Význam slova "forma" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • forma -y -riem ž.

  1. vonkajšia podoba, tvar, vzhľad: okrúhla f. taniera, dávať niečomu f-u

  2. nástroj, predmet, kt. dáva veci tvar: tortová, odlievacia f.

  3. spôsob prejavu, podania, spracovania: f. myslenia, populárna f. výkladu, ústna, písomná f.;
  lingv. f. slova a) rad foném, ktorým sa vyj. istý význ. b) gram. tvar: slovesná f.

  4. náležité spoloč. správanie, zvyklosti: zachovávať v prejave, pri kontakte isté f-y, dbať na f-u

  5. formálnosť, formalita: je to len f.

  6. hovor. kondícia, výkonnosť (obyč. dobrá): dobrá, slabá f. futbalistu, herca;
  (ne)byť vo f-e, dostať sa do f-y

  (len) pre f-u (robiť niečo) naoko; z nevyhnutnosti;
  to nemá f-u nie je to vhodné;
  expr. robiť f-u pretŕčať sa, vystavovať sa;

 • formácia -ie ž. odb.

  1. útvar (význ. 2): útočná, vojenská f.

  2. spoločensko-ekonomická f. v marxistickom chápaní st. vo vývine spoločnosti daný spôsobom výroby a výr. vzťahmi

  3. špeciálna príprava al. výchova, formovanie: duchovná f.;

 • formačný príd.

 • formaldehyd -u m. chem. bezfarebný páchnuci plyn použ. pri výr. plastických látok

 • formalín -u m. druh dezinfekčného prostriedku

 • formalista -u m.

  1. kto veľmi dbá na vonkajšiu formu

  2. stúpenec formalizmu (význ. 2);

 • formalistický príd.: f. smer;

  formalisticky prísl.

 • formalistka -y -tiek ž.;

 • formalita -y -lít ž.

  1. ustálená, ustanovená vonkajšia podoba úr. al. spoloč. úkonu: pasové, spoločenské f-y

  2. zbytočná obradnosť, formalizmus: zaobísť sa bez f-lít

 • formalizácia -ie ž. formalizovanie;

 • formalizačný príd.

 • formalizmus -mu m.

  1. prepiate lipnutie na forme bez ohľadu na jej funkciu

  2. dávanie prednosti forme pred obsahom, odtŕhanie formy od obsahu (vo filoz., ved. a umel. smeroch);

 • formalizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť formálnymi prostriedkami: f-ný postup

 • formálne prísl.;

 • formálnosť -i ž.

 • formálny príd.

  1. týkajúci sa (vonkajšej) formy, úpravy: f-a stránka žiadosti, f-e náležitosti

  2. zachovávajúci ustálenú, vyžadovanú formu konania: f. postup;
  práv. f. protest

  3. vyhovujúci iba forme, nie podstate: f-a rovnosť;
  f-e prijatie, pozvanie odmerane zdvorilé

  4. odb. vyjadrovaný, vyjadrený symbolmi, (graf.) znakmi: f. prostriedok;

 • formát -u m.

  1. tvar, veľkosť, rozmery: f. papiera, knihy;
  malý, normalizovaný f.

  2. úroveň, význam: umelec veľkého, európskeho f-u;

  3. inform. usporiadanie istého množstva údajov (textu) na disku

 • formátovať nedok. inform. dopredu určovať utváranie štruktúry dát na disku; opatrovať (disk) formátom

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vsd, ecw, vy, kpm, tza, rph, tb, gq, im, fcs, kom, err, fnt, svs, pen
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV