Význam slova "magnet" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • magnet -u m. teleso majúce vlastnosť priťahovať niekt. kovy: prirodzený, umelý m.;
  pôsobiť ako m. mocne priťahovať;

 • magneťák -a m. subšt. magnetofón

 • magnetickosť -i ž.

 • magnetický príd.: m-é pole priestor, v kt. pôsobia účinky magnetu al. elektr. prúdu;
  m. pól miesto, v kt. sa sústreďuje sila magnetu;
  m. spánok hypnotický;

  magneticky prísl.;

 • magnetit -u m. min. magnetovec;

 • magnetitový príd.

 • magnetizácia -ie ž. fyz. magnetizovanie: m. vody;

 • magnetizačný príd.: m. prúd

 • magnetizmus -mu m. fyz. schopnosť niekt. látok (najmä kovových) priťahovať iné látky: m. železa, zemský m.;
  m. ľudského tela;

 • magnetizovať nedok. robiť magnetickým: m. železo, oceľ

  // magnetizovať sa stávať sa magnetickým

 • magnetka -y -tiek ž. fyz. podlhovastý, okolo osi otáčavý magnet použ. v kompasoch a buzolách, magnetická ihla, strelka

 • magnetofón -u m. elektrotech. prístroj na záznam zvuku na pás a na jeho reprodukciu: kazetový m.;

 • magnetofónový príd.: m. pás, m-á kazeta

 • magnetón -u m. fyz. jednotka magnetizmu

 • magnetoskop -u m. odb. videorekordér

 • magnetoterapia -ie ž. lek. liečenie magnetizmom

 • magnetovec -vca m. min. ruda s najvyšším obsahom železa, magnetit

 • magnetovo, magneticky prísl.

 • magnetový, magnetický príd.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV