Význam slova "m" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 2580 výsledkov (22 strán)

 • m [i em] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: m meter;
  m2 štvorcový meter;
  m3 kubický meter;
  admin.: m. r. minulého roka;
  t. m. tohto mesiaca;
  M rím. číslica tisíc

 • mača -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. mláďa mačky;

  ospanlivý, slepý, ihravý ako m.;

 • mačací príd. k 1: m-ie kroky, pohyby i pren. tiché a opatrné;
  hovor. m-ie hlavy dlažba z drobných kameňov;
  hovor. m-ie zlato, striebro sľuda;
  tel. m. chrbát cvik s ohnutým chrbtom;

  máčací príd. určený na máčanie: m. stroj

 • mačacina -y ž.

  1. mačacie mäso

  2. mačací zápach: smrdieť m-ou

 • macať -ia -ajú nedok. expr.

  1. hmataním skúmať, ohmatávať, obchytávať: m. kuru;
  m. sa po kolene

  2. hmatať: m. potme okolo seba, m. rukou po kľučke

 • máčať -a nedok.

  1. ponárať do tekutiny (a vystavovať jej pôsobeniu), namáčať: m. si ruky vo vode;
  m-nie ľanu, semena;
  m-né pečivo oblievané (čokoládou)

  2. robiť mokrým: m. si oči harmančekom, slzy m-jú tvár

  // máčať sa

  1. ponárať sa do tekutiny: husi sa m-jú vo vode

  2. byť ponorený v tekutine, močiť sa: zelinky sa m-jú v liehu, konope sa m-jú v potoku

 • macedónčina -y ž. macedónsky jazyk

 • macedónsky príd. k Macedónec, Macedónsko: m. jazyk

 • macerácia -ie ž. uvoľňovanie rastlinných al. živočíšnych buniek z tkanív máčaním: m. pokožky;

 • maceračný príd.: m. stroj

 • maces -u obyč. mn. m. pečivo v podobe tenkých platní z nekysnutého cesta; žid. veľkonočný chlieb

 • mačeta -y -čiet ž. nôž použ. pri prácach v pralese al. na plantážach

 • mach -u m. drobná nekvitnúca rastlina tvoriaca súvislý nízky porast;
  bot. machy Musci: mäkký, hustý m., vystlať m-om;
  obrásť, zarásť m-om i fraz. a) upadnúť do zabudnutia b) prestať sa vyvíjať;

 • macher -a/-chra m. hovor. expr. šikovný človek; dobrý odborník, znalec: to je skúsený m., byť m. na niečo, v niečom

 • machinácia -ie obyč. mn. ž. pejor. podvodné, úskočné konanie, špekulácie, machle, čachre: zákulisné, finančné, politické m-ie, m-ie s devízami

 • machle -ľov m. pomn. pejor. machinácie, čachre: politické m.

  robiť m. machľovať

 • machliť nedok. hovor. expr.

  1. škaredo, neúhľadne písať al. kresliť

  2. maľovať, farbiť: m. si vlasy, nevkusne sa m.

 • machľovať nedok. pejor. robiť machle, čachrovať: m. s peniazmi

 • machnatieť -ie -ejú nedok. obrastať machom: peň m-ie

 • machnatý príd.

  1. obrastený machom: m-é skaly, m. kmeň, balvan

  2. podobný machu: m-á tráva, m-é ihličie

 • machorka -y ž. (v rus. prostredí) hrubý tabak al. výrobky z neho: fajčiť m-u;

 • machorkový príd.

 • machovitý príd.

  1. podobný machu: m-á tráva

  2. porastený machom: m-é miesto

 • machový príd.: m. porast

 • machrovať nedok. subšt. predvádzať sa, narábať sa, vystatovať sa, vyťahovať sa: nechajte ho, on iba m-je

 • machuľa -e -chúľ ž. expr. škvrna: atramentová, rozpitá m.;
  urobiť m-u;

 • machuľka -y -liek ž. zdrob.

 • machurinka -y ž. expr. páperie (na tvári dospievajúceho chlapca)

 • mačiatko -a -tok s. zdrob.

 • mačička -y -čiek ž. zdrob. expr. k 1;

 • máčik -a/-čka m. zdrob. expr.

 • mačina -y ž.

  1. kus trávnika s vrstvou zeme

  2. odb. povrchová vrstva lúčnych a pasienkových pôd;

 • mačinový príd.

 • mačka -y -čiek ž.

