky bronzový alebo železný...

 • akinéza

  - nehybnosť živočíchov pri hroziacom...

 • aklamovať

  - vítať, pozdravovať, hlasito volať...

 • aklimatizácia

  - prispôsobenie sa novému prostrediu,...

 • akmé

  - vrchol, vyvrcholenie nejakého procesu...

 • akné

  - uhrovitosť pleti, najmä počas...

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • akomodácia

  - prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia;...

 • akonitín

  - prudko jedovatý alkaloid...

 • akord

  - súzvuk troch alebo viacerých...

 • akordeonista

  - harmonikár, hráč na akordeóne...

 • akránia

  - vrodené nevyvinutie lebečnej kosti...

 • akrécia

  - rast anorganických telies prirastaním...

 • akreditív

  - bankový poverovací list v...

 • akreditovať

  - poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním...

 • akribofóbia

  - chorobný strach z toho,...

 • akrobacia

  - vrcholné telesné cviky vyžadujúce...

 • akrobat

  - osoba prevádzajúca akrobaciu, napr....

 • akrocefália

  - lebka v tvare zrezaného...

 • akrocyanóza

  - zmena farby niektorých častí...

 • akrodýnia

  - bolesť končatín...

 • akroleín

  - zapáchajúca bezfarebná tekutina, aldehyd...

 • akromegália

  - chorobné zväčšenie okrajových častí...

 • akromikria

  - skrátenie končatín...

 • akronym

  - skratkové slovo vytvorené z...

 • akryl

  - akrylanová priadza...

 • akrylan

  - ester alebo soľ kyseliny...

 • akrylát

  - umelá živica...

 • akrylonitril

  - nitril kyseliny akrylovej...

 • akt

  - čin, jednanie, výkon; úradný...

 • aktín

  - svalová bielkovina, aktomyozín...

 • aktinodermatitída

  - zápal kože spôsobený röntgenovým...

 • aktinoid

  - rádioaktívny prvok zo skupiny...

 • aktinometria

  - náuka skúmajúca slnečné žiarenie...

 • aktinomyceta

  - jednobunkový organizmus rodu Actinomyces...

 • aktinomykóza

  - chrastavosť rastlín, najmä zemiakov;...

 • aktív

  - súhrn funkcionárov nejakej organizácie...

 • aktivátor

  - látka pridávaná do zmesi...

 • aktivita

  - činorodosť, konanie, pracovná horlivosť;...

 • aktivizmus

  - činná účasť na nejakom,...

 • aktivovať

  - uviesť do činnosti, povzbudzovať;...

 • aktograf

  - zariadenie na registrovanie telesných...

 • aktológia

  - veda o motorike človeka,...

 • aktualita

  - časová vec, novinka; najnovšia,...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

 • aktuálny

  - časový, súčasný, časovo naliehavý,...

 • akulit

  - tvrdá drevovláknitá doska s...

 • akumulácia

  - hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku;...

 • akumulátor

  - zariadenie na hromadenie tepelnej,...

 • akupresúra

  - čínska tradičná liečebná metóda...

 • akurátnosť

  - presnosť, precíznosť; starostlivosť...

 • akustický

  - sluchový, zvukový...

 • akustika

  - náuka o vzniku a...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akutrauma

  - poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom...

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy...

 • akvacentrum

  - akvapark, súbor viacerých bazénov,...

 • akvalung

  - potápačský dýchací prístroj na...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • akvaplán

  - drevená doska na nácvik...

 • akvarelista

  - maliar akvarelov...

 • akvárium

  - umelá vodná nádrž alebo...

 • akvatický

  - žijúci vo vode, vodný...

 • akvavit

  - z latinského slova aqua...

 • akyanoblepsia

  - neschopnosť vnímať modrú farbu...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sc, zz, šr, hpp, bob, dkp, cnr, chk, rdp, iatrc, shv, bek, fel, ian, opu