Hľadaný výraz "me" v Lekárskom slovníku

Nájdených 501 výsledkov (5 strán)

 • meato(r)rhaphia

  - meatorafia, chirurgické zošitie poškodeného priechodu

 • meatometron

  - meatometer, prístroj k meraniu veľkosti otvora (napr. ústia močovej trubice)

 • meatoobturator

  - meatoobturátor, tuhá dostička s otvormi, vkládaná do nosohltana pri širokom ráštepe podnebia

 • meatoscopia

  - meatoskopia, vyšetrovanie priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatoscopos

  - meatoskop, prístroj k vyšetrovaniu priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatostenosis

  - meatostenóza, zúženie priechodu, zúženie vonkajšieho ústia (močovej trubice)

 • meatotomia

  - meatotómia, chirurgické rozšírenie priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatus

  - chodba, priechod. Meatus acusticus externus vonkajší zvukovod ucha. Meatus acusticus internus vnútorný zvukovod. Meatus nasi nosový priechod

 • mechanicus

  - mechanický, technický, remeselný

 • mechanismus

  - mechanizmus, ustálená sústava úkonov, javov, ustálený zmechanizovaný postup

 • mechanonarcosis

  - mechanonarkóza, mechanická narkóza, strata vedomia vyvolaná mechanickým pôsobením (napr. otras mozgu)

 • mechanoreceptor

  - mechanoreceptor, senzor na mechanické podnety, dotyk, tlak, ťah, pohyb

 • mechanotherapia

  - mechanoterapia, liečenie cvičením na rôznych mechanických prístrojoch

 • meckelectomia

  - chirurgické vybratie Meckelovho ganglia, divertikula

 • mecocephalia

  - mekocefália, nadmerne dlhá hlava

 • mecometron

  - mekometer, prístroj k meraniu dĺžky novorodencov

 • meconialis

  - mekóniový, týkajúci sa mekónia

 • meconiorrhoea

  - mekoniorea, nadmerné vylučovanie smolky (prvej stolice novorodenca)

 • meconismus

  - mekonizmus, pomalá otrava ópiom

 • meconium

  - "mekónium, starý názov pre ópium (šťava z maku)

 • media

  - stredná

 • medialis

  - mediálny, stredný, ležiaci smerom ku stredovej rovine tela

 • mediálne

  - stredný, nachádzajúci sa smerom k stredovej rovine tela

 • medianus

  - stredný, v stredu ležiaci

 • mediasclerosis

  - mediaskleróza, ložiskové stvrdnutie strednej vrstvy cievy

 • mediastinalis

  - mediastinálny, medzihrudný

 • mediastinitída

  - zápal mediastina

 • mediastinitis

  - mediastinitída, zápal medzihrudia

 • mediastinographia

  - mediastinografia, zobrazenie medzihrudného priestoru rontgenom

 • mediastinopericardialis

  - mediastinoperikardiálny, týkajúci sa medzihrudia a osrdcovníka

 • mediastinopericarditis

  - mediastinoperikarditída, zápal osrdcovníka a medzihrudia

 • mediastinopleuralis

  - mediastinopleurálny, týkajúci sa medzihrudia a pohrudnice

 • mediastinoscopia

  - mediastinoskopia, vyšetrovanie medzihrudia zrakom pomocou zvláštneho prístroja

 • mediastinotomia

  - mediastinotómia, chirurgické otvorenie medzihrudného priestoru

 • mediastinum

  - medzipľúcie, priestor v hrudníku medzi medzi obidvoma pľúcami

 • mediátor

  - prenášač, sprostredkovateľ

 • mediátorová RNA (mRNA)

  - RNA prepísaná z génovej DNA, tvoriacej templát, z ktorého sa prekladá štruktúra proteínu.