  1. šelma chovaná ako domáce zviera najmä na chytanie myší, zool. Felis;
  jej samica: divá m.;
  m. mňauká, pradie;
  m. a kocúr

  2. kožušina z mačky

  3. tech. strojové zariadenie: žeriavová m.

  4. hák na obuvi slúžiaci na zachytávanie: horolezecké m-y

  falošný ako m.;
  umývať sa ako m., ako mačička slabo;
  expr. škriabať ako m. nečitateľne písať;
  byť ako pes a m. neznášať sa;
  hrať sa s niekým ako m. s myšou zahrávať sa;
  chodiť ako m. okolo horúcej kaše;
  žart. kúpiť m-u vo vreci oklamať sa pri kúpe;

 • mackať nedok. expr. (jemne) macať: m. si boľavé miesto, m. okolo seba

 • macko1 -a -ciek s. hovor. oblečenie pre dojča

  macko2, macík -a mn. -ovia i macíky m. zdrob.

 • mačkovitý príd. podobný mačke: m-é pohyby;
  m-é šelmy

 • mačný, máčny príd.

  expr. ani m. mak, máčik, ani za, o m. mak, máčik vôbec nie, ani trocha;

 • maco -a mn. -ovia m. hypok.

  1. medveď;

  2. hračka v podobe medveďa;

 • macocha -y -côch ž. nevlastná matka;

  byť od m-y byť odstrkávaný;

 • macošský príd.: pren. m-é pomery nežičlivé, zlé;

  macošsky prísl.: m. sa správať neláskavo

 • madam neskl. ž. (franc.) oslovenie vydatej ženy, obyč. v cudzom prostredí

 • maďarčina -y ž. maď. jazyk; ako učebný predmet i maď. literatúra

 • maďarčinár -a m. odborník v maďarčine; učiteľ al. poslucháč maďarčiny;

 • maďarčinárka -y -rok ž.

 • maďarizácia -ie ž. pomaďarčovanie;

 • maďarizačný príd.: m-á politika

 • maďarizovať nedok. pomaďarčovať

  // maďarizovať sa pomaďarčovať sa: územie sa m-lo

 • maďarofil -a mn. -i/-ovia m. priateľ Maďarov, stúpenec všetkého maďarského;

 • maďarofilský príd.;

 • maďarofilstvo -a s. záľuba vo všetkom maďarskom

 • maďarón -a m. pejor. pomaďarčený príslušník nemaďarského národa;

 • maďarónka -y -nok ž.;

 • maďarónsky príd. i prísl.

 • maďarskosť -i ž. maď. ráz

 • maďarský príd. k Maďar, Maďarsko: m. jazyk;
  m-á saláma suchá saláma vyrábaná v Maďarsku;

  maďarsky prísl.: hovoriť (po) m.;

 • madeira -y ž.

  1. dezertné víno (pôv. z ostrova Madeiry)

  2. text. tkanina s dierkovanou výšivkou;

 • madeirový príd.

 • mädliť nedok. prstami al. dlaňami opakovane pritískať, žmoliť, húžvať: m. hlinu (medzi) prstami, m. čiapku, m. si fúzy (v rozpakoch);
  m. si ruky, dlane i fraz. byť spokojný s výsledkom

 • madona -y -don ž. obraz al. socha Panny Márie: Sixtínska m., m. s dieťaťom;

 • madrigal -u L -e mn. -y m.

  1. hud. stredoveká viachlasná (vokálna) skladba

  2. lit. krátka lyrická báseň obľúbená v renesancii;

 • madrigalový príd.

 • maestoso [ma-estózo] prísl. (tal.) hud. vznešene;

  maestoso -a s. vznešené tempo; skladba al. jej časť v tomto tempe

 • mafia -ie ž.

  1. tajná teroristická organizácia (v Taliansku, v USA)

  2. tajný spolok organizujúci nelegálne obchody s drogami, cigaretami, ukradnutými autami, valutami ap.: m. zlodejov, odhalenie m-ie

  3. pejor. skupina osôb vo vedení dôležitých úradov št. správy, podnikov ap. využívajúca svoje postavenie na vlastný prospech: pôsobenie komunistických m-ií; privatizačná m.;

 • mafián -a m. príslušník mafie, mafista: drogoví m-i;
  výčiny m-ov;

 • mafiánsky príd. i prísl.;

 • mafiánstvo -a s. činnosť mafiánov

 • mafista -u m. prívrženec mafie;

 • mafistický príd.: m-á organizácia

 • mág -a mn. -ovia m.