 • medicabilis

  - liečiteľný, vyliečiteľný

 • medicamentosus

  - medikamentózny, liekmi spôsobený, vyvolaný

 • medicamentum

  - medikament, liek, liečebný prostriedok, liečivá látka

 • medicatio

  - medikácia, liečenie choroby podávaním liekov

 • medicatus

  - liečivý, obsahujúci liečivá

 • medicina

  - "liek

 • medicinalis

  - medicinálny, liečivý, liečebný

 • medicothorax

  - medikotorax, umelý pneumotorax s podaním liekov do pohrudničnej dutiny

 • medicus

  - lekár

 • medikácia

  - liečenie ochorenia podávaním liekov

 • medikamentózny

  - vyvolaný liekom

 • mediocalcinosis

  - mediokalcinóza, rozsiahle zvápenatenie strednej vrstvy tepien svalového typu

 • mediocarpeus

  - mediokarpálny, týkajúci sa stredu zápästia

 • medioclavicularis

  - medioklavikulárny, idúci stredom ku kľúčnej kosti

 • mediocritas

  - priemernosť

 • mediogastricus

  - mediogastrický, ležiaci v strede žalúdka (žalúdočnej steny)

 • medionecrosis

  - medionekróza, ložiskové poškodenie a zánik buniek v strednej vrstve tepny

 • mediopubicus

  - mediopubický, týkajúci sa stredu lonovej spony (reflex mediopubický)

 • mediterraneus

  - mediteránny, stredozemný

 • medium

  - stred, prostriedok, prostredie (napr. výživné, kultivačné)

 • medius

  - stredný, prostredný

 • medorrhoea

  - medorea, výtok z močovej trubice

 • medulla

  - dreň. Medulla (glandula) suprarenalis dreň nadobličky. Medulla oblongata predĺžená miecha. Medulla ossium flava et rubra žltá a červená kostná dreň.

 • medullaris

  - medulárny, dreňový

 • medullatio

  - medulácia, medulizácia, premena kompaktného kostného tkaniva na kostnú dreň, medulizácia kosti

 • medullitis

  - medulitída, zápal drene

 • medulloarthritis

  - meduloartritída, zápal kĺbov a kostnej drene

 • medulloblastoma

  - meduloblastóm, veľmi zhubný nádor mozočku u detí, zložený z nediferencovaných buniek podobných zárodočným bunkám miechy

 • medullocerebellaris

  - medulocerebelárny, týkajúci sa miechy a mozočku

 • medullocerebralis

  - medulocerebrálny, týkajúci sa miechy a mozgu

 • medulloepithelioma

  - meduloepitelióm, očný nádor vznikajúci z epitelu riasnicového telesa alebo z dúhovky

 • medullospinalis

  - medulospinálny, týkajúci sa chrbtovej miechy

 • medullosuprarenoma

  - medulosuprarenóm, nádor z drene nadobličky

 • megacaryoblastos

  - megakaryoblast, vývojovo mladší megakaryocyt

 • megacaryocytopo(i)esis

  - megakaryocytopoéza, tvorba megakaryocytov

 • megacaryocytus

  - megakaryocyt, obrovská bunka kostnej drene, meriaca 30 - 70 um, z ktorej sa odškrtením tvoria krvné dostičky

 • megacephalia

  - megacefália, nadmerne veľká hlava

 • megacolon

  - megakolón, megasigma, nápadné rozšírenie a predĺženie hrubého čreva, esovitej kľučky hrubého čreva

 • megadávka

  - veľká, nadmerná dávka

 • megadontia

  - megadoncia, nadmerne veľké zuby

 • megaduodenum

  - megaduodenum, rozšírenie a preĺženie dvanástnika

 • megagyria

  - megagýria, nadmerne veľké mozgové závity

 • megalacria

  - megalakria, nadmerné zväčšenie okrajových častí tela, akromegália

 • megalalgia

  - megalalgia, prílišná bolesť

 • megalecithalis

  - megalecitálny, obsahujúci veľké množstvo žĺtku

 • megalencephalia

  - megalencefália, nadmerne veľký mozog

 • megalerythema

  - vírusové ochorenie prejavujúce sa veľkým fialovým exantémom

 • megaloblastus

  - megaloblast, vývojové štádium červenej krvinky vzniknutej za patologických podmienok (napr. nedostatkom vitamínu B12 alebo kyseliny listovej)

 • megalocardia

  - megalokardia, nadmerne veľké srdce

 • megalocephalia

  - megalocefália, nadmerne veľká hlava

 • megalocheiria

  - megalocheiria, nadmerne veľké ruky

 • megalocornea

  - megalokornea, veľká, zväčšená alebo zosilená rohovka

 • megalocystis

  - nadmerne veľký, rozšírený mechúr

 • megalocyticus

  - megalocytický, obrovskobunkový, veľkobunkový

 • megalocytosis

  - megalocytóza, zmnoženie megalocytov v krvi

 • megalocytus

  - megalocyt, abnormne veľká bezjadrová červená krvinka odvodená od megaloblastu

 • megalodactylia

  - megalodaktýlia, nadmerne veľké prsty

 • megalodontia

  - megalodoncia, nadmerne veľké zuby (macrodontia)

 • megaloenteron

  - megaloenterón, nadmerne dlhé črevo

 • megalogastria

  - megalogastria, nadmerne veľký žalúdok

 • megaloglossia

  - megaloglosia, veľký, zhrubnutý jazyk

 • megalographia

  - megalografia, sklon k písaniu abnormálne veľkých písmen (následok ochorenia malého mozgu)

 • megalohepatia

  - megalohepatia, nadmerne zväčšená pečeň

 • megalomania

  - "megalománia, chorobné zveličovanie, velikášstvo

 • megalomastia

  - megalomastia, nadmerne veľké prsníky

 • megalomelia

  - megalomélia, nadmerne veľké končatiny

 • megalonychosis

  - megalonychóza, nadmerne zväčšené nechty

 • megalopenis

  - abnormálne veľký penis (macrophallus)

 • megalopia

  - megalopia, megalopsia, zväčšené videnie, predmety vnímané zrakom sa zdajú byť väčšie, ako v skutočnosti sú

 • megalopodia

  - megalopódia, nadmerne veľké nohy

 • megalospermia

  - megalospermia, nadmerná veľkosť spermia

 • megalosplanchnia

  - megalosplanchnia, nadmerné zväčšenie vnútorných orgánov

 • megalosplenia

  - megalosplénia, nadmerne zväčšená slezina

 • megalosyndactylia

  - megalosyndaktýlia, nadmerne veľké zrastené prsty

 • megaloureter

  - megaloureter, nezvyčajne dlhý močovod

 • megaoesophagus

  - megaezofág, nadmerne predĺžený a rozšírený pažerák

 • megaprosopia

  - megaprozopia, nadmerne veľká tvár

 • megarectum

  - megarektum, nadmerne rozšírený konečník

 • megasigma

  - megasigma, megasigmoideum, predĺženie a rozšírenie esovitej kľučky hrubého čreva

 • megasoma

  - megasoma, nadmerne veľké telo, nadmerný vzrast

 • meiosis

  - meióza, redukčné delenie, haploidná genetická redukcia, zaišťujúci výmenu genetického materiálu medzi homologickými chromozómami a distribúciu jednotlivých chromozómov do gamét (z každého páru homologických chromozómov jeden)

 • meiotický posun

  - tento termín sa vzťahuje na situáciu, keď sa jedna z alel heterozygota prenesie na potomstvo s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, ako druhá. Prezygotická selekcia preferuje jednu alelu na úkor druhej.

 • meioticus

  - zmenšujúci, zužujúci, redukujúci

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mc, tit, cet, mrl, vyu, tpp, vez, vbt, cnpo, ã asã, ars, čep, snm, ok, vsj