  1. mudrc u starovekých národov

  2. kniž. čarodejník;

 • magazín -a/-u m.

  1. obrázkový časopis s pestrým obsahom

  2. veľký obch. dom (v niekt. krajinách)

  3. rozhlas. al. telev. seriálový program venovaný jednému tematickému okruhu: m. pre záhradkárov

  4. zastaráv. sklad;

 • magazínový príd.

 • maggi [magi] neskl. s. kuch. (tekuté) polievkové korenie

 • mágia -ie ž. tajomná moc mágov; čarodejníctvo, kúzelníctvo: čierna, moderná m.;

 • magický príd.: m-é sily;
  m-á kocka hra založená na kombinatorike farebných plôch kocky;

  magicky prísl.

 • magister -tra m.

  1. v stredoveku najvyšší akademický titul na filoz. fakulte, majster

  2. akademický titul na súčasných univerzitných, bohosloveckých vys. školách (skr. Mgr.) a na umeleckých vys. školách (skr. Mgr. art.): m. filozofie, m. umenia

  3. m. farmácie star. akademický titul lekárnikov

  4. rehoľník, kt. má na starosti prípravu novicov;

 • magisterka -y -riek ž. k 1, 2;

 • magisterský príd.: m-é štúdium univerzitné, bohoslovecké a umelecké štúdium trvajúce najmenej 4 roky

 • magistra -y -tier ž. k 1, 3;

 • magistrála -y -rál ž.

  1. hlav. dopr. tepna: železničná, vodná m., tatranská m.

  2. diaľkové vedenie: plynovodná m.;

 • magistrálny príd.

 • magistrát -u m. mestský správny úrad; predstavitelia, zamestnanci tohto úradu;

 • magistrátny príd.: m. úradník

 • magľajz -u m. subšt. pejor. zmätok, neporiadok

 • magma -y ž. geol. žeravá výplň zemskej kôry: tekutá m.;

 • magmatický, magmový príd.: m-cké horniny

 • magnát -a m.

  1. veľmož (v Uhorsku, v býv. Poľsku): feudálni m-i

  2. veľký boháč: oceľový, finančný m.;

 • magnátsky príd. i prísl.;

 • magnátstvo -a s. postavenie magnáta

 • magnet -u m. teleso majúce vlastnosť priťahovať niekt. kovy: prirodzený, umelý m.;
  pôsobiť ako m. mocne priťahovať;

 • magneťák -a m. subšt. magnetofón

 • magnetickosť -i ž.

 • magnetický príd.: m-é pole priestor, v kt. pôsobia účinky magnetu al. elektr. prúdu;
  m. pól miesto, v kt. sa sústreďuje sila magnetu;
  m. spánok hypnotický;

  magneticky prísl.;

 • magnetit -u m. min. magnetovec;

 • magnetitový príd.

 • magnetizácia -ie ž. fyz. magnetizovanie: m. vody;

 • magnetizačný príd.: m. prúd

 • magnetizmus -mu m. fyz. schopnosť niekt. látok (najmä kovových) priťahovať iné látky: m. železa, zemský m.;
  m. ľudského tela;

 • magnetizovať nedok. robiť magnetickým: m. železo, oceľ

  // magnetizovať sa stávať sa magnetickým

 • magnetka -y -tiek ž. fyz. podlhovastý, okolo osi otáčavý magnet použ. v kompasoch a buzolách, magnetická ihla, strelka

 • magnetofón -u m. elektrotech. prístroj na záznam zvuku na pás a na jeho reprodukciu: kazetový m.;

 • magnetofónový príd.: m. pás, m-á kazeta

 • magnetón -u m. fyz. jednotka magnetizmu

 • magnetoskop -u m. odb. videorekordér

 • magnetoterapia -ie ž. lek. liečenie magnetizmom

 • magnetovec -vca m. min. ruda s najvyšším obsahom železa, magnetit

 • magnetovo, magneticky prísl.

 • magnetový, magnetický príd.;

 • magnéziový príd.

 • magnezit -u m. min. ruda s vys. obsahom magnézia;

 • magnezitáreň -rne ž. závod na spracovanie magnezitu

 • magnezitka -y -tiek ž. hovor. magnezitáreň

 • magnezitový príd.: m. priemysel

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: pivot point, t ã â, vid, edi, active hub, ja, ãƒâ v, pb, ur, ita, sqa, ã å k, cou, bss, au
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV